Skip to main content

World Tourism Day 27 september 2012 – Välkommen till Sverige!

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2012 13:37 CEST

Sedan 1980 har FN:s World Tourism Organization firat “World Tourism Day” den 27 september, vars syfte är att öka medvetenheten om hur turismen påverkar samhället. Turismen står för 9 procent av den globala sysselsättningen och för en lika stor del av den ekonomiska aktiviteten i världen. Sverige har under senare tid lyckats väl med att locka turister. Idag omsätter turismen nära 255 miljarder kronor i Sverige och bidrar med över 160 000 arbetstillfällen.

Här, liksom i omvärlden, fyller turismen inte bara en viktig samhällsekonomisk funktion, utan också en social roll. Anledningen är att många instegsjobb skapas inom turismsektorn, som erbjuder möjlighet för inte minst ungdomar att få tidigt fäste på arbetsmarknaden. Jobbskapandet runtom i landet tjänar mycket på att vi kan hävda oss i kampen om turisterna. Därför måste vi främja smidiga resor till Sverige genom att rusta upp transportkommunikationerna – inte minst för flyget.

Eftersom turismen är så viktig för många utvecklingsländer, skapar den också bättre förutsättningar för upprätthållandet av mänskliga rättigheter. Turismens fördelar är tydliga, men samtidigt finns också en kritik mot ökade utsläpp inom turismsektorn. I sammanhanget är det dock viktigt att påminnas om att detta beror på att turismen utgör en växande del av den samhällsekonomiska kakan, inte att sektorn i sig skulle vara ovanligt skadlig för miljön.

Det FN-organ som ansvarar för turismen beräknar att de samlade utsläppen från näringen – inklusive alltifrån flygresor till bilresor och hotellvistelser – totalt står för 5 procent av de globala utsläppen av växthusgaser. Men då ska vi komma ihåg att turismen står för nära dubbelt så stor andel av den ekonomiska aktiviteten och antalet arbetstillfällen globalt. Således är turismen, inräknat de transporter via framförallt bil och flyg som är associerade med den, relativt klimatsmart. Flygbranschen är samtidigt den enda internationella bransch som enats om långsiktiga globala klimatmål. Detta medför bland annat halverade utsläpp fram till 2050, genom exempelvis ny teknik, biobränslen och effektivare flygvägar.

Forskningen visar att priset på resor och hur smidigt resor kan ske är av avgörande betydelse och i sammanhanget är det värt att påpeka att ungefär 64 procent av de utländska besökarna i Sverige anländer via flyg. I takt med att omfattande ekonomisk utveckling sker i exempelvis Brasilien, Ryssland, Mexiko, Indien och Kina finns en tydlig potential för europeiska länder att attrahera fler turister från de växande medelklasserna i dessa länder. De allra flesta av dessa turister kan förväntas komma hit med just flyget. 

I framtiden kan förhoppningsvis turismen spela en ännu viktigare roll för jobbutvecklingen i Sverige, inte minst bortom storstäderna där efterfrågan på nya arbetstillfällen är stort. Vi vet att en förutsättning för att Sverige ska vara attraktivt för turister, inte minst från dem som inte kommer från våra direkta grannländer, är att direktflyg existerar. En annan förutsättning är att flygkommunikationerna inte bara fungerar väl till den stora internationella flygplatsen Arlanda, utan också att resmöjligheterna via flyg och andra kommunikationsformer är goda till olika delar av Sverige som turister kan finna attraktivt.

En bromskloss för turismens utveckling är de mycket begränsade samhällsinvesteringar som politikerna gör i den infrastruktur som behövs för flygkommunikationer. Den privata sektorn investerade under 2011 över 6.5 miljarder i turistnäringen, men för att dessa investeringar ska ge avkastning i form av arbetstillfällen och skatteintäkter måste vi ha fler besökare till Sverige, hela Sverige. För att stimulera framväxten av nya möjligheter inom turismen måste fokus ligga på smidigare och billigare, inte krångligare och dyrare, resor behövs om Sverige ska bli en vinnare i den globala kampen om turismen.

Anna Wilson
Generalsekreterare, Svenskt Flyg 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera