Skip to main content

Det globala säkerhetsläget ställer ökade krav på officersutbildning

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2009 18:28 CEST

Försvarshögskolan har idag lämnat in sitt remissvar på "Ett användbart och tillgängligt försvar - Stödet till Försvarsmakten" (Fö 2009:A)

- Försvarshögskolan bejakar behovet av översyn av all den statliga verksamhet som påverkar möjligheterna till att stärka Försvarsmaktens operativa förmåga, säger rektor Mats Ericson. Men vi anser inte att officersutbildning med bibehållen kvalitet är möjlig med de förslag som utredningen lägger, varken på grundläggande eller högre nivå. Officersyrket är unikt och komplext och för att kunna leda väpnad strid i olika situationer krävs kunskaper, färdigheter och en väl utvecklad yrkesetik.

- Försvarshögskolan önskar fullfölja det beslut som riksdagen tog i juni 2007, att inrätta Försvarshögskolan som högskola med examensrätt, och med hög ambition utvecklas till en kompetent och kostnadseffektiv fackhögskola inom krishantering och krigföring, konstaterar rektor Mats Ericson.

Läs hela remissvaret på www.fhs.se

För mer information kontakta

Rektor Mats Ericson, 08-553 42 501
Högskoledirektör Lars Bergström, 08-553 42 504
Informationschef Anneli Lindstedt, 08-553 42 530

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera