Skip to main content

Han får stipendium för militärhistorisk forskning

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2012 09:01 CEST

I dagarna utsåg Delegationen för militärhistorisk forskning (DMF) ett av årets stipendiater. Martin Markelius, Armémuseum, tilldelas 80 000 kr för att genomföra projektet Svenska arméns uniformer 1792-1815.

Martin kommer att använda stipendiet till att studera hur regelverket kring militära uniformer tillämpades i praktiken. Att han valt åren 1792–1815 är kopplat till att det då genomfördes ett antal reformer av betydelse för bestämmelserna kring uniformernas utformning. Martin, som är intendent på Armémuseum, kommer främst att studera det egna museets uniformer. Forskningen kommer även att kunna inbegripa Livrustkammarens och länsmuseernas uniformssamlingar, samt de officersporträtt som förvaras i Nationalmuseum. Uniformerna ska sedan undersökas i relation till de bestämmelser kring klädseln som var aktuella under den undersökta perioden. Resultaten av studien har Martin för avsikt att presentera i en bok om uniformer under Napoleontiden.

Stipendiet delas ut i samband med Försvarshögskolans högtidsdag den 6 december 2012. Vid högtidstillfället kommer även stipendium för disputerade forskare att delas ut. Vem som kommer att tilldelas detta beslutas i slutet av november.

Försvarshögskolan erbjuder utbildning och forskning för samhällets skydd och säkerhet

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy