Skip to main content

29 miljoner kronor till forskning om ledning och samverkan vid kriser

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2013 10:32 CEST

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) satsar 29 miljoner kronor de närmaste åren till två forskningsprojekt som koordineras av Försvarshögskolan. Forskningen ska ge ökad kunskap om effektiv ledning och samverkan vid kriser.

– Forskningsprojektet är strategiskt viktigt för Försvarshögskolan samtidigt som vi ser fram mot ett ökat samarbete med MSB, säger Romulo Enmark, rektor på Försvarshögskolan.

I dagens komplexa samhälle är det en utmaning att skapa fungerande ledningsfunktioner där människor, organisationer och teknik kan samspela och där resurser används effektivt. För att hanteringen av kriser, olyckor och andra händelser i samhället ska fungera behövs mer kunskap om ledning och samverkan. Under perioden 2013-2017 kommer två projekt som koordineras av Försvarshögskolan att finansieras med totalt 29 miljoner kr.

– Även om mycket gjorts för att höja kunskapen på detta område saknas delar för att helt förstå förutsättningarna för effektiv ledning och samverkan vid kriser och stora påfrestningar. Det är därför med stor tillfredsställelse vi nu kan starta två viktiga kunskapsspår och ta viktiga kliv framåt i vår  förståelse av denna förmåga, säger Per Sundström, forskningschef på MSB.

Projektet Situationsanpassad ledning och samverkan utifrån ett designlogiskt helhetsperspektiv kommer att utveckla kunskap för framtidens ledningskoncept samt ta fram metoder för att analysera och utvärdera ledning och samverkan. Forskningen koordineras av Ledningsvetenskapliga avdelningen, Försvarshögskolan. Övriga medverkande är Lunds universitet och FOI. Projektet beviljas totalt 18 miljoner kronor under perioden.

Projektet Governing for societal resilience kommer att studera effekter av samverkan i nätverk vid krishantering samt vilka faktorer som påverkar samarbete mellan organisationer. Forskningen koordineras av forskargruppen CRISMART vid Försvarshögskolan. Övriga medverkande är Uppsala, Utrecht och Utah universitet samt Stockholm Resilience Center. Projektet finansieras med totalt 11 miljoner kronor 2013-2017.

För mer information, kontakta:

Försvarshögskolan

Martin Holmberg, professor vid Militärvetenskapliga institutionen, 08-553 428 68

Fredrik Bynander, vetenskaplig ledare vid CRISMART, 08-553 427 14

Lena Karlsson, kommunikatör, 0768-713 269

MSB

Anna Halldén, forskningssamordnare, 070-511 43 88

MSB:s presstjänst, 070-321 88 74

Besök:
www.fhs.se


 

 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera