Skip to main content

Kvartalsrapport, januari-september 2003

Press Release   •   Oct 15, 2003 15:35 CEST

Orderingången ökade med 3% jämfört med samma period 2002. Betydande order har erhållits från livsmedels- och optikindustrin. Omsättningen blev 99 Mkr lägre än under motsvarande period 2002, i huvudsak beroende på valutakursförändringar och en lägre försäljning i USA. En positiv utveckling av resultatet förväntas under fjärde kvartalet.

- Omsättningen uppgick till 716 Mkr (815).
- Rörelseresultat före avskrivningar av goodwill (EBITA) uppgick till
48 Mkr (104).
EBITA marginalen uppgick till 7% (13%).
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -4 Mkr (54). Resultat före
skatt uppgick till
- 46 Mkr (-3) och årets resultat till -42 Mkr (-7).
- Skuldsättningsgraden uppgick till 1,5 (1,4) jämfört med 1,4 vid
utgången av 2002.
Vid periodens utgång var soliditeten 29% (31%) jämfört med 32% vid
utgången av 2002.
- Varulagret hölls på en nivå av 4% (4%) av omsättningen.

FlexLink startade sin verksamhet 1980 och är en ledande global leverantör av innovativa automationslösningar till monterings- och tillverkningsindustrin. FlexLink, med huvudkontor i Göteborg, har 550 anställda i 25 bolag och representation i 50 länder. 2002 var omsättningen 1 152 Mkr.

Göteborg den 15 oktober 2003
FlexLink AB

För vidare information, v.g. kontakta:

Fredrik Jönsson Mats Nilsson
VD Informationschef
031-337 1626 031-337 1220
0705-17 1626 0703-77 1220
fredrik.jonsson@flex mats.nilsson@flexl
link.com ink.com

FlexLink AB, 415 50 Göteborg. Tel 031-337 3100, Fax 031-337 2233. www.flexlink.com

Comments (0)

Add comment

Comment

Agree With Privacy Policy