Skip to main content

Att nacka hönan för att varna apan

Nyhet   •   Jan 18, 2018 09:56 CET

Asien som nytt maktcentrum och Kinas strategiska vägval diskuteras i Jerker Hellströms anförande från Folk och Försvars Rikskonferens 2018 i Sälen.

Relaterat material

Rapporter

Länkar

I sitt anförande poängterade Jerker Hellström vikten av att basera utrikes- och säkerhetspolitik på en djupare förståelse och analys av Kinas strategiska vägval. Han konstaterade att Kina flyttar fram sina positioner i världen och diskuterade hur kommunistpartiet ser på sin omvärld.

Bedömare i Kina anser att västvärlden är på tillbakagång och att liberala demokratiska system har spelat ut sin roll. När Kina exporterar sin modell så ersätter en auktoritär partistat de demokratiska systemen i världspolitiken.

Kina statuerar gärna exempel, man "nackar hönan för att varna apan", för att skapa ett klimat där mindre stater ska akta sig för att fatta beslut som skulle kunna uppfattas som provocerande i Peking.

Kommunistpartiet styr också investeringsbeslut – och inte längre bara i statliga bolag utan det har också allt större inflytande i privata företag.

Men Jerker Hellström konstaterar också att ingen tjänar på en debatt som präglas av alarmism. Han efterlyser en politik baserad på djupare förståelse av Kinas strategiska vägval, en tydlig strategi och en dos av sunt förnuft.