Skip to main content

Kvartalsrapport, januari-september 2005

Press Release   •   Oct 21, 2005 14:03 CEST

Omsättningen ökade med 10% jämfört med samma period 2004 med bibehållen lönsamhetsnivå. Omsättningen ökade särskilt i Amerika och Centraleuropa. Orderingången var fortsatt hög i Asien men avmattades i övriga områden. Nya produktområden har generellt mottagits väl av marknaden.


- Omsättningen uppgick till 848 Mkr (772).

- Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 85 Mkr (78). EBITA marginalen uppgick till 10% (10%).

- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 73 Mkr (68). Resultat före skatt uppgick till 50 Mkr (43) och årets resultat till 36 Mkr (31).

- Skuldsättningsgraden uppgick till 1,1 (1,5) och soliditeten var 31% (28%).

- Varulagret uppgick till 5% (6%) av omsättningen.

- Jämförelsetalen för 2004 har omräknats enligt nyligen införda IFRS redovisningsprinciper.


FlexLink är en ledande global leverantör av innovativa automationslösningar till monterings- och tillverkningsindustrin. FlexLink, med huvudkontor i Göteborg, har 540 anställda i 25 bolag och representation i 50 länder. 2004 var omsättningen 1 137 Mkr.

Göteborg den 21 oktober 2005

FlexLink AB

För vidare information, v.g. kontakta:

Fredrik Jönsson
VD
031-337 1626
0705-17 1626
fredrik.jonsson@flexlink.com

Mats Nilsson
Informationschef
031-337 1220
0703-77 1220
mats.nilsson@flexlink.com


FlexLink AB, 415 50 Göteborg. Tel 031-337 3100, Fax 031-337 2233.
www.flexlink.com


Comments (0)

Add comment

Comment