Skip to main content

Taggar

Senaste nytt

Svenskt Flyg välkomnar Europeiska kommissionens förslag till Europeisk flygstrategi – stärk konkurrenskraften och tillgängligheten

Svenskt Flyg välkomnar Europeiska kommissionens förslag till Europeisk flygstrategi – stärk konkurrenskraften och tillgängligheten

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2015 18:07 CET

EU har tidigare tagit viktiga steg för tillgängänglighet, säkerhet, miljö och tillväxt på flygområdet. Kommissionen presenterar nu ett strategiskt förslag till en Europeisk flygstrategi i syfte att stärka konkurrenskraften och tillgängligheten.

Arlandas nya miljötillstånd underlättar för Sverige att möta ett ökat resebehov

Arlandas nya miljötillstånd underlättar för Sverige att möta ett ökat resebehov

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2014 14:20 CET

I dag meddelande mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt ett nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport. – Vi är glada att Arlanda och Sverige nu har ett modernare miljövillkor som möjliggör en utveckling av flygplatsen så Sverige kan ta emot de ökande resebehovet som finns nationellt och internationellt, säger Anna Wilson, generalsekreterare Svenskt Flyg.

Media no image

Svensk konkurrenskraft kräver en samlad flygpolitik

Pressmeddelanden   •   Jun 24, 2014 17:24 CEST

Idag överlämnade Föreningen Svenskt Flyg ”Så lyfter vi Sverige – En framtidsagenda för flyget” till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Framtidsagendan innehåller flygnäringens vision om ett flyg i världsklass och en näring som lyfter Sverige i en globaliserad framtid.

Niklas Nordström ny ordförande i branschorganisationen Föreningen Svenskt Flyg

Niklas Nordström ny ordförande i branschorganisationen Föreningen Svenskt Flyg

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2013 10:00 CEST

Niklas Nordström, tillträdande kommunalråd i Luleå och fd SSU-ordförande har idag blivit vald till ordförande i Föreningen Svenskt Flyg.

Ökat resande leder till ökat välstånd

Ökat resande leder till ökat välstånd

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2013 19:00 CEST

En stor del av det globala rekreationsresandet går till utvecklingsländer där turismen har en betydande påverkan på BNP och sysselsättning. Handel, företagande och möten mellan människor är en förutsättning för tillväxt och utveckling, även i utvecklingsländer. Därför är det viktigt att fler människor får möjlighet till den mobilitet och tillgänglighet vi tar för given.

Ny rapport från Svenskt Flyg: "Full fart framåt! Flygets betydelse för jobb, innovationer och lokal utvecklingskraft" skriven av Nima Sanandaji

Ny rapport från Svenskt Flyg: "Full fart framåt! Flygets betydelse för jobb, innovationer och lokal utvecklingskraft" skriven av Nima Sanandaji

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2013 14:00 CET

För att vi i Sverige överhuvudtaget ska kunna bedriva handel och för att få fler framgångsrika företag som både ger oss arbetstillfällen och välstånd krävs nya affärer. Affärer som skapas via personliga möten. Tyvärr har Sveriges närhet till omvärlden kontinuerligt försämrats sedan 2002. Detta och mer visar rapporten "Full fart framåt!" skriven av Nima Sanandaji.

Ny rapport visar: Bättre flyginfrastruktur möjliggör fler internationella kongresser

Ny rapport visar: Bättre flyginfrastruktur möjliggör fler internationella kongresser

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2012 08:41 CEST

Globala kongresser, där experter från alltifrån näringsliv till akademi samlas, är viktiga för lokal konkurrenskraft och lokalt jobbskapande. Genom förbättrad infrastruktur för luftfarten kan Sverige konkurrera om fler konferenser och kongresser, säger Anna Wilson, generalsekreterare Föreningen Svenskt Flyg.

Media no image

Svenskarna vill semestra med flyg

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2012 15:01 CEST

Mer än hälften, hela 55 procent, av svenskarna planerar att göra minsten semesterresa med flyg i år. Unga och de som jobbar inom den privatasektorn är de som allra helst semestrar med flyg. Uppgifterna bygger på en färsk undersökning av SKOP och utgör en del avdet som skall utgöra Svenskt Flygs Flygbarometer, vilken presenteras senare.

Media no image
Media no image

”Arlandas framtid är i fara – Ett bakslag för resenärer och företag”

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2011 09:55 CET

Arlanda kommer att tvingas halvera antalet flygningar till och från flygplatsen inom några år. Anledningen är regler som grundar sig i 20 år gamla beslut fattade av regeringen, som gör att flygplatsen i stort sett kommer att behöva stänga ner en av sina landningsbanor. Enligt en FOI-rapport kommer konsekvenserna att bli mycket kännbara för resenärer och företag i Mälardalsregionen.

Ny rapport: Flyg – en förutsättning för tillväxt

Ny rapport: Flyg – en förutsättning för tillväxt

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2011 14:45 CEST

Varje år bidrar svensk luftfart med 53 miljarder kronor till BNP, 80 000 jobb samt ytterligare 100 000 jobb inom turistnäringen. Flyget genererar över 9 miljarder kronor i direkta skatteintäkter eller 24 miljarder i indirekta via hela flygsektorn, till den svenska statsbudgeten varje år. Med andra ord så bidrar flyget en hel del till det svenska välståndet.

Presslunch - Lansering av rapporten "Flygets ekonomiska betydelse för Sverige" 24 oktober på Arlanda

Presslunch - Lansering av rapporten "Flygets ekonomiska betydelse för Sverige" 24 oktober på Arlanda

Pressmeddelanden   •   Okt 21, 2011 14:05 CEST

En ny rapport från Oxford Economics visar att svensk luftfart årligen bidrar med 53 miljarder kronor till BNP och över 80 000 arbetstillfällen. Flyget bidrar till det svenska välståndet och en möjliggörare för tillväxt inom många branscher. Rapporten presenteras av Sam Moore, Director of Consulting, Oxford Economics den 24 oktober på konferensen Flyg med Framtid. Välkommen på presslunch!

Media no image

Vattenfall vilseleder om flygets utsläpp i projektet ”One Tonne Life”

Pressmeddelanden   •   Mar 11, 2011 12:24 CET

Föreningen Svenskt Flyg ifrågasätter Vattenfalls uträkningsmodell av koldioxidutsläpp i projektet One Tonne Life. För att resenärer ska kunna göra korrekta val när det gäller transporter är en grundläggande faktor att man har korrekta och jämförbara siffror att utgå ifrån. Svenskt Flyg ser fram emot en förklaring och en dementi från Vttenfall.

Media no image

Avhandling om flyget med slutsatser som leder upp i det blå

Pressmeddelanden   •   Feb 18, 2011 12:26 CET

Jonas Åkermans slutsatser innebär starkt ökade kostnader för flyget. När vi inom 10 mån ingår i handeln med utsläppsrätter kommer flyget inte bara att betala sin infrastrukturkostnader utan även miljökostnader. KTHs bidrag till framtiden hade varit mer givande om osäkerheten kring utsläpp på hög höjd kunde beläggas än att forska på uppskattningar och antaganden.

Media no image

80 procent av svenskarna är positiva till flyget

Pressmeddelanden   •   Jan 12, 2011 11:00 CET

Svenskt Flyg känner ett stort ansvar för att förvalta människors förtroende för flyget. En annan viktig uppgift är att balansera den överdrivna bild av hur mycket miljöpåverkan flyget står för säger Lena Micko.

Media no image

Anna Wilson till flygbranschen

Pressmeddelanden   •   Nov 25, 2010 08:00 CET

Vi är väldigt glada över att vi lyckats rekrytera Anna Wilson till Svenskt Flyg. Anna förenar breda erfarenheter från olika samhällsfrågor och opinionsbildning med värdefulla personliga egenskaper, energi och entusiasm, säger Lena Micko, ordförande för Svenskt Flyg i en kommentar.

Media no image

Svenskt Flyg välkomnar ICAO-resolution

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2010 10:19 CEST

Flyget är den första internationella bransch som genom ett FN-organ lyckats enas om en global ansats och globala klimatmål godkända av samtliga 190 medlemsländer. Flygbranschen har under de senaste 40 åren förbättrat sin bränsleeffektivitet med 70 procent och därmed kunnat begränsa sin del av världens koldioxidutsläpp till två procent.

Media no image

SVENSKT FLYG OCH FLYG- OCH RYMDINDUSTRIN (SAI) välkomnar A 380 till Arlanda

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2010 14:16 CEST

Svenskt Flyg och svensk flygindustri bjuder in till picknick i samband med Airbus A 380 besöket på Arlanda den 15 september. Saab AB och Volvo Aero kommer då även att berätta mer om flygplanet och de svenska företagens roll i flygplanet

Media no image

Flyg med Framtid i Linköping onsdag 5 maj - pressinbjudan

Pressmeddelanden   •   Apr 29, 2010 14:36 CEST

Svenskt Flyg inbjuder till presslunch onsdag 5 maj kl 1245 i pressrummet, Collegium, Mjärdevi Science Center i anslutning till den årliga konferensen Flyg med Framtid. Vulkanutbrottet kommenteras av bl a Thomas Allard, LFVs Generaldirektör och Jan Palmér ordf i Svenska Flygföretagens Riksförbund

Media no image

Nytt inslag på Flyg med Framtid

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2010 11:54 CEST

Vulkanaskans effekter på flygbranschen kommer att diskuteras på konferensen Flyg med Framtid den 5 maj i Linköping.