Skip to main content

Ny metod för etablering på arbetsmarknaden

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2012 10:32 CEST

Stockholm 7 maj 2012

- Skyddsvärnet möter dagligen människor som lever i svår social utsatthet. Min erfarenhet och slutsats är att alltför många av dessa klienter, inte sällan med åtskilliga avslutade behandlingar bakom sig, fortfarande har svårt att fatta självständiga val i riktning mot ett autonomt liv utanför institutionerna. Det säger Fredrik Gunnarsson, enhetschef på Skyddsvärnets Öppenvård. Fredrik Gunnarsson har, tillsammans med sina medarbetare på Öppenvården, under det sista året utvecklat en metod för att komma tillrätta med de upplevda bristerna.

- Syftet med vår nya metod är att ge klienten en bättre grund att utgå ifrån, vilket vi hoppas kommer ge mer långsiktiga resultat än tidigare. Fredrik exemplifierar hur det kan låta: - ”Du måste ta hjälp för att sluta missbruka!” eller ”Du måste ta tag i ditt liv!” – välvilliga uppmaningar från närstående och handläggare som sällan ökar individens egen vilja till förändring utan många gånger till och med kan ha en motsatt effekt Istället, fortsätter Fredrik Gunnarsson, har vi utvecklat en metod där klienten ska stimuleras att på djupet, själv ta ställning kring frågor som ”Vad vill jag?”, ”Vad är viktigt i mitt liv?” och ”Vad är möjligt?”.

Programmet  bygger på tanken att en tillräcklig grad av balans i livet är en förutsättning för en aktiv och meningsfull tillvaro. Deltagarna arbetar mot individuellt uppsatta mål inom områdena: hälsa, ekonomi, boende, familj och nätverk, fritid, utbildning och arbete.

Hjälp till självhjälp
Fredrik Gunnarsson kommenterar vidare: - Det vi vill är att människor efter avslutad insats hos Skyddsvärnet ska vara mer självständiga. Hjälp till självhjälp förutsätter att individen själv kan välja och ta ställning utifrån de förutsättningar som ges. Det är det vi försöker förankra hos dem. I det ”riktiga” livet, utanför Skyddsvärnet, är det inte något vi kan göra för dem.

-Som psykolog, avslutar Fredrik, är det min bestämda uppfattning, att förändring, för att den ska bli varaktig och inte bara tillfällig, förutsätter att klienterna ges möjlighet att reflektera kring dessa frågor. Att ges plats, tid och utrymme för att själv ta ställning kring vad man tycker är viktigt och meningsfullt i livet ger en bättre grund för att kunna förändra det som har blivit fel”.

Skyddsvärnets öppenvård öppnade sin verksamhet den 1 januari 2012 och ingår som en del i Skyddsvärnets vårdkedja. Verksamheten har redan idag ett antal placeringar och vänder sig till män och kvinnor från 16 år och uppåt som är i behov av psykosocialt stöd för att kunna leva ett balanserat liv och för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden.

Besök Öppenvårdens avdelningssida för mer information.

För frågor kontakta: Enhetschef Fredrik Gunnarsson
Tel: 08-729 17 39
E-post: fredrik.gunnarsson@skyddsvarnet.se

 

Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm är en ideell organisation (startade 1910) som bedriver olika former av socialt utvecklingsarbete för klienter, med syfte att medverka till en human kriminalvård och socialtjänst som minskar risken för återfall. Syftet med föreningens verksamheter är att förebygga brott och social utslagning samt att verka opinionsbildande.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.