Skip to main content

Hör Beatrice Ask om regeringens arbete för ett tryggare Sverige på Skyddsvärnets seminarium den 9 oktober

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2012 12:40 CEST

Gunnar Engström, Skyddsvärnets styrelseordförande, bjuder in till ännu ett seminarium på ABF-huset i Stockholm för att stimulera frågeställningar i aktuella samhällsfrågor.

- Ända sedan 1910 har Skyddsvärnet haft rollen som röstbärare och opinionsbildare för samhällets utsatta. Seminarier är ett led i detta arbete, sida vid sida med organisationens vårdkedja

Huvuduppgiften, säger Gunnar Engström, är att förebygga brott och social utslagning i samhället. I det uppdraget ingår även att utveckla socialt arbete som görs genom organisationens opinions- och utvecklingsarbete. Vi återinvesterar all vinst i verksamheten vilket bland annat innebär att Skyddsvärnet kan hålla kostnadsfria seminarier. Kom och hör Brottsförebyggande rådet, polisen,  Beatrice Ask och Fredrik Gunnarsson.

- Jag välkomnar representanter för rättskedjan, uppdragsgivare, beslutsfattare, media och klientorganisationer till seminariet avslutar Gunnar Engström.

Kontakt:
Gunnar Engström, styrelseordförande
Mobil: 0705-18 05 46

Pressansvarig:
Eva Bernerskog
Mobil: 076-77 66 510

 

PROGRAM ABF-HUSET, Z-salen.

13.00 Inledning

Gunnar Engström, ordförande i Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm

13.10-13.40

Regeringens arbete för ett tryggare Sverige,

Beatrice Ask, Justitieminister, Justitiedepartementet, Sveriges regering

13.40-14.40

Brottslighet och trygghet i storstäderna

Charlotta Gustafsson, enhetsråd och utredare och Daniel Vesterhav, utredare och enhetsråd,

Brottsförebyggande rådet (BRA)

14.40-15.00 Kaffe

15.00-15.15

Skyddsvärnets del i det brottsförebyggande arbetet - en fråga om ansvar och delaktighet

Fredrik Gunnarsson, verksamhetschef Vårdkedjan, Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm

15.15-16.15

Organiserad brottslighet - metod för myndighetsgemensam insats

Gunnar Appelgren,aktionsgruppschef, Aktionsgrupp Stockholm, Polisen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM

13.00 Inledning

Gunnar Engström

, ordförande i Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm

13.10-13.40 Regeringens arbete för ett tryggare Sverige,

Beatrice Ask, Justitieminister, Justitiedepartementet

,

Sveriges regering

13.40-14.40 Brottslighet och trygghet i storstäderna

Charlotta Gustafsson, enhetsråd och utredare och Daniel Vesterhav, utredare och enhetsråd,

Brottsförebyggande rådet (BRA)

14.40-15.00 Kaffe

15.00-15.15 Skyddsvärnets del i det brottsförebyggande arbetet - en fråga om ansvar och delaktighet

Fredrik Gunnarsson, verksamhetschef Vårdkedjan, Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm

15.15-16.15 Organiserad brottslighet -

metod för myndighetsgemensam insats

Gunnar Appelgren,aktionsgruppschef,

Aktionsgrupp Stockholm, Polisen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

välkomnar uppdragsgivare, beslutsfattare och andra intresserade till våra kostnadsfria seminarier.

Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm är en ideell organisation (startade 1910) som bedriver olika former av socialt utvecklingsarbete för klienter, med syfte att medverka till en human kriminalvård och socialtjänst som minskar risken för återfall. Syftet med föreningens verksamheter är att förebygga brott och social utslagning samt att verka opinionsbildande.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy