Skip to main content

Ny rapport: Flygbiobränsle möjliggör för flyget att nå klimatmålen

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2017 10:42 CET

År 2040 ska Sveriges utsläpp av växthusgaser minska med 40 procent jämfört med 1990. Flygbranschen har de senaste åren gjort stora framsteg vad gäller bland annat lättare och mer effektiva flygplan, bränslesnåla flygmotorer, rakare flygvägar och miljöcertifieringar av de statliga flygplatserna. För att nå i mål är det dock ett måste att flygplan övergår till att flyga på koldioxidneutrala biobränslen, istället för de fossila bränslen som flygs på i dag. Då krävs politisk vilja och effektiva reformer.

Idag den 16/3 presenterar Svenskt Flyg en rapporten ”Ett fossilfritt inrikesflyg – så når vi klimatmålen med flygbiobränsle” skriven av Josefin Strömberg om möjligheterna med flygbiobränsle. I samband med rapportpresentationen anordnar Svenskt Flyg ett lunchseminarium tillsammans med Stockholms Handelskammare för att samla intressenter och beslutsfattare om vägen framåt för flygbiobränsle.

Branschen själva har redan satt igång ett flertal projekt med syfte att börja flyga klimatneutralt. Bland annat hjälper Fly Green Fond flygbolag att täcka de extra kostnaderna för tankning av biobränsle, och Swedavia har köpt flygbiobränsle att täcka samtliga interna affärsresor. Många flygbolag, såsom SAS, BRA och Norwegian, har redan genomfört flygningar på biobränsle. Flygbranschen har tydliga miljöambitioner, och dessa behöver backas upp politiskt.

Att flyga på biobränsle har flera fördelar. Utöver att det är klimatneutralt, givet att samma mängd biomassa får växa upp och absorbera koldioxid, så menar många forskare att biobränslen är tekniskt överlägsna fossila bränslen, då de har högre energidensitet per vikt.

Dessutom finns möjlighet att tillverka flygbiobränsle på svensk skog. Det skulle både möjliggöra för nya arbetstillfällen, ett tekniksprång och exportmöjligheter. Inom svensk skogsindustri finns en stor andel restprodukter som istället för att förbrännas skulle kunna användas till flygbiobränsle. I dag finns cirka 20 TWh som inte utnyttjas till fullo, och ytterligare 10-15 TWh om man börjar använda restprodukter såsom spån, flis och lignin.

Flygbiobränsle kräver dessutom inga nya investeringar i form av infrastruktur, varken för tankning eller teknik.

I dagsläget är flygbiobränsle 3-4 gånger dyrare än fossila flygbränslen, och tillverkas endast på beställning på ett fåtal platser i världen. Detta göra att flygbolagen, med pressade marginaler, inte har möjlighet att stå för hela kostnaden själva. Den viktigaste åtgärden för att minska priserna är att genom högre efterfrågan bidra till större, mer effektiv, och kontinuerlig produktion.

Omställningsarbetet i fordonsflottan har stöttats av staten och detsamma behöver ske för att få biobränslen för flyget tillgängligt. Först då blir det möjligt för flyget att snabbt och effektivt minska sina utsläpp utan att kompromissa på tillgängligheten som är så viktig för Sverige.

Läs rapporten här.


För mer information kontakta:

Josefin Strömberg
Hållbarhetskonsult
070 285 69 46
josefinstr@gmail.com

Anna Wilson
Generalsekreterare Svenskt Flyg
0709263177
anna.wilson@svensktflyg.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera