Skip to main content

Sverigeflyg mot strömmen i en turbulent bransch

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2012 13:28 CEST

Rekordmånga passagerare valde att resa med Sverigeflyggruppen under årets första 6 månader. Totalt reste över 347 000 passagerare med Sverigeflyg, vilket är en ökning med 11,9 procent, fördelat på samtliga 6 bolag i gruppen som alla visar positiv tillväxt.

– Vi är väldigt glada att allt fler väljer att resa med oss. Vi är även nöjda att vi klarar av att bedriva vår verksamhet med ett positivt resultat, något som tyvärr är väldigt ovanligt i branschen idag. Ökningen av antalet passagerare gör tyvärr inte att lönsamheten ökar. Höjda avgifter på flygplatserna och ökade bränslepriser gör att det blir allt svårare att bedriva regionalflyg i Sverige, säger Michael Juniwik, VD för Sverigeflyg.   

Av den totala tillväxten kommer en mindre andel från nystartade linjer till Arlanda efter Skyways konkurs i slutet av maj. Den största andelen av ökningen, 8,9%, härstammar från det sedan tidigare etablerade linjenätet. Allra störst procentuell tillväxt har Kalmarflyg som ökar antalet passagerare med 26 procent under årets första halva.

Under seminariet om regionalflygets framtid på Flygets Dag i Almedalen igår var tongångarna dystra. Det finns allt färre lönsamma flygbolag i Sverige och många av de mindre flygplatserna, som ägs av kommuner och näringsliv, kämpar för sin överlevnad samtidigt som Swedavia genererar stora vinster på de statliga flygplatserna. Peter Larsson, VD för Svenska regionala flygplatser, betonade vikten av att staten behöver ta ett ansvar för infrastrukturen även på de mindre orterna i landet. Från scenen delade även Michael Juniwik med sig av sin syn på framtiden:

– Regionalflyget är under hård press, vilket manifesteras av den senaste tidens konkurser och oviljan hos andra flygbolag att ta över trafiken på vissa linjer, då den är svår att bedriva med lönsamhet med dagens villkor. Flyget står inför två stora utmaningar; att utveckla en lönsam modell och att miljöanpassa verksamheten till klimatmålen. Jag är stolt över vår modell som är lönsam, men inser att vi behöver samsyn mellan flygplatser, flygbolag och politiker för att regionalflyget i Sverige ska bli långsiktigt hållbart ur såväl ett ekonomiskt som miljömässigt perspektiv, säger Michael Juniwik, VD för Sverigeflyg.

För mer information kontakta:
Michael Juniwik, VD Sverigeflyg, tel: 070-821 45 00, e-post: michael@sverigeflyg.se            
Emma Sandsjö, Kommunikationsansvarig, tel: 076-555 74 03, e-post: emma@sverigeflyg.se

Sverigeflyg är samlingsnamnet för Sveriges snabbast växande flygbolag. Syftet är att med effektiv flygdrift skapa lägre priser på flyg till och från Stockholm. Utifrån Bromma trafikerar Sverigeflyg sex permanenta inrikeslinjer och charterflyg på säsongsbasis  från de lokala orterna. Bolaget består av Blekingeflyg, Flysmåland, Gotlandsflyg, Kalmarflyg, Kullaflyg och Sundsvallsflyg. Sedan starten 2001 har Sverigeflyg sänkt priserna på svenskt inrikesflyg samtidigt som resenärerna fått ett effektivare och miljövänligare inrikesflyg. Sverigeflygs bolag är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Sverigeflyg har "Sveriges nöjdaste kunder" inom inrikesflyg, enligt Svenskt Kvalitetsindex 2010 och 2011.

www.sverigeflyg.se