Skip to main content

Föreningen Storasyster lanserar nationellt sexologiskt stöd för unga

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2016 10:00 CET

Sexualiteten hos personer som blivit utsatta för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp omgärdas ofta av myter och antaganden; en ses som förstörd för livet och asexuell. För dem som upplever problem med sex och relationer till följd av sexuellt våld är stödet begränsat. Föreningen Storasyster sätter detta i fokus genom nya projektet Hela Mig, som nu lanserar flera sexologiska stödfunktioner för att stötta unga i sin sexualitet.

Efter sexuella övergrepp kan sex kännas obehagligt eller ointressant. För vissa blir sexlusten och förmågan till upphetsning minskad, sex kan också kännas smärtsamt eller ångestfyllt. För andra är det snarare stigmat kring att våldtäktsutsatta förutsätts inte vilja ha sex som leder till skuld- och skamkänslor kring att ens sexualitet inte har påverkats negativt. Hela Migs professionella sexologiska stöd drivs av projektets sexolog och finns tillgängligt från och med idag. Stödet vänder sig till personer mellan 13-25 år över hela landet oavsett könsidentitet, och kommer till stor del finnas på nätet men även på två sexologmottagningar baserade i Malmö och Stockholm.

”Föreningen Storasyster erbjuder sedan tidigare behandling av trauman efter sexuella övergrepp. Vi har uppmärksammat att det inte är ovanligt att den utsattas syn på sin kropp eller hens sexualitet påverkats av övergreppet eller övergreppen. Därför är vi glada att nu kunna erbjuda stödinsatser specifikt inriktade på dessa frågor. Hela Mig blir en viktig del i att öka både föreningens och samhällets kunskap kring frågan om sexualitetsproblematik till följd av övergrepp, vilket gör projektet unikt i sitt slag”, säger Cecilia Bödker Pedersen, verksamhetschef för Föreningen Storasyster.

Forskning om sexualitetsproblematik till följd av sexuellt våld är begränsad och den som finns är enbart gjord på tjejer och kvinnor, då framförallt med fokus på kvinnor som varit utsatta i barndomen. Hela Migs utgångspunkt är att det finns anledning att tro att sexualitetsproblematik kan uppstå hos personer som blivit utsatta, oavsett könsidentitet och oavsett när övergreppen ägt rum. Projektet kommer därför kartlägga hur målgruppens problematik ser ut för att öka och sprida kunskapen kring ämnet, och vikten av att personer som upplever problem får stöd och behandling som fokuserar på sexualiteten, oavsett vilket kön den stödsökande har.

”För unga utsatta som upplever sexualitetproblematik och inte vet var de ska vända sig kan bristen på tillgång till sexologiskt stöd riskera att förvärra deras problematik och allmänna mående. Med projektet vill vi erbjuda stöd och skapa ett öppnare samtalsklimat kring sex och ändra på myterna kring utsattas sexualitet och de normativa bilderna kring vad sex är och ska vara. Vi måste börja prata mer om sex kopplat till sexuellt våld, och trycka på att det finns de som upplever problem med sin sexualitet och kroppen efter sexuella övergrepp, samt att det finns de som kan börja ha sex med en gång utan några bekymmer. I det långa loppet hoppas vi att detta kommer leda till fler som vågar, kan och vill söka professionell sexologisk hjälp vilket i sin tur minskar lidandet hos målgruppen”, säger Leigh Norén, projektledare och sexolog för Hela Mig.

Om Hela Mig

Hela Mig startade i augusti 2016 och är ett treårigt projekt som drivs av Föreningen Storasyster med finansiering från Arvsfonden. Projektet vänder sig till personer mellan 13-25 år oavsett könsidentitet som upplever sexualitetsproblematik till följd av våldtäkt eller andra sexuella övergrepp.

Hela Mig lanserar idag 1 november följande professionella sexologiska stödfunktioner: Fråga sexologen, en digital frågelåda om sexualitetsproblematik och relationer efter sexuella övergrepp; Sexologchatt, en chattjour öppen en kväll i veckan; Sexologmejl, en kortare stödkontakt för frågeställning och rådgivning; sexologmottagning i Malmö respektive Stockholm.  

Föreningen Storasyster grundades 2012 och är en feministisk, partipolitisk och religiöst obunden ideell förening. Föreningen verkar förebyggande, opinionsbildande och stödjande i strävan för visionen om ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld. Föreningen Storasyster möter drygt 1000 stödsökande om året som har blivit utsatta för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.