Skip to main content

Kvartalsrapport, januari-mars 2006

Press Release   •   Apr 24, 2006 14:16 CEST

Under första kvartalet fortsatte den positiva trenden från det fjärde kvartalet 2005 och orderingång och omsättning ökade betydligt med 17% respektive 16% jämfört med samma period förra året. Omsättningen ökade med 37% i Amerika och orderingången ökade med 44% i Europa. Totalt var orderingången för den löpande verksamheten 370 Mkr, den högsta kvartalsnoteringen hittills. I tillägg till detta togs en order på ca 550 Mkr avseende utrustning till en anläggning för papperskonvertering i USA med leverans under 2007.

- Omsättningen uppgick till 288 Mkr (247).

- Rörelseresultatet före avskrivningar av goodwill (EBITA) uppgick till 25 Mkr (21).
EBITA marginalen uppgick till 9% (9%).

- Rörelsekapitalet uppgick till 70 Mkr (104).FlexLink är en ledande global leverantör av automationslösningar till monterings- och tillverkningsindustrin. FlexLink, med huvudkontor i Göteborg, har 560 anställda i 23 internationella bolag och representation i 60 länder. 2005 var omsättningen 1 154 Mkr.


Göteborg den 24 april 2006

FlexLink Group

För vidare information, v.g. kontakta:

Mattias Perjos Mats Nilsson
CEO Informationschef
031-337 1626 031-337 1220
0705-60 1626 0703-77 1220
mattias.perjos@flexlink.com mats.nilsson@flexlink.com

FlexLink AB, 415 50 Göteborg. Tel 031-337 3100, Fax 031-337 2233.
www.flexlink.com

Comments (0)

Add comment

Comment