Skip to main content

Stipendium till Andreas Hellerstedt

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2009 15:24 CET

Andreas Hellerstedt tilldelades den 16 december 2009 i samband med Försvarshögskolans akademiska högtid, Hugo Raab-dagen, ett stipendium om 100 000 kr av Delegationen för militärhistorisk forskning för projektet ”Krig och moralfilosofi i Sverige och Tyskland ca 1650 – 1720”. 

Projektets syfte är att utforska sambanden mellan moralfilosofi och krigsteoretisk litteratur i Sverige under 1600-talet, där en fokusering görs på inhemska och tyska verk. Tiden från det trettioåriga krigets slut fram till det stora nordiska krigets slut utgör en preliminär tidsram. Resultatet skall redovisas i en vetenskaplig artikel, men om det tillgängliga källmaterialet tillåter är ambitionen att vidareutveckla projektet till ett större forskningsprojekt.

Om Andreas Hellerstedt

Andreas Hellerstedt (f 1978) disputerade våren 2009 i idéhistoria vid Stockholms universitet på avhandlingen "Ödets teater. Ödesföreställningar i Sverige vid 1700-talets början" om hur den svenska stormaktens fall vid det stora nordiska krigets slut 1721 för svenskarna beskrevs och förklarades genom överjordiska begrepp: det var försynen, ödet och lyckan som hade styrt händelserna till Sveriges nackdel.

Om Delegationen för militärhistorisk forskning

Delegationen har till uppgift att främja och stödja militärhistorisk forskning.

Delegationen har följande funktioner:

  • dela ut bidrag till forskning och därmed sammanhängande verksamhet
  • allsidigt och öppet granska den forskning som det har begärts bidrag för hos delegationen och utvärdera den forskning som delegationen har delat ut bidrag till
  • främja publicering av vetenskapliga resultat

För mer information om Delegationen för militärhistorisk forskning, kontakta Per Iko 08-553 42 763 eller informationschef Anneli Lindstedt 070-251 97 20.

Läs mer på

http://www.fhs.se/sv/Om-Forsvarshogskolan/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2009/Stipendiater-belonade-under-Hugo-Raab-dagen/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy