Skip to main content

Kvartalsrapport, januari-september 2004

Press Release   •   Oct 21, 2004 09:34 CEST

Orderingången ökade med 15 % jämfört med samma period 2003. Betydande order har erhållits från större kunder inom medicinteknik- och elektronikindustrin i USA, där orderingången under tredje kvartalet ökade med 51 % jämfört med samma period 2003.

Totalt ökade både försäljning och EBITA starkt under det tredje kvartalet med 65 respektive 27 Mkr jämfört med tredje kvartalet 2003. Orderstocken har ökat ytterligare och för helåret väntas en fortsatt positiv utveckling av både omsättning och resultat.

· Omsättningen uppgick till 772 Mkr (716).

Rörelseresultat före avskrivningar av goodwill (EBITA) uppgick till 78 Mkr (48).
EBITA marginalen uppgick till 10% (7%).
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 23 Mkr (-4). Resultat före skatt uppgick till -3 Mkr (-46) och årets resultat till -9 Mkr (-42).
Skuldsättningsgraden uppgick till 1,4 (1,5) jämfört med 1,5 vid utgången av 2003.
Vid periodens utgång var soliditeten 29% (29%) jämfört med 30% vid utgången av 2003.

FlexLink är en ledande global leverantör av innovativa automationslösningar till monterings- och tillverkningsindustrin. FlexLink, med huvudkontor i Göteborg, har 520 anställda i 25 bolag och representation i 50 länder. 2003 var omsättningen 1 023 Mkr.

Göteborg den 21 oktober 2004

FlexLink AB

För vidare information, v.g. kontakta:

Fredrik Jönsson,VD 031-337 1626, 0705-17 1626
fredrik.jonsson@flexlink.com
Mats Nilsson, Informationschef 031-337 1220, 0703-77 1220
mats.nilsson@flexlink.com

FlexLink AB, 415 50 Göteborg. Tel 031-337 3100, Fax 031-337 2233.
www.flexlink.com

Comments (0)

Add comment

Comment