Skip to main content

Halvårsrapport, januari-juni 2004

Press Release   •   Jul 14, 2004 09:03 CEST

Orderingången ökade med 14 % under första halvåret 2004, jämfört med samma period 2003. Det är den tredje halvårsperioden i följd med ökad orderingång, vilket resulterat i den största orderstocken någonsin. Majoriteten av orderstocken hänför sig till traditionella tillämpningar inom produktionslogistik, men nyligen lanserade produktgrupper har bidragit med flera betydande order för automatisk montering och ett antal genombrottsorder från kretskortstillverkare både i USA och i Europa. Valutakursförändringar bidrog till att omsättningen sjönk marginellt. Under ökad konkurrens och prispress på marknaden har kostnadsmassan anpassats med en ökning av lönsamheten som följd. Under andra halvåret väntas en positiv utveckling av både omsättning och resultat.

Omsättningen uppgick till 475 Mkr (485).
Rörelseresultat före avskrivningar av goodwill (EBITA) uppgick till 44 Mkr (41).
EBITA marginalen uppgick till 9% (8%).
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 7 Mkr (5). Resultat före skatt uppgick till
12 Mkr (-22) och årets resultat till -12 Mkr (-20).
Skuldsättningsgraden uppgick till 1,4 (1,4) jämfört med 1,5 vid utgången av 2003. Vid periodens utgång var soliditeten 29% (30%) jämfört med 30% vid utgången av 2003.
Varulagret hölls på en nivå av 5% (4%) av omsättningen.

FlexLink är en ledande global leverantör av innovativa automationslösningar till monterings- och tillverkningsindustrin. FlexLink, med huvudkontor i Göteborg, har 540 anställda i 25 bolag och representation i 50 länder. 2003 var omsättningen 1 023 Mkr.

Göteborg den 14 juli 2004

FlexLink AB

För vidare information, v.g. kontakta:

Fredrik Jönsson Mats Nilsson
VD Informationschef
031-337 1626 031-337 1220
0705-17 1626 0703-77 1220
fredrik.jonsson@flexlink.com mats.nilsson@flexlink.com

FlexLink AB, 415 50 Göteborg. Tel 031-337 3100, Fax 031-337 2233.
www.flexlink.com


Comments (0)

Add comment

Comment

Agree With Privacy Policy