Bbvlcfbye6h3bsi6laki

Förhandlingarna med BAO har börjat

Nyheter   •   2014-10-31 11:07 CET

Avtal2015: Under torsdagen den 30 oktober träffades Finansförbundet och Bankinstitutens arbetsgivareorganisation för att påbörja diskussionerna om ett nytt kollektivavtal. Nu påbörjas en intensiv förhandlingsperiod.

Media-no-image

Strejken uppskjuten – diskussionerna fortsätter

Nyheter   •   2014-10-29 16:02 CET

Finansförbundet och Svea Exchange har idag, den 29 oktober, kommit överens om att förutsättningslöst fortsätta diskussionerna om villkor och kollektivavtal för de anställda på företaget. Detta innebär att det strejkvarsel som Finansförbundet tidigare lagt skjuts upp.

Parterna har enats om följande uttalande:

Gemensamt uttalande från Svea Exchange och Finansförbundet angående den varslade strejken

Representanter för Finansförbundet och Svea Exchange har idag enats om en arbetsplan för den närmaste tiden med den gemensamma förhoppningen att undvika en strejk.


Svea har redogjort för att man sedan verksamheten övertogs i mars i år genomfört en rad förbättringar i anställningsvillkoren och att det kan ske utan kollektivavtal.
Finansförbundet å sin sida har framhållit att ett kollektivavtal innehåller värden både för arbetsgivaren och arbetstagarna.


Parterna är ense om att starta en process där vi för en förutsättningslös dialog om Svea Exchanges villkor och vad ett kollektivavtal inom Svea Exchange skulle kunna innebära.

I samband med denna dialog är Finansförbundet villigt till att uppskjuta sitt varsel med i första hand 7 dagar.

Finansförbundets medlemmar uppmanas att följa utvecklingen på www.finansforbundet.se.

Har du som jobbar på Svea Exchange några frågor är du välkommen att kontakta oss. Du når oss på 08 - 614 03 82.  Vi har öppet mellan 8.30 - 20.00 på vardagar och mellan 10.00 - 16.00 på helger. Du kan också maila till jourhavande.ombudsman@finansforbundet.se


Finansförbundet och Svea Exchange har idag, den 29 oktober, kommit överens om att förutsättningslöst fortsätta diskussionerna om villkor och kollektivavtal för de anställda på företaget. Detta innebär att det strejkvarsel som Finansförbundet tidigare lagt skjuts upp.

Läs vidare »
Ymanukgdbv7pnoyurwi6

Avtal är bra!

Blogginlägg   •   2014-10-27 13:21 CET

Vi får höra att vissa arbetsgivare, som valt att inte teckna avtal, ger sina anställda bra villkor. Det är ju bra när sådant förekommer. Men man ska veta att dessa villkor kan tas bort helt ensidigt. Utan att arbetsgivaren behöver förvarna de anställda. Utan att medarbetarna får en chans att diskutera och argumentera för varför de ska vara kvar.

Media-no-image

Finansförbundet varslar om strejk på Svea Exchange

Pressmeddelanden   •   2014-10-21 08:56 CEST

Finansförbundet varslar om strejk på elva kontor i Stockholm som tillhör valutaväxlingsföretaget Svea Exchange. Bakgrunden är att Svea Exchange trots långvariga förhandlingar inte velat teckna kollektivavtal med Finansförbundet.

Konfliktvarslet på valutaväxlingskontoren innebär att Finansförbundets medlemmar tas ut i strejk den 31 oktober om parterna inte kommer överens innan dess.

– De anställda på Svea Exchange vill att företaget tecknar kollektivavtal så att de får schysta villkor. Genom varslet hoppas vi få tillbaka arbetsgivarna till förhandlingsbordet så att vi kan komma överens om ett avtal, säger Ulrika Boëthius, förbundsordförande i Finansförbundet.

På flera punkter skulle ett kollektivavtal innebära stärkta rättigheter för de anställda jämfört med dagens situation. Det gäller bland annat ersättningen för obekväm arbetstid och övertid samt föräldralön utöver föräldraförsäkringen. Dessutom ger kollektivavtalet de anställda ett större
inflytande på arbetsplatsen, skydd mot lönesänkningar och en formell rätt att årligen förhandla om sina löner.

–  Det är utan tvekan bättre för de anställda att omfattas av ett kollektivavtal än att inte göra det. Vi hoppas att företaget är villigt att ändra sig och erbjuda sina anställda samma villkor som majoriteten av de finansanställda har, säger Ulrika Boëthius.

Finansförbundet har 110 medlemmar på Svea Exchange.

Finansförbundet är Sveriges största fackliga organisation inom bank och finans. Vi organiserar alla som arbetar inom finansbranschen oavsett utbildningsbakgrund eller befattning.

Läs mer om oss och om vårt medlemskap på vår webbplats.

Finansförbundet varslar om strejk på elva kontor i Stockholm som tillhör valutaväxlingsföretaget Svea Exchange. Bakgrunden är att Svea Exchange trots långvariga förhandlingar inte velat teckna kollektivavtal med Finansförbundet.

Läs vidare »
Pnwyuhhbymyml8unilzx

Hur återfår finansbranschen förtroende?

Nyheter   •   2014-10-17 16:57 CEST

Sex år har gått sedan den stora bankkrisen med Lehman Brothers i fören. En kris som tagit hårt på förtroendet för finansbranschen. Hur branschen ska kunna återfå tillit diskuterades under en paneldebatt anordnad av NFU*.

Oemaxbs1rcethk24ftcm

I dag lämnar Finansförbundet över sina avtalskrav till arbetsgivarorganisationen BAO

Blogginlägg   •   2014-10-13 15:40 CEST

Från Finansförbundet vill vi se en fortsatt satsning på jämställda löner. Kompetens och arbetsinsats ska värderas lika för kvinnor och män. Att medarbetaren är kvinna eller man är självklart inget lönekriterium och inget som ska ligga till grund för lönesättande chefs beslut om lön. En löneskillnad ska sakligt kunna förklaras!

Media-no-image

Finansförbundet kräver löneökningar för alla anställda

Pressmeddelanden   •   2014-10-13 15:38 CEST

Nu ska villkoren för de bank- och finansanställda omförhandlas. Löneökningar för alla och fler åtgärder mot osakliga löneskillnader står högst upp på den kravlista som Finansförbundet överlämnade till sin motpart BAO* idag.

Vid förra avtalsrörelsen kom parterna överens om ett avtal utan siffersatta lönegarantier. Det avtalet sa Finansförbundet upp i förtid då orimligt många bankanställda blev utan löneökningar. Ett nytt avtal med kompletterande individgarantier tecknades i stället. Och Finansförbundet kommer kräva individgarantier även i det kommande avtalet.

– Vi har lärt oss en läxa. Många arbetsgivare klarar inte av det ansvar som ett avtal utan siffergarantier innebär. Nu kräver vi ett avtal som ger alla medlemmar en rimlig löneutveckling, säger Ulrika Boëthius,ordförande i Finansförbundet.

Samtidigt finns det företag där de anställda tycker att tillämpningen av avtalet fungerat bra. Lokala parter som har ett fungerande samarbete ska även i fortsättningen ha möjlighet att skapa egna avtalslösningar. Men även där ska det finnas en garanti som löser ut om förhandlingarna låser sig eller om det totala utfallet blir för lågt.

– Vi vill inte förstöra något som fungerar. Men vi måste ha ett skydd för klubbarna och medlemmarna när man inte kommer överens med arbetsgivaren, säger Ulrika Boëthius.

Den partsgemensamma satsning på att åtgärda osakliga löneskillnader – Lika lön – som sjösattes vid förra avtalstecknandet har inte gett tillräckligt bra resultat. Löneklyftorna mellan män och kvinnor i finansbranschen är fortfarande stora och nu vill förbundet att arbetet intensifieras.

– Bank- och finansbranschen är den bransch som har störst löneskillnader mellan män och kvinnor. Det är inget annat än en skandal och nu måste vi öka tempot i jämställdhetsarbetet, säger Ulrika Boëthius.

Det nuvarande avtalet löper ut den 31 december 2014.

*(BAO) Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation


Finansförbundet är Sveriges största fackliga organisation inom bank och finans. Vi organiserar alla som arbetar inom finansbranschen oavsett utbildningsbakgrund eller befattning.

Läs mer om oss och om vårt medlemskap på vår webbplats.

Nu ska villkoren för de bank- och finansanställda omförhandlas. Löneökningar för alla och fler åtgärder mot osakliga löneskillnader står högst upp på den kravlista som Finansförbundet överlämnade till sin motpart BAO* idag.

Läs vidare »
Bslgufsk6f6amo4wrgos

Nordea klubb Stockholm vinnare i rekryteringskampanjen #3på3

Nyheter   •   2014-10-09 09:30 CEST

Innan bankkontoret i Sollentuna öppnade för dagen firade Finansförbundets Nordea klubb Stockholm sina rekryteringsframgångar. Kontaktombudet Monica Lindberg bjöd på tårta och fick som klubbens representant motta diplom och blommor för vinsten i rekryteringskampanjen #3på3.

E97vrrqok4icmfaykqsf

Ny klubb bildad hos Finansförbundet

Nyheter   •   2014-10-08 14:12 CEST

Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius hälsade nybildade klubben på Svea Exchange varmt välkommen till Finansförbundet. Nu ska klubbens ordförande Leo Essemyr och klubbstyrelsen påbörja det fackliga arbetet tillsammans med sina medlemmar.

Mkx4dysoqedqzvhcfgh0

#Avtal2015 är igång!

Blogginlägg   •   2014-10-08 09:45 CEST

Igår startade Finansförbundet avtalsrörelsen på allvar igen. Det var avtalsråd med över 80 ombud som skulle ge råd till förbundsstyrelsen inför #Avtal2015.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Mediakontakter & presstjänst
 • goran.ekdahl@finansforbundet.se
 • 070-413 03 28
 • 08-6140328
Göran Ekdahl ansvarar för Finansförbundets presskontakter.

 • Presskontakt
 • Kanslichef, förbundssekreterare
 • gumaybri.tbierganbisjro@finavguhgabhignsforbvffwunbvzrdet.hszkse
 • 070-413 03 63
 • 08-614 03 63
Mari Ternbo är kanslichef vid Finansförbundet och förbundssekreterare.

Om Finansförbundet

Fackförbundet för anställda i bank och finans

Finansförbundet är Sveriges största fackliga organisation inom bank och finans. Vi organiserar alla som arbetar inom finansbranschen oavsett utbildningsbakgrund eller befattning.
Finansförbundet är partipolitiskt obundet och du hittar oss överallt – från den stora banken med flera tusen anställda till det lilla mäklarföretaget med nischad verksamhet.