​8 guidade turer i Sörmlands hjärta

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2016 14:30 CEST

Till årets turistsäsong kommer turistbyrån i Flens kommun att kunna erbjuda hela åtta olika guidade turer runt om i Sörmlands hjärta.

Målsättningen är bredband till alla i Flens kommun

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2016 06:51 CEST

Flens kommun för redan långt gångna diskussioner hur en utbyggnad av ett öppet och neutralt fibernät till hela kommunen ska bli verklighet. Länsstyrelsens besked om bredbandsstöd på landsbygden förväntas vara ofördelaktigt för kommunens invånare och byalagen. Därför väljer nu kommunen att agera. Målsättningen är att Flens kommun ska uppnå 100 procent täckning.

- Det här ser vi som en viktig del i arbetet för att förverkliga vår vision. I Flens kommun ska det vara enkelt att bo, verka och leva. Vi är glada över att vi med ett sådant här samarbete kommer att kunna erbjuda alla att ta del av den digitala utvecklingen i såväl tätort som landsbygd. För oss är det viktigt att alla får samma förutsättningar, säger Jan-Erik Larsson, (S) kommunstyrelsens ordförande. 

Samarbetsavtalet som Flens kommun ämnar att få klart inom kort innebär att kommunen och aktörer på marknaden tar ett gemensamt ansvar för fiberutbyggnad. Det kommer att göra det möjligt att erbjuda fiber till alla i kommunen. Därmed överträffar det regeringens bredbandsmål (100 Mbit/s eller mer till 90 procent senast år 2020). Arbetet omfattar stora investeringar gällande fiberutbyggnad till villor, fritidshus, flerbostadshus, offentliga och kommersiella fastigheter i både tätorter och landsbygd i Flens kommun. Totalt rör det sig om närmare 4 500 fastigheter.

Kontaktpersoner: 

Urban Bertling, IT-chef, tel nr: 0157-43 00 60, email:urban.bertling@flen.se

Jan-Erik Larsson, kommunstyrelsens ordförande, tel nr: 0157-43 00 10, email: jan-erik.larsson@flen.se

Cecilia Vikström, kommunchef,tel nr: 0157-43 00 01, email:cecilia.vikstrom@flen.se

Länsstyrelsens besked om bredbandsstöd på landsbygden förväntas vara ofördelaktigt för Flens kommuns invånare och byalag. Därför väljer nu kommunen att agera. Målsättningen är att Flens kommun ska uppnå 100 procent täckning.

Läs vidare »

Flens kommun väljer Google och tar första steget mot 100 procent IT i molnet

Pressmeddelanden   •   Mar 30, 2016 13:54 CEST

Valet ger ett rakare och enklare sätt att kommunicera och samarbeta för kommunens egen personal i en öppen miljö som gör det enkelt att administrera. Det gäller inte bara verktygen i Google Apps, utan hela infrastrukturen inklusive andra redan existerande och framtida verktyg och lösningar. Övergången innebär dessutom en omfattande besparing för kommunen. I pengar rör det sig om cirka tre miljoner per år.

- Vår kommun har inte råd att sitta inlåst i en gammal teknologi som inte tillåter hybrida molnlösningar och som är svår att ta sig ur. Vår vision är att flytta allt till molnet inom tre till fem år och det här är första steget för att ge oss en modern och säker infrastruktur att bygga vidare på, säger Urban Bertling, IT-chef på Flens kommun.

Google Apps For Education används sedan augusti 2015 på alla skolor i Flens kommun och Google Apps Unlimited kommer nu att rullas ut av Avalon Solutions till cirka 1 500 anställda i Flens kommun under första kvartalet 2016.

Förutom gemensam tillgång till Google Apps-verktyg som exempelvis Gmail, delade dokument och videomöten, så kallade hangouts, innebär övergången en betydligt enklare hantering i användningen av mobila enheter, chromebooks och chromeboxes.

- Det är verkligen glädjande att Flens kommun valt en googlebaserad plattform med Google Apps Unlimited som en central del i sin vision om 100 procent moln. Att man dessutom drar nytta av den öppna miljön för att skapa en infrastruktur för framtiden ser vi som en extra bonus, säger Jesper Ritsmer Stormholt, nordiskt ansvarig, Google for Work.

- Vi är otroligt glada över att vara en del av Flens resa mot digitalisering och mot molnet. Vi ser redan vilken innovationshöjare Google Apps Unlimited innebär för kommunen, något vi ser hos andra organisationer och företag som väljer den här lösningen. Det är extra kul nu när allt fler kommuner och myndigheter visar ett så stort intresse för Google Apps, säger Ronald Haagensen, Business Development Director, Avalon Solutions.

I Flens kommun är det enkelt att bo, verka och leva. Vi som bor i hjärtat av Sörmland är stola över vår fantastiska natur och våra orters särprägel. Vår kommun är det självklara alternativet för dem som söker det goda livet med bra boende, goda kommunikationer och ett bra näringslivsklimat. Vi har skolor med hög kvalitet.

Vi driver vår utveckling i ansvarsfull samverkan med omvärlden. Vi som verkar i Flens kommun tar plats, syns och påverkar uvecklingen i regionen. Vårt arbete gör skillnad!

Med varsamhet och omtanke värnar vi om vårt sjörika sörmländska landskap och tar ansvar för en hållbar utveckling.

Vi är det vänligaste och mest gästfria besöksmålet i Sörmland. I Flens kommun har vi nära till varandra och vi delar gärna med oss av våra tillgångar och möjligheter. Tillsammans skapar vi en anda som bygger på öppenhet och omtanke.

Flens kommun – Sörmlands hjärta

Flens kommun går från en traditionell client-servermiljö till en googlebaserad plattform och tar därmed första steget mot visionen om att ha 100 procent av kommunens IT-tjänster i molnet.

Läs vidare »

Pressinbjudan: Flens kommun - först ut med medborgarlöften

Pressmeddelanden   •   Jan 08, 2016 13:10 CET

En viktig del i Polismyndighetens nya styrmodell och samarbetsavtalet med Flens kommun är medborgarlöften.

Under våren 2015 har Polisen i samarbete med Flens kommun tagit fram en lägesbild över kommunens problemområden genom att bland annat analysera brottsstatistik, trygghetsundersökningar och genomförda medborgare- och medarbetardialoger. Detta har mynnat ut i en överenskommelse kring ett antal aktiviteter och åtgärder – medborgarlöften - som vi nu vill presentera. Flens kommun är först ut med medborgarlöften i Polisområde Katrineholm.

Medborgarlöften
Polisen och kommunens mål är att öka tryggheten och minska risken för att bli utsatt för brott vid resecentrum, Sveaparken och centrum i Flen.

Deltagare på pressträffen:
Anders Gölevik, lokalpolisområdeschef
Dennis Ejdvinsson, kommunpolis

Stig-Ove Uddin, områdespolis
Cecilia Vikström, kommunchef
Cecilia Friis (mp), ordförande BRÅ

Datum och tid: Tisdag 12 januari kl. 10.00
Plats: Järnvägshotellet, Södra Järnvägsgatan 2, Flen

För mer information om pressträffen kontakta:
Susanna Ricknert, kommunikatör Polismyndigheten, 072-2450051
Rose-Marie Fältskog, kommunikatör, Flens kommun, 0157-430037

Under våren 2015 har Polisen i samarbete med Flens kommun tagit fram en lägesbild över kommunens problemområden genom att bland annat analysera brottsstatistik, trygghetsundersökningar och genomförda medborgare- och medarbetardialoger. Detta har mynnat ut i en överenskommelse kring ett antal aktiviteter och åtgärder – medborgarlöften - som vi nu vill presentera.

Läs vidare »

Flens kommun kraftsamlar mot ungdomsarbetslösheten

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2015 14:45 CET

Idag har en lokal överenskommelse tecknats mellan Flens kommun och Arbetsförmedlingen med syfte att genom samverkan, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Kommunchef Cecilia Vikström och Arbetsförmedlingschef Flen Rose-Mari Gullbrand är överens om att detta är en prioriterad fråga för kommunen och ett gemensamt ansvar.

Ekonomichef blir socialförvaltningschef

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2015 11:53 CET

Rekryteringsarbetet till en ny socialförvaltningschef är nu klart. Jukka Taipale har blivit erbjuden tjänsten som socialförvaltningschef och kommer att tillträda tjänsten med omedelbar verkan.

Extrabudgeten - ändringsbudget 2015

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2015 16:09 CET

Regeringen har beslutat att Flens kommun tilldelas 66, 6 miljoner kronor i ett extra tilläggsanslag för att hantera flyktingsituationen. Tilläggsanslaget fördelas utifrån vilket ansvar kommuner har tagit i antal asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd.

Jan-Erik Larsson, kommunalråd i Flens kommun, är positivt till att regeringen ger Flens kommun ett engångsanslag i den omfattningen:

- De här pengarna som vi får nu är ett engångsbelopp för 2015 och 2016. Men vi ska också se det som delvis retroaktiv kompensation för det arbete vi lagt ned tidigare. Det innebär att de här pengarna har kommunen fått ett förtroende att använda på bästa sätt, för att klara uppdraget utifrån de förutsättningar vi har.

- Jag tycker att det framförallt visar att regering och ansvariga myndigheter har lyssnat på den dialog vi har haft med dem sedan ungefär två år tillbaka. Det betyder att vi får pengar för så många människor som faktiskt vistas i kommunen. Det ser jag som ett gott gensvar för de synpunkter vi har fört fram, säger Jan-Erik Larsson.

Jan-Erik ser att kraven på kommunens flexibilitet är mycket höga. Särskilt inom socialtjänst och utbildningsområdet.

- Vi har en fantastik personal som verkligen har bjudit till för att göra det möjligt för människor som anländer till Flen att få en vettig start och ett bra bemötande, betonar han.

- Det som är oerhört viktigt är också de beslut som tas i samband med budgetpropositionen inför nästa år. Även om Flens kommun får en rejäl summa för det retroaktiva arbetet och det arbete vi måste göra i dagsläget så måste de beslut som tas framöver ta hänsyn till det tryck kommunerna utsätts för och kompensera för det, avslutar Jan-Erik Larsson.

För mer information kontakta:
Kommunalråd Jan-Erik Larsson, 0157-43 00 10, jan-erik.larsson@flen.se

​Regeringen har beslutat att Flens kommun tilldelas 66,6 miljoner kronor i ett extra tilläggsanslag för att hantera flyktingsituationen. Kommunalråd Jan-Erik Larsson är positiv till tilläggsanslagets omfattning och ser det som ett gehör för de synpunkter kommunen haft i samtal med regering och ansvariga myndigheter sedan ungefär två år tillbaka.

Läs vidare »

Pressinbjudan: Seminarium om att motverka våldsbejakande extremism

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2015 14:04 CET

Hur motverkar vi våldsbejakande extremism i Sverige och i Flens kommun?

Abd el Haqq Kielan, imam vid Stora Moskén i Eskilstuna och ordförande i Svenska Islamiska församlingarna, som organiserar muslimska församlingar med cirka 23 000 deltagare, kommer till Flen och håller i ett seminarium hur man i Eskilstuna arbetar för att motverka våldsbejakande religiös extremism och värvning till rörelser som exempelvis Islamiska staten och Al-Shabaab.

Frågor som behandlas under seminariet:
- Vad säger Islam?
- Teologisk utbildning av ungdomar för ungdomar.
- Stöd till familjen och andra anhöriga.
- ”Eskilstunabrevet” ett pilotprojekt för samverkan mellan trossamfund.
- Hur kan vi arbeta i samverkan i Flen?

Målgruppen för seminariet är politiker och personal i Flens kommun, Migrationsverket, Landstinget, Polisen och Arbetsförmedlingen samt studieförbund, föreningar och trossamfund.

Tid: Tisdagen den 10 november 13.00 – 16.30 Plats : Skjortan

Information: Ola Nordqvist avdelningschef för utbildning, stöd och integration inom Socialförvaltningen och kontaktperson för Nationella samordningen mot våldsbejakande extremism 0157-43 03 60, 0722451153

Välkomna önskar Flens kommun

Hur motverkar vi våldsbejakande extremism i Sverige och i Flens kommun? Abd el Haqq Kielan, imam vid Stora Moskén i Eskilstuna och ordförande i Svenska Islamiska församlingarna, som organiserar muslimska församlingar med cirka 23 000 deltagare, kommer till Flen och håller i ett seminarium hur man i Eskilstuna arbetar för att motverka våldsbejakande religiös extremism.

Läs vidare »

Utdelning av 2015 års FRIDA-stipendium

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2015 15:42 CEST

Enligt beslut i barn-, utbildnings- och kulturnämnden tilldelas detta år Svenska Spårvagnssällskapets lokalavdelning i Malmköping, detta stipendium på 5 000 kr.

Stipendiet kommer att delas ut söndag 20 september, enligt Minnesfondens bestämmelser. Platsen för överlämnandet är Museispårvägens Café i Malmköping, kl 13.00.

Stiftelsen har till ändamål att stödja strävanden att gestalta lokalhistoria i Malmköping med kringliggande landsbygd i Lilla Malma och Dunkers socknar.

Vid utdelningen deltar representanter från Svenska Spårvagnssällskapet, nämndordföranden samt enhetschef för kulturfrågor i Flens kommun.

För mer information
Kultur- och biblioteksansvarig Inger Zetterström-Karlsson, 0157-43 09 63, inger.zetterstrom.karlsson@flen.se

Pressinbjudan till 2015-års utdelning ur FRIDA Gunilla Johanssons stiftelse.

Läs vidare »

Varthän? 2015

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2015 15:30 CEST

Pressinbjudan till vår inofficiella invigning av Ljusskulpturen Varthän, fredag 4/9 kl 10.30. Plats: Bryggan, i parken, mitt emot fontänen i sjön Orrhammaren, Flen.

Bilder & Videor 5 bilder

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationsstrateg, Flens kommun
  • miykmabcqmrijxemwxa.xzenqoahlrerhuikuhkzsseabvmqrson@fjulepjn.ycbmvlse
  • 0157-43 00 04

Om Flens kommun

Flens kommun - hjärtat i Sörmland

I Flens kommun lever och verkar drygt 16 000 människor. Här finns det bästa av det mesta; Sveriges största glassfabrik och ostar och vin från prisbelönta lokala företag och många små och mellanstora företag. Västra stambanan och väg 55 är viktiga förutsättningar för arbetsliv och företagande. De gör det möjligt att pendla till och från närliggande orter som Stockholm, Eskilstuna, Norrköping och Nyköping, alla inom en timmes avstånd. Sedan några år driver kommunen utvecklingsarbeten som resulterat i en ny vision, effektiviseringar av organisationen och samverkan med kommuninvånare. Ett omfattande arbete pågår för att vända utvecklingen i skolan och skapa en skola att vara stolt över. Tillsammans tar vi ansvar för och utvecklar livskvaliteten i livets alla faser. Med hjärtat på rätt ställe kan alla göra skillnad.
Flens kommun – Sörmlands hjärta.

Adress

Länkar