Skip to main content

Öppen föreläsning: Amiralsskeppet Mars – ett identifierat vrakfynd berättar svensk sjökrigshistoria

Evenemang

21
NOV
Försvarshögskolan Drottning Kristinas Väg 37 Stockholm, Sverige
  -
Knektar äntrade in på Mars med värjor och spetsar i högsta hugg. Lansar och fotanglar regnade ner från rigg och märsar. Amiralen Jacob Bagge beskriver själv hur en lans strök utmed hans axel och hur han med ett lånat "långrör" sköt ned angriparna en efter en. Amiralskeppet Mars gick under 1564Här överträffar verkligheten fiktionen. Det är som en hämtat ur en spännande äventyrsfilm när svenska flottan drabbar samman med den förenade dansk-lybska flottan i slaget vid Ölands norra udde, den 30-31 maj 1564. Amiralskeppet Mars, i Danmark kallat Jutehataren (Danskhataren) eller Makalös var ett av sin tids största fartyg när det gick under 1564 vid Ölands kust. Mer än 900 personer sägs ha omkommit på båda sidor när fartyget sjönk. När ett vrak så hittades utanför Ölands norra udde sommaren 2011 var nyfikenheten därför stor. Efter att ha identifierat ett emblem på en av vrakets kanoner är det enligt Ingvar Sjöblom, historiker på Försvarshögskolan, nu bevisat att vrakfyndet är amiralskeppet Mars. Öppen föreläsning den 21 november med Ingvar Sjöblom om fyndet, om fartyget Mars och vad det kan berätta om svensk sjökrigshistoria under 1500-talet. Ingvar Sjöblom är historiker och adjunkt i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan. Han undervisar i kurser på officersprogrammet och den högre stabsutbildningen samt stödjer Försvarsmakten i konceptutveckling om expeditionära operationer. Sjöblom slutskriver även sin avhandling om Flottans militära befälhavare under 1500-talet. Han är också expert i vetenskapsrådet runt vraket kring amiralsskeppet Mars tillsammans med representanter från flera universitet och museer. Han har skrivit ett flertal rapporter i militära ämnen och är författare till ett flertal artiklar i vetenskapliga och populärhistoriska böcker (bl.a. Svenska Slagfält 2003 och Svenska Sjöslag 2009).

Registrering

Anmäl dig till evenemanget