Media no image

Ny generalsekreterare i Föreningen Norden

Pressmeddelanden   •   Jul 01, 2011 09:32 CEST

Idéerna  om Norden som samlad region och aktör vinner allt starkare gehör. Som ett led i arbetet att mobilisera medborgarna  för det nordiska samarbetet och förnya den nordiska rörelsen har Föreningen Nordens styrelse valt Bo Andersson att leda organisationen för en period av 6 år.
 
Bo Andersson, 51 år har varit verksam i föreningslivet större delen av sitt liv, bland annat som generalsekreterare på Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet.  Under denna tid gick förbundet genom en mycket stark tillväxt och utveckling. Bo Andersson har också arbetat som biträdande borgarrådssekreterare, budgetsekreterare och utbildnings- och utvecklingssekreterare i Stockholm stad. Under de senaste två åren har han drivit ett eget konsultföretag Bo Andersson tillträder sin tjänst på Föreningen Norden den 1 september.. 

Föreningen Norden  samlar individer och organisationer i Sverige för att bidra till fred, öppenhet och demokrati i Norden, Europa och världen. Föreningen vill öka samarbetet över nationsgränserna och därigenom stärka förståelse och relationer mellan människor från olika kulturer. .

För mer information, kontakta
Föreningen Nordens ordförande Kristina Persson tfn 0705 95 99 48

Föreningen Nordens styrelse har utsett Bo Andersson, Älvsjö. till generalsekreterare med tillträde den 1 september 2011.

Läs vidare »
Media no image

Biskops-Arnös författarseminarier kan fortsätta

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2011 11:01 CEST

Vera och Greta Oldbergs Stiftelse har beslutat att under fem år reservera hela sin årliga utdelning, ca 150.000 kr, till Biskops-Arnös nordiska författarseminarium. Därmed räddas en verksamhet som har pågått sedan 1960. Seminarierna har varit en mötesplats för hundratals av dagens namnkunniga och framstående författare i Norden. Flera av dem har vunnit eller blivit nominerade till Nordiska rådets litteraturpris. - Med beslutet om att utlova ett stöd under fem år vill vi också göra en kulturpolitisk markering mot dagens kortsiktiga bidragsformer, säger Peter Englund som är ordförande för Vera och Greta Oldbergs Stiftelse. Stiftelsens stöd ger Biskops-Arnö arbetsro och möjlighet att säkerställa kontinuiteten i författarseminarierna. Just att de har varit återkommande är en av orsakerna till seminariernas betydelse och framgång. Biskops-Arnö är en folkhögskola som har bedrivit nordisk bildningsverksamhet sedan 1960. Folkhögskolan ligger utanför Bålsta och huvudman för skolan är Föreningen Norden. För mer information se www.biskopsarno.se eller kontakta skolans rektor Ingegerd Lusensky, mobiltel. 0703-93 96 12.

Vera och Greta Oldbergs Stiftelse har beslutat att under fem år reservera hela sin årliga utdelning, ca 150.000 kr, till Biskops-Arnös nordiska författarseminarium.

Läs vidare »
Media no image

Världsrekord i högläsning?

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2010 14:32 CET

 Idag startar den 14:e upplagan av Den nordiska biblioteksveckan. Veckan inleds med Kura skymning där många bibliotek i Norden arrangerar högläsning. Årets tema är Det magiska Norden och tusentals människor på nästan 2000 platser i de nordiska länderna kommer samtidigt, klockan 19.00 ikväll, att lyssna på högläsningar av texter ur isländska eddan och ur den skrämmande Låt den rätte komma in av den svenske författaren John Ajvide Lindqvist. Redan i morse deltog nordiska förskole- och skolbarn i ”Kura gryning”-arrangemang med uppläsningar ur isländske Andri Snær Magnasons Berättelsen om den blå planeten och danska Lene Kaaberbøls Skämmerskans dotter.

Exempel på Kura skymningarrangemang i Sverige finns på Föreningen Nordens hemsida http://www.norden.se/Medlemskap/Kalendarium/

 För mer information, kontakta                                                                                                     

st.f. generalsekreterare Britta Nygård tfn.: +46 (0)708 43 88 75 e-post britta@norden.se  

eller organisationssekreterare Yvonne Norrgård tfn.: +46 (0)8 506 113 24 e-post yvonne@norden.se

 

 

Föreningen Norden är en politiskt och religiöst obunden organisation, öppen för alla som vill engagera sig och jobba med nordiska frågor och nordiskt samarbete. Föreningen grundades redan 1919.

 

Läs vidare »
Media no image

Föreningen Norden uppmärksammar Europeiska språkdagen

Pressmeddelanden   •   Sep 23, 2010 15:36 CEST

Den nordiska språkgemenskapen är en av de viktigaste frågorna för det nordiska samarbetet. Flera av de nordiska språken är mycket nära besläktade och förstås lätt av invånare i andra nordiska länder, medan andra språk som finskan och isländskan inte har samma igenkänningsfaktor bland nordbor. Engelskan kan då bli ett sätt att kommunicera för nordbor som inte talar något av de nära besläktade språken. Vi värnar om vår språkidentitet samtidigt som vi är öppna för kommunikation på andra språk. Föreningen Norden är en förening som är öppen för alla, oberoende av språklig eller kulturell bakgrund.                                                                                                                 I anknytning till den Europeiska språkdagen arrangeras språkcaféer och seminarier i Föreningen Nordens lokalavdelningar, b l a i Huskvarna, Norra Halland, Karlshamn, Lerum och Göteborg.

Mer info om Föreningen Norden och aktiviteter i anknytning till den Europeiska språkdagen fås av

S t f generalsekreterare Britta Nygård   Mobil: 0708 438 875

Organisationssekreterare Yvonne Norrgård   Mobil: 0707 952 997

Föreningen Norden

www.norden.se

Föreningen Norden uppmärksammar den Europeiska språkdagen 26 september genom att lyfta fram de nordiska språken och nordisk språkförståelse som en del av de europeiska språken.

Läs vidare »
Media no image

Nordiskt samarbete firas med gästabud

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2010 15:23 CET

23 mars firas som Nordens dag i de nordiska länderna. Dagen firas till minne av Helsingforsabtalet, som slöts just detta datum 1962.  Helsingforsavtalet är grunden för det nordiska samarbetet och avtalet stadgar samarbete mellan de nordiska länderna inom en rad områden, bland annat kulturellt, rättsligt, ekonomiskt och socialt. En av viktigaste grundstenarna i Helsingforsavtalet är rätten för nordiska medborgare att arbeta och bosätta sig i ett annat nordiskt land, en rätt som de nordiska regeringarna sett fördelen av redan 1954 när den nordiska arbetsmarknadsöverenskommelsen undertecknades av regeringarna. Föreningen Norden uppmärksammar Nordens Dag genom att avhålla nordiska gästabud med lokalproducerad och hälsosam mat på menyn. Föreningen Norden samarbetar också med skolor och förskolor och hjälper dem att ta tillfället i akt att servera nordisk mat till skol- och förskolebarnen. På vissa håll samarbetar man också med kommunerna genom att bland annat flagga med de nordiska flaggorna på allmänna platser.

För mer info, kontakta generalsekreterare Britta Nygård, tfn 08 506 113 07, e-post britta@norden.se eller informationschef Torsten Hallberg, tfn 08 506 113 01, e-post torsten@norden.se

 

Föreningen Norden är en ideell organisation vars idé är gemenskap, samverkan och utbyte över Nordens nationsgränser. Verksamhetens mål är fred och mellanfolklig förståelse inom Norden och mellan Norden och omvärlden. Vi vill möjliggöra många människors möten och skapa nätverk för gemensamma kulturupplevelser, ömsesidig språkförståelse och folkbildning över gränserna. Föreningens kansli ligger på Hantverkargatan 29 i Stockholm, Box 22 087, SE-104 22 Stockholm

Nordens dag 23 mars firas med gästabud, nordisk mat i skolor och förskolr och med nordisk flaggning på flera håll i landet.

Läs vidare »
Media no image

Föreningen Norden bjuder in till uppsatstävling

Pressmeddelanden   •   Feb 02, 2010 10:30 CET

Föreningen Norden, som har som uppgift att öka samarbetet mellan och kunskapen om de nordiska länderna, lanserar den stora uppsatstävling som vänder sig till  gymnasieungdomar i hela landet som startar 1 februari. Tävlingens hemsida är http://www.ordeninorden.nu/ och uppgiften är att beskriva vad man tycker och tänker om Norden. Det kan handla om associationer till själva begreppet Norden eller också kan den tävlande skriva om egna nordiska upplevelser. 

Förutom formatet, högst 8000 tecken motsvarande 4 A4-sidor, är formen fri för den som vill författa en uppsats. En skönlitterär novell, en journalistisk text eller rentav en debattartikel går lika bra.

Det som krävs för att delta i tävlingen är att den tävlande registrerar sig och skickar in uppsatsen senast 31 mars på det formulär som finns på webbplatsen. De inskickade uppsatserna kommer att bedömas av en jury och de bästa belönas med resor till Island och till Stockholm. Dessutom finns möjligheten att få sin uppsats publicerad i en bok som kommer att ges ut när tävlingen är avslutad.

För mer information kontakta Yvonne Norrgård, Föreningen Norden tfn 08-506 113 24 eller yvonne@norden.se

 

Tankar om Norden är temat för den stora uppsatstävlingen på internet - Orden i Norden - som Föreningen Norden arrangerar under februari och mars för gymnasieungdomar i åldern 17-19 år.

Läs vidare »
Media no image

Journalist från Ghana får nordiskt stipendium

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2009 15:00 CET

En ung journalist från Ghana tilldelas det första svensk-norska stipendiet i Ragnar Sohlmans anda. Ama Amankwah är 29 år gammal och journalist vid tidningen Public Agenda.

Ama Amankwah är generalsekreterare för West Africa Network of Journalists, som organiserar journalister i 15 västafrikanska länder, och kommer att vistas i Sverige och Norge under två månader. Under den tiden besöker hon en rad institutioner, bland annat Dag Hammarskjöld Foundation i Uppsala, för att bygga nätverk mellan Sverige och Norge och Ghana och Afrika.

Syftet med Ragnar Sohlmanstipendiet är att öka kunskapen om Sverige och Norge hos yngre nyckelpersoner med en förmedlande roll. Vidare vill Svensk-norska samarbetsfonden och kultur- och konferenshotellet Voksenåsen i Oslo, som är initiativtagare till stipendiet, sätta in det bilaterala samarbetet mellan Sverige och Norge i ett internationellt sammanhang och öka kunskapen i svensk-norska miljöer om dagens situation i olika delar av världen.

Stipendiet kommer att delas ut på Voksenåsen den 18 november i samband med tjugoårsmarkeringen av FN:s barnkonvention. Stipendieutdelare är Svensk-norska samarbetsfondens ordförande, tidigare utrikesminister, Lena Hjelm Wallén och Voksenåsens ordförande, landshövdingen i Värmland, Eva Eriksson.

I samband med utdelandet samtalar ordföranden i UNICEF-Norge, Victor Rydgren, och ordföranden i Barnrättsakademin i Sverige, Benny Marcel kring vad Sverige och Norge kan göra internationellt för att barnkonventionen skall få en ökad status. Samtalet inleds med en föreläsning av stipendiaten, Ama Amankwah, som är glad åt att ha fått Ragnar Sohlmanstipendiet.

-Det här är dörren jag knackat på, säger Ama, som har arbetat som journalist och bevakat frågor kring utveckling i Afrika i nio år.

Stipendiet är ett arbetsstipendium där mottagaren får alla sina rese- och uppehållskostnader betalda av fonden och Voksenåsen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

För mer information, se http://www.norden.se/norge.asp eller kontakta fonddirektör Mats Wallenius (mats@norden.se) /mobiltel. 0709-611408 alternativt Karl Einar Ellingsen, verkställande direktör för Voksenåsen, +47911322 26 - www.voksenaasen.no

Pressmeddelande från                                                                                                     Svensk-norska samarbetsfonden &                                                                                      Kurs- och konferenshotellet Voksenåsen                                                                                                                       2009-11-17

En ung journalist från Ghana tilldelas det första svensk-norska stipendiet i Ragnar Sohlmans anda. Ama Amankwah är 29 år gammal och journalist vid tidningen Public Agenda.

Läs vidare »
Media no image

Nordiska politiker vill stärka försvarssamarbetet

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2008 12:00 CET

Om parlamentarikerna i Nordiska rådet fick bestämma så skulle de nordiska länderna öka sitt samarbete på försvarsområdet. Det visar en undersökning som Nordens Tidning gjort i sitt senaste nummer. Tidningen har gjort en enkät bland parlamentarikerna i rådet där man bland annat frågat om deras synpunkter på ett utökat försvarssamarbete och om vilka hinder för de nordbor som rör sig över nationsgränserna som bör avskaffas. Försvarsfrågan är intressant för Nordiska rådet eftersom det är först på senare år, efter de politiska omvälvningar som skedde i Europa på nittiotalet som man kunnat diskutera den överhuvudtaget. Av de politiker som besvarat Nordens tidnings enkät ville förkrossande 90 procent ha ett utökat försvarssamarbete.

De gränshinder som de nordiska parlamentarikerna i första hand ville avskaffa var sådana som gäller de nordbor som arbetspendlar mellan länderna. För dessa är frågor kring skatter, pensioner och socialförsäkringssystem viktiga.

Nordens Tidning är folkrörelseorganisationen Föreningen Nordens tidning som utkommer 4 gånger per år och som skriver om kultur, politik och samhällsliv i de nordiska länderna.

För mer info kontakta tidningens chefredaktör Torsten Hallberg tfn.: +46 8 506 113 00 eller e-post torsten@norden.se

Närmare försvarssamarbete och förenklat arbetspendlande mellan de nordiska länderna står högt på önskelistan för politiker i Nordiska rådet, visar tidningsenkät.

Läs vidare »
Media no image

Föreningen Norden orolig över finansiering av Orkester Norden

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2008 14:46 CEST

Orkester Norden är en orkester för ungdom mellan 15 - 25 år från hela Norden. Den har funnits sedan 1993 och medlemmarna handplockas genom uppspelning för en jury. Orkestern genomför under sommaren en tiodagarskurs och en konsertturné men dess verksamhet är i fara, anser Föreningen Norden.

Nordiska ministerrådet har meddelat att man fr o m 2009 ändrar sin policy beträffande bidrag till kulturändamål. Man kan i fortsättningen bevilja stöd till treåriga projekt med tillsammans högst 1.000.000 danska kronor. Orkester Norden har sedan 2001 haft ett årligt bidrag om 1.500.000 danska kronor och kan alltså räkna med högst 333.330 danska kronor under 2009. Orkesterns kostnader för 2008 beräknades till 3.500.000 svenska kronor.             Ministerrådets nya policy oroar Föreningen Norden som under sitt fullmäktigemöte 14-15 juni antog ett uttalande riktat till Sveriges nordiska samarbetsminister Cristina Husmark Pehrson och Nordiska rådets svenska delegation där man begär att den internationellt mycket uppmärksammade ungdomsorkestern ska få behålla sitt årliga bidrag.

Uttalande vid Föreningen Nordens fullmäktigemöte 14 juni 2008                                     

Begäran om fortsatt bidrag till Orkester Norden Orkester Norden har tillkommit på initiativ av Föreningarna Nordens Förbund och Lions Nordiska Samarbetsråd och har verkat sedan 1993. Det är en orkester för ungdom mellan 15 - 25 år, som handplockas genom uppspelning för en jury. Orkestern genomför under sommaren en kurs under 10 dagar och därefter en konsertturné. På kursen blir musikerna tränade av framstående professionella musiker från Nordens bästa orkestrar och konservatorier. Under konsertturnén leds orkestern av en gästdirigent av världsklass.                                                  I tillägg till kursen för orkestermusiker, vill Orkester Norden erbjuda en work-shop för kompositörer under 35 år, som kommer att vägledas av några äldre kompositörer. På sikt finns också planer på att utvidga kursen till mästarklass för unga dirigenter, vilket det är ett stort behov för. Orkester Nordens aktiviteter representerar ett unikt erbjudande, som inte har någon motsvarighet nationellt eller internationellt.                                                                 Samstämmiga recensioner har uttalat att orkestern håller en mycket hög nivå, helt i klass med de professionella orkestrarna. Denna uppfattning delas även av bl a de olika världsdirigenter som arbetat med orkestern t ex Esa Pekka Salonen, Leif Segerstam, Okko Kamu, Paavo Järvi, Susanna Mälkki, Tuomas Ollila m fl.                                                                                    Orkestern är i verklig mening nordisk och har haft följande antal musiker under åren 1993 - 2007: Danmark 201, Finland 343, Färöarna 8, Island 136, Norge 227 och Sverige 413. Antalet musiker från Island och Färöarna är mycket högt och vid en fördelning av platser efter ländernas folkmängd skulle Island haft 16 platser.                                                   Finansieringen sedan starten 1993 - 2006 är enligt följande:

Nordiska ministerrådet                      SEK            18.620.000

Nordiska Investeringsbanken                                 5.260.000

Svenska Rikskonserter                                          8.620.000

Lions stipendier                                                    3.440.000

Nordiska kulturfonder                                               600.000

Totalt          36.540.000

Nordiska ministerrådet har meddelat att man fr o m 2009 ändrar sin policy beträffande bidrag till kulturändamål. Man kan i fortsättningen bevilja stöd till treåriga projekt med tillsammans högst DKK 1.000.000. Orkester Norden har sedan 2001 haft ett årligt bidrag om DKK 1.500.000 och kan alltså räkna med högst DKK 333.330 under 2009. Kostnaderna för 2008 beräknades till SEK 3.500.000.                                                                                                                    Från och med 2008 är det en Joint/Venture-grupp i Kristiansand som tagit på sig att driva Orkestern under fem år. Gruppen består av Universitetet i Agder, Kristiansands symfoniorkester och De internasjonale kirkefestspillene i Kristiansand.

Föreningen Norden har vid sitt fullmäktigemöte den 14 juni beslutat att anta följande uttalande

Att Nordiska rådets svenska delegation ska verka för att Orkester Norden i fortsättningen får behålla bidraget om DKK 1 500 000 per år samt

att överlämna uttalandet till Sveriges regering genom nordiska samarbetsministern Cristina Husmark Pehrsson

För mer information Föreningen Nordens generalsekreterare Mats Wallenius 0709 61 14 08 eller informationschef Torsten Hallberg 0708 71 16 43.

Orkester Norden är en orkester för ungdom mellan 15 - 25 år från hela Norden. Den har funnits sedan 1993 och medlemmarna handplockas genom uppspelning för en jury. Orkestern genomför under sommaren en tiodagarskurs och en konsertturné men dess verksamhet är i fara, anser Föreningen Norden.

Läs vidare »

Om Föreningen Norden