Skip to main content

Dags för Socialstyrelsen att kräva tillstånd för de som vill bedriva familjehemsvård menar Skyddsvärnets direktor

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2013 15:02 CET

- Med Skyddsvärnets långvariga erfarenhet av familjehemsvård är det lätt att se de brister som finns och vad som behöver göras för en säker familjehemsvård - och då speciellt för behövande vuxna som placeras. Med nuvarande lagstiftning kan de hamna var som helst. Det säger Nilla Helgesson, Skyddsvärnets direktor, som menar att  Socialstyrelsen nu måste ta steget och  kräva tillstånd för de som vill bedriva familjehemsvård. Idag finns inte detta, något som sedan lång tid både förvånar och oroar Helgesson.

- Familjehemsvården i Sverige berör många barn, unga och vuxna och indirekt även deras anhöriga. Verksamheten behandlas styvmoderligt. Lidande har många gånger uppstått för den placerade på grund av otillräcklig tillsyn. En familjehemsplacerad är medborgare som alla andra, dock mycket mer oskyddad med nuvarande upplägg. Jag ber er tänka på Vanvård i social barnavård - SOU 2011:61 och det livslånga lidande det inneburit för de då placerade.

Knappt 20 000 barn och unga under 18 år var placerade i familjehem någon gång under år 2011. Alla dessa personer har ett trygghetsbehov som ska tillgodoses. En mängd olika organisationer, företag och myndigheter tar emot dem. Vi vet, fortsätter Nilla Helgesson, genom händelser som beskrivits både i media och i olika rapporter att kvaliteten på dessa organisationer är minst sagt ojämn och i några fall obefintlig.

En stor brist i tillsynen är att statistik saknas i stora delar för antalet vuxna i familjehem. Socialstyrelsen har, från kommunerna, fått fram att den 1 november 2012 var 202 personer med missbruks- och beroendeproblem i familjehemsvård, frivilligt eller enligt 27 § LVM.  Nilla Helgesson menar att en drogfri miljö, social gemenskap och stöd genom boende i ett familjehem som klienten delar vardagen med ger goda möjligheter till utveckling av ett bra vuxenliv. En kontinuerlig kontakt med ansvarig familjekonsulent ger klienten säkerhet och insyn för uppdragsgivarna. Idag kan verkligheten vara en helt annan.

Säkerheten inom detta område måste bli bättre och sätta klienten i absolut centrum, något Helgesson menar saknas idag.
-För att starta upp en familjehemsorganisation, som förmedlar familjehem samt har handledningen av familjehemmen och kontakten med de placerade, krävs inga tillstånd. Skyddsvärnet och flera andra organisationer, inom Famna  (branschorganisation för non-profit inom vård och social omsorg), såsom Credo, Kristen familjehemsvård och Fyrljuset har under lång tid framfört behovet av att organisationer och företag som bedriver familjehemsvård blir tillståndspliktiga. Vi arbetar för detta bland annat genom yttranden på remisser samt inlägg i debatten på olika sätt.

Politiker ur olika partier har uppmärksammat denna grupps behov av säkerhet och trygghet. Idag  finns tre motioner som berör familjehemsvård och tillståndsplikt. Dessa är certifiering av familjehem, Anna Steele (FP), konsulentstödda familjehem, Bino Drummond (M) samt socialpolitik, Lars Ohly (V) med flera. Från Skyddsvärnets sida, avsluta Nilla Helgesson, ska vi fortsätta arbetet med att uppmärksamma denna brist tills nödvändiga åtgärder rättat till det som idag inte är något annat än en stor skandal.

Bild: Matton

 


Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm är en ideell organisation (startade 1910) som bedriver olika former av socialt utvecklingsarbete för klienter, med syfte att medverka till en human kriminalvård och socialtjänst som minskar risken för återfall. Syftet med föreningens verksamheter är att förebygga brott och social utslagning samt att verka opinionsbildande.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.