Skip to main content

Sverigeflyg fortsatt i topp vad gäller kundnöjdhet

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2009 08:00 CET

Sverigeflyg och Malmö Aviation ligger fortsatt i topp vad gäller flest nöjda kunder bland flygbolagen. Det visar Svenskt Kvalitetsindex för 2009.

Vi är glada över att vi återigen har ett högt förtroende hos våra resenärer. Mätningarna visar att vi lever upp till de kvalitativa målen för våra resenärer att spara tid, pengar och miljö genom att resa med oss. Det känns extra roligt att ligga i topp på kundnöjdhetsskalan tillsammans med Malmö Aviation som vi precis har inlett samarbete med, säger Michael Juniwik, vd på Sverigeflyg.  

I Sverigeflygs mätning ingår varumärkena Gotlandsflyg, Kullaflyg, Sundsvallsflyg, Blekingeflyg, Kalmarflyg, Flysmåland och Östersundsflyg. Bland flygbolagen ligger fortfarande Malmö Aviation i topp nära Sverigeflyg på andra plats. Det är fortfarande ett stort glapp till de övriga flygbolagen Skyways och SAS medan kategorin Annat flyg ökar.

Fakta om Svenskt Kvalitetsindex mätning:
Svenskt Kvalitetsindex (SKI) är ett system för att mäta och analysera hur de faktiska kunderna och andra användare bedömer varor och tjänster i Sverige. Regelbundna mätningar av kundnöjdhet och kvalitetsutveckling i näringsliv och offentlig sektor har genomförts sedan 1989. För varje bransch tas ett samlat index fram, baserat på de faktiska kundernas bedömning att sin respektive leverantörs kvalitet, service och prisvärdhet. Utöver det centrala måttet kundnöjdhet beräknas också värden på företagsimage, förväntningar, produktkvalitet, servicekvalitet, prisvärdhet och lojalitet.

För mer information kontakta:
Michael Juniwik, VD Sverigeflyg, e-post: michael@sverigeflyg.se       

Sverigeflyg är samlingsnamnet för Sveriges snabbast växande flygbolag. Syftet är att med effektiv flygdrift skapa lägre priser på flyg till och från Stockholm. Utifrån Bromma trafikerar Sverigeflyg sju permanenta inrikeslinjer och ett antal utrikeslinjer på säsongsbasis från de lokala orterna. Bolaget består av Blekingeflyg, Flysmåland, Gotlandsflyg, Kalmarflyg, Kullaflyg, Sundsvallsflyg och Östersundsflyg. Sedan starten 2001 har Sverigeflyg sänkt priserna på svenskt inrikesflyg samtidigt som resenärerna fått ett effektivare och miljövänligare inrikesflyg.

Bifogade filer

PDF-dokument