Skip to main content

Flysmåland i topp vid nöjdhetsmätning

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2009 10:44 CET

Svenskt Kvalitetsindex redovisade under morgonen resultatet för 2009 års indexmätningar vad avser kundnöjdhet inom transportsektorn. Flysmåland , som en del av redovisade Sverigeflyg, ligger i topp tillsammans med Malmö Aviation.

- Vi har precis inlett ett samarbete med Malmö Aviation som innebär att vi flyger våra kunder på varandras linjer och på så sätt kopplar ihop svenskt inrikesflyg. Det känns bra att våra kunder känner högt förtroende för våra varumärken, säger Henrik Löfberg, chef på Flysmåland i ett uttalande.

Mätningen placerar Malmö Aviation i den absoluta toppen med 70,2 i index tätt följt av Sverigeflygbolagen på 69,4. Sedan är det långt ner till konkurrenterna Skyways (60,9) och SAS (61,2). Underlaget bygger på intervjuer med drygt 3100 personer som svarat på frågor om persontransporter. Mätningarna genomförs inom sju delområden och Flysmåland med systerbolag placerar sig som nummer ett i Image, Värde och Lojalitet.

- Våra centrala värderingar är att hjälpa våra kunder att spara tid, pengar och miljö. Mätningarna visar på att vi i hög grad lever upp till detta och vi är idag dem som levererar störst värde inom persontransporter sett till alla konkurrerande trafikslag.

Fakta om Svenskt Kvalitetsindex mätning:
Svenskt Kvalitetsindex (SKI) är ett system för att mäta och analysera hur de faktiska kunderna och andra användare bedömer varor och tjänster i Sverige. Regelbundna mätningar av kundnöjdhet och kvalitetsutveckling i näringsliv och offentlig sektor har genomförts sedan 1989. För varje bransch tas ett samlat index fram, baserat på de faktiska kundernas bedömning att sin respektive leverantörs kvalitet, service och prisvärdhet. Utöver det centrala måttet kundnöjdhet beräknas också värden på företagsimage, förväntningar, produktkvalitet, servicekvalitet, prisvärdhet och lojalitet.