Skip to main content

Nya ledare inom idéburen sektor har stora utmaningar

Blogginlägg   •   Nov 20, 2011 15:34 CET

Jag har haft förmånen att delta i en ledarskapsutbildning för idéburen sektor som genomfördes på Ersta Sköndal högskola under 2009-2011.

Ledarskapet i förändring, från den ”goda” till den ”nya” ledaren inom idéburen sektor sammanfattar ett stort antal exempel på förändringsprocesser som chefer och ledare inom idéburen sektor varit med om. Det är fokus på branschen vård och omsorg.

Deltagarnas PM sammanfattas i 10 ledarskapsutmaningar.

1)     Byte av ledarskapskultur – från informell och ad-hoc till mer strukturell profil

2)     Snällhetskulturen som ofta leder till fel val av anställningar

3)     Projektformen som ett komplement till mer traditionella arbetsformer

4)     Problem när vinst och värdegrund ställs emot varandra

5)     Den utsatte mellanchefen – hänger ansvar och beslutsmöjligheter samman

6)     Skillnader mellan chefskap och ledarskap

7)     Medarbetarskapets betydelse för förändring och utveckling är undervärderat

8)     Dubbla roller, jäv och otydlighet skapar målkonflikter och rättsosäkerhet

9)     Omstruktureringar och specialiseringar slår ut samhörighet och gemenskap

10)Svårigheter att balansera flexibilitet och principfasthet som ledare

Det finns stora utmaningar och inom Skyddsvärnet har vi redan i arbetet inför verksamhetsplanen 2012 diskuterat samhörighet och gemenskap. Det finns flera punkter ovan som vi bör och kommer att beröra och samtala kring framöver.

Jag är övertygad om betydelsen av att följa med sin samtid och därför även förändra och utveckla både sig själv, ledarskapet och organisationen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy