Skip to main content

Spetsteknik i hygienisk transportör

Press Release   •   Oct 31, 2005 08:55 CET

Som en följd av ökad fokus på hygienfrågor inom mejeri- och livsmedelsindustrin, lanserar FlexLink en ny generation av den hygieniska transportören. Den unika konstruktionen motsvarar högre krav på hygien och produktivitet i fyllnings- och förpackningslinjer.

Den nya transportören är en utveckling av FlexLinks framgångsrika hygieniska koncept som visat fördubblad försäljning på ett år. Ledande nordiska mejerikoncerner driver sådana anläggningar och bekräftar att utrustning av denna typ är avgörande för effektiviteten i en strikt hygienisk miljö. Den nya konstruktionen har öppna och självdränerande ytor, den eliminerar smörjning och tillåter marknadens högsta hastigheter för kedjetransportörer.

Konstruktionen, materialvalen och reglering av hastigheten gör transportören smörjningsfri, vilket förhindrar förorening av de transporterade produkterna samt sparar kostnader för smörjmedel och dess försörjningssystem. En ny kedja i kombination med ökad balkstyvhet medger hastigheter upp till 100 m/minut med bibehållen stabilitet för de produkter som transporteras. Den inbyggda hastighetsregleringen möjliggör dynamisk buffertering och mjuka start och stopp.

Transportören i rostfritt stål är förberedd för Cleaning In Place, som reducerar förbrukningen av varmvatten med 50%, rengöringsmedel med 80% och ökar linjens produktiva tid med upp till 5% genom eliminering av den manuella rengöring som är generell industripraxis.

Arbetsmiljön och säkerheten för operatörerna förbättras betydligt genom transportörens konstruktion och att halkrisken orsakad av smörjmedlet elimineras. Utrustningen uppfyller CE- kraven, liksom riktlinjerna från European Hygienic Engineering & Design Group. Utrustningen ingår i FlexLinks datorstödda projekteringsverktyg och levereras som förmonterade moduler för att bidra till korta projekt- och ledtider.


FlexLink är en ledande global leverantör av automationslösningar till monterings- och tillverkningsindustrin. FlexLink, med huvudkontor i Göteborg, har 540 anställda i 25 bolag och representation i 50 länder. 2004 var omsättningen 1 137 Mkr.

Göteborg den 31 oktober 2005

FlexLink AB

För vidare information, v.g. besök www.flexlink.com eller kontakta:

Carl-Johan Hallenborg
VD, FlexLink Systems AB
031-337 1949
0705-28 1949
carl-johan.hallenborg@flexlink.com

Mats Nilsson
Informationschef
031-337 1220
0703-77 1220
mats.nilsson@flexlink.com


FlexLink AB, 415 50 Göteborg. Tel 031-337 3100, Fax 031-337 2233.Comments (0)

Add comment

Comment

Agree With Privacy Policy