Skip to main content

Göteborgsregionen har starkast konjunkturutveckling bland småföretagen i länet

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2019 10:00 CEST

Konjunkturen för länets småföretag har försvagats under det senaste året, betydligt mer än vad företagarna förväntade sig förra året. I Göteborgsregionen ser vi dock en fortsatt positiv konjunkturutveckling och dessutom ser nästan sju av tio goda möjligheter att växa. Det visar Småföretagsbarometern, som presenteras idag av Företagarna, Sparbankernas Riksförbund och Swedbank.

De främsta hindren för företagens tillväxt är svårigheterna med att hitta lämplig kompetens, tuff konkurrens och höga arbetskraftskostnader.

- I företagarens gener finns utvecklingsviljan och tron på att lyckas. Ribban ligger högt och för att nå upp till den måste vi komma till rätta med det stora tillväxthindret; att hitta lämplig arbetskraft. Vi måste helt enkelt sätta fler människor i arbete för att öka tillväxten. Sedan tycker jag att ingen företagare skulle behöva uppleva politisk oförutsägbarhet som ett tillväxthinder. Långsiktighet och tydlighet är viktigt för företagare, säger Mikael Erlandson, regionchef på Företagarna Västra Götaland.

De främsta orsakerna till att konjunkturutvecklingen är fortsatt positiv är en ökad tillväxt i orderingång och omsättning. Däremot visar årets rapport att sysselsättningsutvecklingen och lönsamheten bland småföretagen i Göteborgsregionen har minskat sedan förra årets mätning.

– Vi har fortsatt ett mycket bra företagsklimat i regionen även om det mattats något och förra årets förväntningar inte riktigt infriats. Det känns dock positivt att nästan 70 procent av länets företag anser att de har goda utsikter att expandera på sikt. Vi ser att marknaden i länet växer så det knakar och märker att företagen ser en stor tillväxtpotential. Under några år har det varit svårt för företagen att hitta lämplig arbetskraft vilket tillsammans med en tuff konkurrens kan bli hinder i tillväxten, säger Tommy Jonestål, företagschef Swedbank Göteborg Centrum.

Ta del av rapporten här:Småföretagsbarometern 2019

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Erlandson, regionchef Företagarna Västra Götaland, 070-775 84 00
Tommy Jonestål, företagschef Swedbank Göteborg Centrum, 0707-10 83 05

Småföretagsbarometern är Sveriges största konjunkturindikator inriktad speciellt på småföretagskonjunkturen och har genomförts sedan 1985. Undersökningen omfattar 4000 företagare inom det privata näringslivet med 1-49 anställda och har producerats av Företagarna, Sparbankernas riksförbund och Swedbank. 

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vi representerar över 70 000 företagare och har 260 lokalföreningar som utgör ett brett nätverk. Våra medlemmar är företagare som äger sina egna företag eller som stöttar vårt arbete.