Skip to main content

6 av 10 företagare drabbas av skuldkrisen

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2011 09:16 CET

Majoriteten av småföretagen i Västra Götaland märker av den skuldkris som breder ut sig i Europa. Den vanligaste effekten är att företagets kunder blivit mer försiktiga, men även att det blivit svårare och dyrare att få in finansiering. Det visar höstens småföretagsbarometer av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.

Osäkerheten märks av i småföretagskonjunkturen som dämpas sedan vårens mätning, och en fortsatt försvagning är att vänta de kommande tolv månaderna. Företagen stramar åt genom att skjuta upp och minska investeringar.

– EU:s krisläge påverkar givetvis småföretagens syn på framtiden. Västsverige är exportinriktat och beroende av världskonjunkturen, säger Maria Derner, regionchef Företagarna Västra Götaland.

Företagens beställningar har legat på en jämn nivå senaste tiden, men nu tror företagen att det kommer bli ett kraftigt tapp det kommande året. Men trotts den osäkra ekonomiska situationen är småföretagarna förvånansvärt optimistiska och tror på fler nyanställningar det kommande året.

Småföretagsbarometern visar att det finns en stor potential för tillväxt i de svenska småföretagen om rätt förutsättningar skapas. Hela 66 procent av företagen i Västra Götaland anger att det finns goda expansionsmöjligheter, vilket är högre än de flesta övriga regioner i Sverige. Däremot så finns det hinder som håller tillbaka företagens utveckling.  Störst är bristen på lämplig arbetskraft, tätt följt av en svag efterfrågan och en hög arbetskostnad. Men även kommun och region spelar viktig roll i ett företags fortsatta utveckling.

– Vi har expanderat kraftigt de senaste åren, men ska vi fortsätta med det så bygger det på ett gott samarbete med det offentliga. Om en filmindustri ska kunna finnas i Göteborg måste vi få tillgång till staden på ett smidigt sätt. Göteborg är på god väg men kan lära mycket från bland andra Stockholm, berättar Paul Blomgren DoVan, från Gothenburg Film Studios och Camera Center i Göteborg.

Ladda ner rapporten på:
http://www.foretagarna.se/vg

För mer information kontakta:
Maria Derner, regionchef Företagarna Västra Götaland, 070 775 84 60

Småföretagsbarometern produceras i samverkan mellan Swedbank, Sparbankerna och Företagarna. Det är Sveriges största konjunkturindikator inriktad speciellt på småföretagskonjunkturen och har genomförts sedan 1985.

Denna gång omfattar undersökningen 4001 företagare inom det privata näringslivet med 1-49 anställda. Storleken på urvalet och antalet respondenter gör att svaren med fördel kan delas upp på länsnivå. Vi kan således mäta skillnader i konjunkturuppfattning hos rikets småföretag i samtliga län.


Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vi representerar över 70 000 företagare och har 260 lokalföreningar som utgör ett brett nätverk. Våra medlemmar är företagare som äger sina egna företag eller som stöttar vårt arbete.