Skip to main content

Sverigeflyg ökar med 12% på vikande marknad

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2009 15:27 CEST

Sverigeflygs junisiffror visar på en ökning med 12% och förbättrad kabinfaktor jämfört med föregående år. Yilden går ner 2% vilket är positivt eftersom det är frågan om ett lågprisflygbolag och därmed förbättrar för kunden. Det betyder att bolaget fortfarande skiljer sig med 20-30% från konkurrenterna. Under första halvåret är ökningen 4% medan konkurrenterna tappar 20-30%. Tillväxten kommer från samma linjer som tidigare år, inga nya bolag har startats under första halvåret.

- Lågkonjunkturen är bra för oss, säger Michael Juniwik, VD. Vår snabba lågprisprodukt fungerar mycket bra när alla måste minska sina kostnader. Våra marknadsandelar har ökat med ca 10 %-enheter jämfört med hösten 2008, och det är väldigt mycket, avslutar han.

Kunderna väljer också bolaget då de även minskar koldioxidpåverkan, då turboprop maskiner släpper ut mellan 25-46% mindre koldioxid per passagerare.

Michael Juniwik

VD