Skip to main content

Bokslutskommuniké, januari-december 2006

Press Release   •   Feb 19, 2007 14:08 CET

Den positiva trenden fortsatte under året och både omsättning och orderingång ökade jämfört med 2005. Orderingången ökade med 15% och uppgick till 1 352 Mkr med stark ökning i Europa till den högsta volymen hittills. Omsättningen ökade med 11%, med särskilt stark tillväxt i Asien. Tillväxten hänför sig till samtliga marknadssegment och orderstocken låg på en rekordhög nivå inför 2007. Såväl den geografiska närvaron som produktionskapaciteten utökades under året.

- Omsättningen uppgick till 1 278 Mkr (1 154).

- Rörelseresultatet före avskrivningar av immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 88 Mkr (106). EBITA marginalen uppgick till 7% (9%). Justerat för omstruktureringskostnader och andra exceptionella poster uppgick EBITA till 124 Mkr (135) och den justerade EBITA marginalen till 10% (12%).

- Rörelsekapitalet per den 31 december 2006 uppgick till 96 Mkr (86) eller 7% (7%) av omsättningen.

- Säljbolag öppnades i Indonesien och Indien.

- TOPS Conveyor Systems, Inc. i Kanada förvärvades och ett joint venture, Compliant Logistics AB startades tillsammans med Semcon AB.

Ovanstående finansiell information för 2006 avser FlexLink Holding AB-koncernen. Jämförelsetalen för 2005 avser FlexLink AB-koncernen.


FlexLink är en ledande global leverantör av lösningar för produktionslogistik till monterings-
och tillverkningsindustrin. FlexLink, med huvudkontor i Göteborg, har 650 anställda, 25 säljenheter och representation i 60 länder.


Göteborg den 19 februari 2007

FlexLink GroupFör vidare information, v.g. kontakta:

Mattias Perjos Mats Nilsson
CEO Informationschef
031-337 1626 031-337 1220
0705-60 1626 0703-77 1220
mattias.perjos@flexlink.com mats.nilsson@flexlink.com

FlexLink AB, 415 50 Göteborg. Tel 031-337 3100, Fax 031-337 2233.
www.flexlink.com


Attached Files

Word document

Comments (0)

Add comment

Comment