Skip to main content

Halvårsrapport, januari-juni 2003

Press Release   •   Jul 14, 2003 09:14 CEST

Orderingången låg på samma nivå som motsvarande period 2002. I USA erhölls betydande order för monteringssystem för bl. a. medicinsk utrustning och i Tyskland fortsatte beställningarna från bil- och livsmedelsindustrin. Omsättningen sjönk med 59 Mkr jämfört med samma period 2002, huvudsakligen beroende på valutakursförändringar. I likhet med föregående år väntas en positiv utveckling av resultatet under andra halvåret.

- Omsättningen uppgick till 485 Mkr (544).
- Rörelseresultat före avskrivningar av goodwill (EBITA) uppgick till 41Mkr (70). EBITA marginalen uppgick 8% (13%).
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 5 Mkr (36). Resultat före skatt uppgick till - 22 Mkr (-17) och årets resultat till -20 Mkr (-14). Förändringen av resultatet beror huvudsakligen på den lägre omsättningen.
- Skuldsättningsgraden uppgick till 1,4 (1,5) jämfört med 1,4 vid utgången av 2002. Vid periodens utgång var soliditeten 30% (30%) jämfört med 32% vid utgången av 2002
- Varulagret hölls på en nivå av 4% (4%) av omsättningen.

FlexLink startade sin verksamhet 1980 och är en ledande global leverantör av innovativa automationslösningar till monterings- och tillverkningsindustrin. FlexLink, med huvudkontor i Göteborg, har 550 anställda i 25 bolag och representation i 50 länder. 2002 var omsättningen 1 152 Mkr.

Göteborg den 14 juli 2003
FlexLink AB

För vidare information, v.g. kontakta:
Fredrik Jönsson Mats Nilsson
VD Informationschef
031-337 1626 031-337 1220
0705-17 1626 0703-77 1220
fredrik.jonsson@flexlink.com mats.nilsson@flexlink.com

FlexLink AB, 415 50 Göteborg. Tel 031-337 3100, Fax 031-337 2233. www.flexlink.com


Comments (0)

Add comment

Comment