Skip to main content

Taggar

Niklas Nordström lämnar posten som ordförande för Svenskt Flyg

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2019 16:11 CET

Niklas Nordström kommer inte att kandidera till ordförandeposten för Föreningen Svenskt Flyg efter det att hans uppdrag löper ut meddelar Svenskt Flygs styrelse. Fram till föreningens årsmöte senare i vår är hans uppdrag oförändrat och hans ersättare kommer offentliggöras inom kort.

Färdplan för fossilfritt flyg lämnas över till regeringen

Färdplan för fossilfritt flyg lämnas över till regeringen

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2018 10:00 CEST

Inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige har den samlade svenska flygnäringen tillsammans med representanter från bl.a. bränsleproducenter och forskning tagit fram en färdplan för hur flyget kan bidra till regeringens mål om fossilfrihet till 2045. 

Efterfrågan på flygresor fortsatte att öka 2017

Efterfrågan på flygresor fortsatte att öka 2017

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2018 14:25 CET

Under 2017 ankom och avreste närmare 47 miljoner människor vid svenska flygplatser. Det är 6 procent fler än under 2016.

Skadlig flygskatt i regeringens höstbudget

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2017 10:48 CEST

Sverige inför en nationell flygskatt från och med 1 april 2018. Att regeringen inför den kontroversiella flygskatten innebär att man bortsett från den massiva kritik som riktats mot förslaget. Flygskatten syftar till att minska antalet flygresor och även nedläggning av en del regionala flygplatser.

Ny flygskatt utan klimatnytta skadlig för Sverige

Pressmeddelanden   •   Aug 26, 2017 11:54 CEST

Idag meddelade regeringen att Sverige inför den hårt kritiserade flygskatten. Förslaget har mött hård kritik av remissinstanser där myndigheter, regioner och näringsliv är djupt oroade för skattens konsekvenser. Starkast har kritiken varit mot skattens marginella klimateffekt och det faktum att skatten riskerar slå hårt mot tillgänglighet, konkurrenskraft och regional utveckling i hela Sverige.

Lagrådet kritisk till flygskatten

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2017 14:18 CEST

Den 7 juni lämnade regeringen ett förslag om ny flygskatt till Lagrådet, detta trots massiv kritik från myndigheter, kommuner, regioner och näringsliv. Nu sällar sig även Lagrådet till de kritiska rösterna och pekar på att både motiv och analys saknas i förslaget.

Sågad flygskatt till lagrådet

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2017 15:42 CEST

Regeringen beslutade idag att skicka ett förslag om ny flygskatt till lagrådet för granskning. Skattens utformning följer det utredningsförslag som mött massiv kritik från myndigheter, kommuner, regioner och näringsliv för att det saknar klimateffekt och slår hårt mot tillgänglighet, sysselsättning och konkurrenskraft i Sverige.

Ny rapport: Flygbiobränsle möjliggör för flyget att nå klimatmålen

Ny rapport: Flygbiobränsle möjliggör för flyget att nå klimatmålen

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2017 10:42 CET

År 2040 ska Sveriges utsläpp av växthusgaser minska med 40 procent jämfört med 1990. Flygbranschen har de senaste åren gjort stora framsteg vad gäller bland annat lättare och mer effektiva flygplan, bränslesnåla flygmotorer, rakare flygvägar och miljöcertifieringar av de statliga flygplatserna.

Regeringen kör över remissopinionen om flygskatten

Regeringen kör över remissopinionen om flygskatten

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2017 12:05 CET

Regeringen presenterade idag inriktningen för en ny svensk flygskatt. Trots massiv kritik från myndigheter, kommuner, regioner och näringsliv kommer regeringen gå vidare med det förslag som helt saknar klimateffekt och som slår hårt mot tillgänglighet, sysselsättning och konkurrenskraft i Sverige.

Fler än hälften av svenskarna känner inte till flygskatten

Fler än hälften av svenskarna känner inte till flygskatten

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2017 10:43 CET

Hälften av alla svenskar känner inte till att regeringen vill införa en skatt på flygresor, och kunskapen om vad en flygskatt skulle få för konsekvenser på ekonomi, tillgänglighet och miljö är låg. Det visar en ny undersökning gjord av Sifo.

Åtta av tio remissyttranden kritiska mot flygskatt

Åtta av tio remissyttranden kritiska mot flygskatt

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2017 14:04 CET

En stor majoritet av remissyttrandena som lämnats till regeringen är starkt kritiska till förslaget om en ny svensk flygskatt. Myndigheter, regioner, kommuner och näringslivet avfärdar skattens klimatnytta och varnar för stora negativa effekter för samhällsekonomin.

Tung remisskritik mot flygskatten i Västerbotten

Tung remisskritik mot flygskatten i Västerbotten

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2017 14:04 CET

En stor majoritet av remissyttrandena som lämnats till regeringen är starkt kritiska till förslaget om en ny svensk flygskatt. I Västerbotten är kritiken särskilt skarp, och tunga instanser varnar för negativa effekter för tillgängligheten och regionens konkurrenskraft.

Tung remisskritik mot flygskatten från Norrbotten

Tung remisskritik mot flygskatten från Norrbotten

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2017 14:01 CET

En stor majoritet av remissyttrandena som lämnats till regeringen är starkt kritiska till förslaget om en ny svensk flygskatt. I Norrbotten är kritiken särskilt skarp, och tunga instanser varnar för negativa effekter för tillgängligheten och regionens konkurrenskraft.

Tung remisskritik mot flygskatten från Kalmar

Tung remisskritik mot flygskatten från Kalmar

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2017 14:00 CET

En stor majoritet av remissyttrandena som lämnats till regeringen är starkt kritiska till förslaget om en ny svensk flygskatt. I Kalmar län är kritiken särskilt skarp, och tunga instanser varnar för negativa effekter för tillgängligheten och regionens konkurrenskraft.

Tung remisskritik mot flygskatten från Jämtland

Tung remisskritik mot flygskatten från Jämtland

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2017 14:00 CET

En stor majoritet av remissyttrandena som lämnats till regeringen är starkt kritiska till förslaget om en ny svensk flygskatt. I Jämtland är kritiken särskilt skarp, och tunga instanser varnar för negativa effekter för tillgängligheten och regionens konkurrenskraft.

Regeringen ger dubbla budskap om flyget

Pressmeddelanden   •   Jan 26, 2017 15:37 CET

I regeringens flygstrategi lyfts flygets stora betydelse för Sverige. Samtidigt planerar man för en flygskatt som slår direkt mot svensk ekonomi, hotar tusentals jobb och drabbar glesbygden hårdast. Nu är det hög tid att skrota förslaget om flygskatt, och välja rätt väg för ett hållbart flyg som bidrar till svensk tillväxt och konkurrenskraft.

Flygskatt utan klimatnytta hotar jobb, tillgänglighet och konkurrenskraft

Flygskatt utan klimatnytta hotar jobb, tillgänglighet och konkurrenskraft

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2016 16:58 CET

Regeringen gav i november 2015 en utredning i uppdrag att föreslå hur en nationell skatt på flygresor skulle kunna utformas. Idag presenterade utredningen sitt förslag. Svenskt Flyg konstaterar att den föreslagna skatten är ineffektiv ur klimatsynpunkt, samtidigt som den riskerar att försämra tillgängligheten och skada svensk ekonomi.

Flyget går före - världens länder överens om globalt styrmedel för flygets utsläpp

Pressmeddelanden   •   Okt 07, 2016 11:54 CEST

Det har skrivits historia! Inom flygets FN-organ ICAO enades man sent på torsdagen om ett globalt styrmedel för klimatutsläpp från flyget. Det är unik att en hel sektor enas om ett globalt klimatavtal. Beslutet innebär att det internationella flygets koldioxidutsläpp, ska stabiliseras på 2020-års nivå.

Hög tid för klimat- istället för plakatpolitik

Hög tid för klimat- istället för plakatpolitik

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2016 17:22 CEST

I Miljöpartiets iver att rädda världen tycks fakta, goda underlag och reell miljönytta spela mindre roll. Tomas Hedlund, Gröna studenter i Malmö skriver att ”det är dags att beskatta flyget”. Att beskatta transporter, flyg och tillgänglighet verkar viktigare för honom än verkningsfull klimatpolitik. Ett drag som tyvärr sträcker sig hela vägen till regeringen som nu utreder en nationell flygskatt.

Svenskt Flyg välkomnar IATAs resolution om ett globalt system för flygets utsläpp

Pressmeddelanden   •   Jun 02, 2016 17:17 CEST

På International Air Transport Associations (IATA) årsstämma antogs med överväldigande majoritet en resolution som uppmanar regeringar runt om i världen att vid FN-organet ICAO:s generalförsamling i höst anta gemensamma, globala regelverk och styrmedel för flygets utsläpp. Något som Svenskt Flyg drivit under en lång tid.