Skip to main content

FlexLink bokslutskommuniké 2010

Press Release   •   Feb 11, 2011 09:00 CET

Den starka återhämtningen tog fart under det fjärde kvartalet 2009 och har fortsatt under 2010 med ett förbättrat investeringsklimat i industrin.  FlexLinks försäljning ökade med 19 % till 1,460 Mkr och lönsamheten uppgick till 180 Mkr, en ökning med 23 %.    

Mattias Perjos, CEO: “Återhämtningen var stark för FlexLink under 2010, liksom för våra kunder och vår industri. Tillväxten var stark i Amerika och Asien under hela året medan EMEA kom tillbaka först under årets sista kvartal. FlexLinks lönsamhet har varit fortsatt stark och vi fortsätter att investera i produktutveckling och i vår organisation för att förstärka vår position som ledare inom produktionslogistik. Produkterna vi lanserade tidigt 2010 ligger i framkant och har fått ett gott mottagande på marknaden.”

  • Försäljningen uppgick till 1,460 (1,222) Mkr vilket motsvarar en ökning med 19 % jämfört med 2009.
  • Orderingången uppgick till 1,324 (1,200) Mkr, en ökning med 10 %. Efterfrågan på FlexLinks produkter var påtagligt stark i Amerika och Asien medan den tog fart i Europa först under årets sista kvartal.   
  • Rörelseresultatet före avskrivningar och amorteringar av immateriella tillgångar (EBITDA) uppgick till 180 (146) Mkr, vilket är 23 % högre än för 2009. EBITDA-marginalen för helåret var oförändrat 12 % (12 %). Justerat för exceptionella kostnader uppgick EBITDA till 187 (157) Mkr och den justerade EBITDA-marginalen 13 % (13 %). 
  • FlexLink har mottagit större orders inom segmenten elektronik, livsmedel och konsumentvaror.
  • Partnerkanalen utvecklades i linje med marknaden.   
  • Den nya produktplattformen X45 som lanserades i januari 2010 har mottagits väl av marknaden. Försäljningen ökar och har öppnat nya applikationsområden för FlexLink.
  • FlexLink firade sitt trettioårsjubileum under året vilket fick stor, global uppmärksamhet.

 

Ovanstående finansiell information för 2010 och 2009 avser FlexLink Holding AB.

FlexLink

Mattias Perjos                                    
CEO, FlexLink AB                 
031-337 1626                         
mattias.perjos@flexlink.com 

Klas Ålander
Informationschef, FlexLink AB
031-337 2499
klas.alander@flexlink.com

FlexLink är en ledande leverantör av lösningar inom produktionslogistik vilket innebär material- och informationsflöden till monterings- och tillverkningsindustrin. Med huvudkontor i Göteborg har FlexLink 702 anställda, säljbolag i 25 länder och partners i mer än 60 länder. 2010 var koncernens omsättning 1,460 Mkr

FlexLink AB      SE-415 50 Göteborg       Tel: 031-337 3100      info@flexlink.com        www.flexlink.com

Comments (0)

Add comment

Comment

Agree With Privacy Policy