Skip to main content

Färdplan för fossilfritt flyg lämnas över till regeringen

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2018 10:00 CEST

Inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige har den samlade svenska flygnäringen tillsammans med representanter från bl.a. bränsleproducenter och forskning tagit fram en färdplan för hur flyget kan bidra till regeringens mål om fossilfrihet till 2045.

Färdplanen lämnas i dag över till regeringen och klimatminister Isabella Lövin. Arbetet har utgått från regeringens mål om att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Färdplanen identifierar några områden som är centrala för att inrikesflyget ska kunna vara fossilfritt 2030 och att allt flyg som startar vid svenska flygplatser, både in- och utrikes, ska vara fossilfritt 2045.

– För att nå ett fossilfritt flyg krävs insatser och initiativ från flygbranschen men också från råvaru- och bränsleproducenter samt från våra politiska beslutsfattare. Framförallt är det viktigt att vi nu går från ord till handling och då är ett konstruktivt samarbete mellan politiken och näringslivet en förutsättning. Färdplanen har därför tagit sin utgångspunkt i det som kan göras på relativt kort tid för att få till en förändring, säger Henrik Littorin, tf generalsekreterare i Svenskt Flyg.

En av dellösningarna är att flyget ställs om till biobränsle. Utmaningen är att skapa en marknad för storskalig produktion. Där är finansieringen en knäckfråga. Staten behöver sannolikt bidra med riskavlastning för investerarna när teknikskiftet ska genomföras. Flygbranschen har samtidigt ett stort ansvar när det gäller att ta en aktiv del i initiativ som leder till produktion av biobränsle och teknikinnovation som främjar energieffektivisering och elektrifiering inom flyget.

Med en fungerande marknad på plats för produktion av biobränsle skulle mycket finnas på plats för en övergång till fossilfritt flyg – ett område där Sverige både kan och bör ta en ledande position.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.