Skip to main content

Ny, kompakt och intelligent transportör från FlexLink

Press Release   •   Jan 21, 2010 15:04 CET

Kraven på effektiva produktionssystem ökar ständigt inom samtliga industrigrenar och produktionslogistiken spelar en stor roll för att öka produktiviteten och minska systemens förluster. FlexLink’s nya transportörsystem är avpassat för små produkter och tar produktions- och förpackningslinjer till nya höjder med lanseringen av de nya plattformarna X45 och X45e.

X45 är en ny kompakt transportörplattform för mindre och känsliga produkter. Tack vare kompakta inbyggnadsmått blir inbyggnad i maskiner och utrustningar enkel och linjer kan byggas mindre än tidigare. Utvecklad design av komponenter gör att hanteringen av produkterna är både skonsam och stabil, vilket bidrar till en hög total effektivitet i linjen. Konstruktionen är noggrant utvecklad vilket resulterar i lång livslängd och en låg ljudnivå. Förfinade ingenjörsverktyg gör konstruktörsarbetet enklare.  

“De kompakta inbyggnadsmåtten och möjligheten att transportera i horisontal- och vertikalkurvor gör det möjligt att bygga linjer och flöden av produkter mer kompakt än tidigare. X45-transportören har en mjuk gång och hanterar produkten skonsamt och stabilt, vilket är viktigt till exempel vid hantering av provrör och mindre flaskor i läkemedelsindustrin” kommenterar Fredrik Boberg, ansvarig för produktutveckling inom FlexLink.

X45e är en plattform med drivenheter och puckhanteringsenheter för automatiserade processer främst inom montering, kontrollerade fyllnings- och förpackningsprocesser samt test- och analysprocesser. Enheterna har integrerad mjukvara för att kunna styra enheterna lokalt eller centralt vilket förenklar konstruktionen av styrsystem och möjliggör högeffektiva produktionslinjer. Enheterna bygger på sofistikerad och utprovad 24V-teknik med en hög tillgänglighet och mycket låg energiförbrukning. Systemet är även förberett för RFID-lösningar med automatiserad spårbarhet och kvalitetssäkring.

 “Drivenheter och puckhanteringsenheter i X45e med integrerad mjukvara för styrning av funktionen öppnar nya möjligheter att skapa högeffektiva produktionslinjer på ett mycket enklare sätt än tidigare. Därtill är energiförbrukningen en bråkdel av vad konventionella lösningar kräver. Detta är ett viktigt steg i FlexLinks kontinuerliga utveckling att skapa nytta för våra kunder.” avslutar Fredrik Boberg.

FlexLink Group

Viktor Hermanson                              
Marketing manager, FlexLink AB
+34-(0)936-803816                            
viktor.hermanson@flexlink.com        

Klas Ålander
Informationschef, FlexLink AB
031-337 2499
klas.alander@flexlink.com

FlexLink är en ledande leverantör av produktionslogistik och tillhandahåller lösningar för hantering av material- och informationsflöden till monterings- och tillverkningsindustrin. Med huvudkontor i Göteborg har FlexLink 701 anställda i 27 säljbolag och representation i 60 länder. 2008 var omsättningen 1,446 Mkr (150 M€).

Comments (0)

Add comment

Comment

Agree With Privacy Policy