Skip to main content

SEF Umeå bjuder på kulturupplevelser vid Kulturnatten i Umeå

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2014 11:26 CEST

22 maj 2014

Ungdomar från Sveriges ensamkommandes förening (SEF) deltar vid Kulturnatten i Umeå för att bjuda på dans och musik från Afghanistan och Iran!

Ungdomarna som framträder har kommit som flyktingar från olika världsdelar. De är medlemmar i Sveriges ensamkommandes förening som startade sin verksamhet 2012 med uppgiften att bygga broar mellan nyanlända och det svenska samhället.

-Ensamkommande ungdomar som anslutit sig till föreningen ser vilka möjligheter som skapas genom en demokratisk organisering. Det säger Isabella Canow som är ansvarig för verksamheten.
- Att ha rätten till sin egen kultur kvar i det nya hemlandet och få uttrycka den, som till exempel vid Kulturnatten, väcker intresse för det nya hemlandets kultur. Då fungerar mångfald på det rätta sättet och  integration sker på ett naturligt sätt.

Broar förenar det nya med det gamla, fortsätter Isabella Canow.
- Det finns en styrka och kraft hos ungdomarna som de kan använda för att finna sin egen plats i det nya hemlandet. Detta istället för att andra ska göra det åt dem.  Det är genom ansvar och tillit som människor utvecklas. Nu finns en offentlig arena för kulturutbyte och SEF välkomnar till en spännande afton i Umeå, avslutar Canow.

FAKTA
Lördag 24 maj 2014 firar Umeå Kulturnatta10 år. I Umeå centrum finns hundratals kulturupplevelser. Isabella Canow, projektledare, är på plats med ensamkommande ungdomar med tillhörighet i SEF.

Sveriges ensamkommandes förening startade sin verksamhet år 2012 med målet att stödja ensamkommande ungdomar in i det svenska samhället. Idag finns åtta lokalföreningar och ett riksförbund.

KONTAKT:
Projektledare Prata med oss, inte om oss
Isabella Canow
Tfn 08-729 17 32
Mobil 076-764 14 12
E-post:  isabella.canow@skyddsvarnet.se

 

BILD: Steven Lowenrud


 

Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm är en ideell organisation (startade 1910) som bedriver olika former av socialt utvecklingsarbete för klienter, med syfte att medverka till en human kriminalvård och socialtjänst som minskar risken för återfall. Syftet med föreningens verksamheter är att förebygga brott och social utslagning samt att verka opinionsbildande.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera