Media no image

​Crowdsoft och Flowscape slås ihop

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2018 08:57 CET

Förvärvet av Flowscape AB genom apportemission är nu genomfört och bolagen slås officiellt ihop.

För förvärvet av Flowscape emitteras 600 000 000 aktier i Crowdsoft som betalning för samtliga aktier i Flowscape AB. Genom emissionen ökar bolagets aktiekapital med 15 000 000 SEK och kommer att uppgå till 35 437 198,875 SEK. Antalet aktier i bolaget ökar med 600 000 000, vilket innebär att det totala antalet och röster i bolaget därefter uppgår till 1 417 487 955.Finansiell rådgivare i samband med Apportemissionen är G&W Fondkommission AB.

Nu är allt praktiskt hanterat och alla medarbetare sitter på samma adress i Kista. Därmed påbörjas ett nytt kapitel när det sammanslagna bolagets resa framåt inleds.

”Det är otroligt stimulerande att ha alla medarbetare på plats och det känns som vi går en stark vår till mötes. Inte minst vår gemensamma produktportfölj och de kraftfulla partneravtalen borgar för en positiv tid framöver”, säger VD Peter Reigo.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Peter Reigo, tel: +46 70 942 46 87, e-mail: peter.reigo@flowscape.se

Kort om Crowdsoft Technology AB

Crowdsoft levererar en helt ny typ av kommunikationssystem för operativt trygghets- och säkerhetsarbete som möjliggör stora vinster för en rad olika typer av företag och organisationer. Systemen är utformade med användarvänliga applikationer för smartphones och en central serverlösning för koordinering av stora informationsflöden. Affärsmodellen bygger på abonnemang, vilket innebär små initiala investeringar för kunder och återkommande intäkter för Crowdsoft. Aktien är listad på AktieTorget med kortnamn CROWD.

Hemsida: www.crowdsoft.com

Om Flowscape

Flowscape är "the modern office Flowmakers". Genom att erbjuda en toppmodern positioneringsteknik, minskar Flowscape tidsödande och ökar interaktion och produktivitet bland kollegor. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor. 

Flowscape har en stark kundbas med över 60 kunder varav 15 multinationella bolag. Bland de globala partnerna finns Fujitsu, Cisco och Ricoh. Med kontor i Stockholm, Karlskrona och London, växer teamet bestående av 30 Flowmakers kontinuerligt. 

För mer information, besök www.flowscape.se
Följ oss på Linkedin

Förvärvet av Flowscape AB genom apportemission är nu genomfört och bolagen slås officiellt ihop.

Läs vidare »
Media no image

Flowscape och Coor i pilot hos ett av Nordens största bolag

Pressmeddelanden   •   Mar 02, 2018 13:28 CET

Flowscape fördjupar samarbetet med facility managementbolaget Coor i Norge när man nu gör två pilotinstallationer för ett av Nordens största bolag.

Coor, ett av de ledande facility management-bolagen, har initierat affären med ett av Nordens största företag och valt att inkludera Flowscape som leverantör. Bolagen har samarbetat tidigare och Coor har Flowscapes lösning på sitt kontor i Norge.

Affären gäller pilotinstallationer på två av företagets största kontor, och berör direkt eller indirekt runt 250 medarbetare. Installationerna innehåller Flowscapes mjukvarulösning för att finna arbetsstationer och mötesrum samt hårdvara såsom sensorer och storbildsskärm. Flowscape och Coors gemensamma erbjudande skapar goda förutsättningar för att minska kontorsfriktion samt förse kunden med statistikunderlag för att optimera arbetsplatsen.

Installationerna sker under första och andra kvartalet 2018. Faller testerna väl ut finns det möjlighet för ytterligare piloter på flera kontor. De två första installationerna har ett totalt ordervärde på 350 tkr.

”Jag är oerhört stolt och glad över att Coor har valt att utöka samarbetet med oss, och särskilt när det gäller en sådan stor aktör som den här kunden. Jag ser med tillförsikt fram emot nya samarbeten och affärer med Coor under 2018”, säger Magnus Johansson, Head of Sales Nordics & Eastern Europe.

För mer info, kontakta:

Peter Reigo, CEO Flowscape på tel: +46 70 942 46 87 eller peter.reigo@flowscape.se

Om Coor

Coor är en av Nordens ledande facility management-leverantörer, och erbjuder alla de tjänster som krävs för att ett företag eller offentlig verksamhet ska fungera bra och effektivt. Inom Coor finns specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategisk rådgivning. Coor omsätter cirka 7 500 MSEK och har drygt 7 000 medarbetare.

Om Flowscape

Flowscape är "the modern office Flowmakers". Genom att erbjuda en toppmodern positioneringsteknik, minskar Flowscape tidsödande och ökar interaktion och produktivitet bland kollegor. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor. 

Flowscape har en stark kundbas med över 60 kunder varav 15 multinationella bolag. Bland de globala partnerna finns Ericsson, Fujitsu, Cisco och Ricoh. Med kontor i Stockholm, Karlskrona och London växer teamet av 30 Flowmakers kontinuerligt. Under vintern 2018 går Flowscape ihop med Crowdsoft som är noterat på Aktietorget. 

För mer information, besök www.flowscape.se
Följ oss på Linkedin

Flowscape fördjupar samarbetet med facility managementbolaget Coor i Norge när man nu gör två pilotinstallationer för ett av Nordens största bolag.

Läs vidare »
R5dapx38ooievpv5yqoa

Flowscape in i Italien. Får tredje ordern från världsledande fastighetsaktör

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2018 11:41 CET

Flowscape har tecknat avtal om en installation på det italienska huvudkontoret hos ett av världens största företag inom tjänster för kommersiella fastigheter. Det är parternas tredje affär ihop.

Media no image

Crowdsoft offentliggör delårtsrapport för fjärde kvartalet 2017

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2018 12:31 CET

Läs hela kommunikén här: Bokslutskommuniké kvartal 4, 2017

Utdrag ur bokslutskommunikén - väsentliga händelser:

Extra bolagsstämma den 20 december 2017 beslutade, efter styrelsens förslag, att genomföra nyemission med företräde för aktieägarna samt förvärv av Flowscape AB genom apportemission. Nyemissionen med företräde har genomförts under januari 2018 och genom nyemissionen har Bolaget tillförts, efter kostnader, 41,2 miljoner kronor. Apportemissionen förväntas att vara genomförd kring månadsskiftet februari/mars 2018. I apportemissionen skall 600 miljoner aktier utges för förvärv av samtliga aktier i Flowscape AB.

Sammanslagning av organisationerna väntas medföra stärkt gemensam försäljningsorganisa-tion, effektivisering av utvecklingsarbete samt administration. Den stärkta försäljningsorgani-sationen kommer arbeta med högt fokus i respektive del; egen direktförsäljning, lokala partners, globala partners jämte genom agenter.

Bolagens produkter skall fortsättningsvis säljas i sina nuvarande versioner. Under året väntas funktioner från C-One integreras i och därmed stärka Flowscapes Workplace Experience System.

Ashton Gate Stadium, hemmaarena för Bristol City Football Club och Bristol Rugby, har ingått avtal med Crowdsoft om att genomföra ett pilotprojekt med den appbaserade företagslös-ningen, C-One. Syftet med projektet är att skapa branschens första ”smarta stadion” lösning.

Flowscape har tecknat ett avtal om pilotinstallation hos global koncern inom verkstadsindustrin på deras huvudkontor. Faller testet väl ut är intentionen att teckna ett globalt ramavtal.

Flowscape går från leverantör till att också bli partner till Ericsson genom ett globalt avtal. Det gör att Flowscapes produkter blir en del av Ericssons IoT-ekosystem och medför att Flowscape exponeras i Ericssons globala kanaler som en godkänd partner. En konsekvens av avtalet är att Ericsson visar upp och använder Flowscapes system på Mobile World Congress, världens största mobilmässa.

Peter Reigo, grundare av och VD för Flowscape AB, har som en del i processen av sammanslagningen mellan Crowdsoft och Flowscape utsetts till ny VD för Crowdsoft Technology AB. Peter Reigo tillträdde som VD den 1 februari 2018.

Om Flowscape

Flowscape är "the modern office Flowmakers". Genom att erbjuda en toppmodern positioneringsteknik, minskar Flowscape tidsödande och ökar interaktion och produktivitet bland kollegor. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor. 

Flowscape har en stark kundbas med över 60 kunder varav 15 multinationella bolag. Bland de globala partnerna finns Fujitsu, Cisco och Ricoh. Med kontor i Stockholm, Karlskrona och London, växer teamet bestående av 30 Flowmakers kontinuerligt. Under vintern 2018 slås Flowscape ihop med Crowdsoft som är noterat på Aktietorget.

För mer information, besök www.flowscape.se
Följ oss på Linkedin

Läs delårsrapporten för kvartal fyra för Crowdsoft som slås ihop med Flowscape.

Läs vidare »
Media no image

Sammanslagningen av Crowdsoft och Flowscape: Företrädesemissionen är avslutad och 52 MSEK tillförs

Pressmeddelanden   •   Feb 02, 2018 12:34 CET

Teckningstiden för företrädesemissionen är avslutad och Crowdsoft Technology AB tillförs cirka 52 MSEK i samband med förvärvet av Flowscape AB. 

Nu går bolagen vidare med planen att slå samman verksamheterna för att skapa ett starkt gemensamt erbjudande mot marknaden. ”Med emissionen på plats, de kraftfulla produkterbjudandena och nyligen kommunicerade affärer, såsom det globala IoT-partnerskapet med Ericsson, känns det inspirerande att få realisera vår strategi om ett gemensamt bolag” säger VD Peter Reigo.

Läs hela pressmeddelandet här: Pressmeddelande nyemission

Om Flowscape

Flowscape är "the modern office Flowmakers". Genom att erbjuda en toppmodern positioneringsteknik, minskar Flowscape tidsödande och ökar interaktion och produktivitet bland kollegor. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor. 

Flowscape har en stark kundbas med över 60 kunder varav 15 multinationella bolag. Bland de globala partnerna finns Fujitsu, Cisco och Ricoh. Med kontor i Stockholm, Karlskrona och London, växer teamet bestående av 30 Flowmakers kontinuerligt. 

För mer information, besök www.flowscape.se
Följ oss på Linkedin

Teckningstiden för företrädesemissionen är avslutad och Crowdsoft Technology AB tillförs cirka 52 MSEK i samband med förvärvet av Flowscape AB.

Läs vidare »
Aasfbcmlzjo1bpm2yxks

​Flowtalk: Varför valde Ericsson och Vasakronan Flowscape?

Nyheter   •   Jan 29, 2018 11:11 CET

Ledande personer på Ericsson och Vasakronan berättar de hur systemet har hjälpt företagen att öka effektivitet och reducera kontorsfriktion.

Tz2ijgfrxapkygckyajq

Ericsson utser Flowscape till global IoT-partner

Pressmeddelanden   •   Jan 26, 2018 09:10 CET

Flowscape går från leverantör till att också bli partner till Ericsson genom ett globalt avtal. Det betyder att Flowscape exponeras i Ericssons globala kanaler som en godkänd partner. En konsekvens av avtalet är att Ericsson använder flowscapes lösning på Mobile World Congress.

Bcoay7tl5h9jr8v94tzw

Crowdsoft vinner sin första affär i Storbritannien

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2018 16:11 CET

Crowdsoft, som inom kort slås ihop med Flowscape, har precis tecknat sitt första kundavtal i Storbritannien.

Yyeylquaxjll8fwltknl

Flowscape lyfter ut sin produkt i molnet

Nyheter   •   Jan 22, 2018 14:20 CET

Flowscapes utvecklingsteam berättar om den nya molnlösningen som förbättrar livet på kontoret för bolag med över 100 000 användare.

Media no image

​Pilotinstallation hos global koncern inom verkstadsindustrin

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2018 15:18 CET

Under onsdagen skrev Flowscape och en svensk verkstadsindustrikoncern med verksamhet över hela världen under ett avtal om en pilotinstallation av Flowscapes system. Faller testet väl ut är intentionen att teckna ett globalt ramavtal.

Efter några månaders införsäljning har Flowscape och en global koncern inom verkstadsindustrin enats om att genomföra en pilotinstallation värd 300 000 SEK. Installationen sker på bolagets huvudkontor. Utfallet från piloten avgör om kunden fullföljer sin intention att teckna ett globalt ramavtal där moderbolaget framgent ska kunna erbjuda de olika kontoren i världen en installation.

Beslut om huruvida kunden fortsätter samarbetet väntas i april månad. Om utfallet är gynnsamt är nästa installation planerad till sommaren 2018. Det gäller ett av dotterbolagens nya huvudkontor och dess 300 anställda som går över till ett aktivitetsbaserat kontor. Värdet på den affären bedöms preliminärt ligga på 3-5 MSEK.

”Det här är vår första stora kund inom den här delen av verkstadsindustrin. Naturligtvis är vi hur stolta som helst och kommer göra allt för att piloten ska visa på samma goda kvalitet och stabilitet som hos våra andra multinationella kunder”, säger Flowscapes vd Peter Reigo.

Piloten inleds omedelbart och innebär försäljning och installation av Flowscapes tjänster Colleague finder, Room finder och Desk finder. Hårdvaran inkluderar storskärmar, rumspaneler och positioneringsutrustning.

Om Flowscape

Flowscape är "the modern office Flowmakers". Genom att erbjuda en toppmodern positioneringsteknik, minskar Flowscape tidsödande och ökar interaktion och produktivitet bland kollegor. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor. 

Flowscape har en stark kundbas med över 60 kunder varav 15 multinationella bolag. Bland de globala partnerna finns Fujitsu, Cisco och Ricoh. Med kontor i Stockholm, Karlskrona och London, växer teamet bestående av 30 Flowmakers kontinuerligt. 

För mer information, besök www.flowscape.se
Följ oss på Linkedin

Flowscape och en svensk verkstadsindustrikoncern har skrivit under ett avtal om en pilotinstallation av Flowscapes system på företagets huvudkontor. Faller testen väl ut är intentionen ett globalt ramavtal.

Läs vidare »

Bilder & Videor , 4 videor

Kontaktpersoner 8 kontaktpersoner

Om Flowscape

We are the modern office flowmakers!

Vi älskar moderna kontor. Vi svär vår trohet till fri rörlighet, flödande kommunikation och total tillgänglighet. Samtidigt fördömer vi friktionen som uppstår när man inte optimerar arbetsplatser.

Vi är fast beslutna om att få anställda runt om i världen att älska att arbeta i moderna kontor, genom att erbjuda en toppmodern positioneringsteknik som minskar tidsödande och river ner barriärer för interaktion och produktivitet bland kollegor. Detta är anledningen till att vi stiger upp på morgonen.

Adress

  • Flowscape
  • Arne Beurlings Torg 9
  • 164 40 Stockholm
  • Sweden