Skip to main content

Tung remisskritik mot flygskatten från Norrbotten

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2017 14:01 CET

En stor majoritet av remissyttrandena som lämnats till regeringen är starkt kritiska till förslaget om en ny svensk flygskatt. I Norrbotten är kritiken särskilt skarp, och tunga instanser varnar för negativa effekter för tillgängligheten och regionens konkurrenskraft.

När remisstiden för utredningsförslaget om en ny svensk flygskatt löpte ut den 1 mars hade 197 yttranden lämnats in. En genomgång av Svenskt Flyg visar att 126 av de 156 yttranden som tar ställning till förslaget är negativa. Från Norrbotten är kritiken särskilt skarp. Bland annat Länsstyrelsen, Luleå, Kiruna och Arvidsjaur kommun, Norrbottens handelskammare och Luleå tekniska universitet lyfter alla att tillgängligheten riskerar att försämras och att den lokala utvecklingskraften hotas. Länsstyrelsen i Norrbotten skriver att ”skatten, på grund av brist på andra färdmedel, kan komma att få negativa konsekvenser på den regionala utvecklingen, bland annat genom att existerande företag omlokaliserar och att det kan bli svårt att attrahera nya etableringar”.

Att flygskattens negativa effekter slår hårdast mot de delar av landet där flygets betydelse är som störst har Svenskt Flyg återkommande påtalat för både regeringen och utredningen.

- Färre jobb, sämre tillgänglighet och svagare konkurrenskraft utanför storstäderna är ett högt pris att betala för en åtgärd som inte har någon klimateffekt, säger Anna Wilson, generalsekreterare för Svenskt Flyg.

Samtidigt avfärdas skattens klimateffekt, både i remissvaren från Norrbotten och av nationella instanser såsom Statskontoret och Ekonomistyrningsverket. Intresseorganisationen Norrbottens kommuner, som företräder landets 14 nordligaste kommuner, framhåller att ”den minskning av klimatpåverkan som flygskatten förväntas leda till är i begränsad omfattning”.

Istället för en flygskatt framhåller kommuner och näringsliv i Norrbotten flera andra åtgärder för att minska flygets klimatpåverkan. Det handlar bland annat om satsningar på teknikutveckling och biobränsle. Att effektivare åtgärder krävs, som samtidigt tar tillvara på flygets nyttor, är en uppfattning som delas av många andra remissinstanser, även Svenskt Flyg.

- Om regeringen menar allvar med ambitionerna om ett hållbart flyg är det dags att prioritera insatser för smartare flygtrafik, mer biobränsle, ny teknik och internationella styrmedel. Det är verkligt effektiva sätt att minska flygets klimatpåverkan, säger Anna Wilson.

Hela Svenskt Flygs remissammanställning går att läsa här.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera