Skip to main content

FOI och Portendo samarbetar kring nästa generations explosivämnesdetektion

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2006 10:00 CET

Ett samarbete mellan FOI och Portendo AB, har inletts för forskning och utveckling av nästa generations explosivämnesdetektorer. Samarbetet har sin grund i det enorma behovet av nya och bättre metoder för att detektera explosivämnen, eftersom det största terrorhotet idag är hotet från sprängattentat.

FOI, Totalförsvarets Forskningsinstitut, är ett av världens bästa explosivämneslaboratorier och besitter världsledande expertis inom området. Portendo AB, ett nystartat svenskt företag med världsledande detekteringsteknik, har med sin revolutionerande nSure-teknik lagt grunden för en ny typ av explosivämnesdetektorer. Låg kostnad, enkelt handhavande och hög känslighet är några av de viktigaste fördelarna med tekniken.

I Madrid, mars 2004, dog 191 personer och likaså i London, juli 2005, dog 56 personer som en direkt följd av sprängattentat mot kollektivtrafiken. Liknande scenario kan även hända i Sverige, där 900 000 personer dagligen passerar Centralen-området i Stockholm.

– Idag finns det inga riktigt bra sensorer för explosivämnen, säger Henric Östmark, forskningschef på FOI Vapen och Skydd. Det finns visserligen sensorer, t.ex. de som många säkert har passerat på flygplatser, men de tar endast ett fåtal sprängämnen. Det finns tusentals ämnen som kan användas för att göra en bomb, varav åtminstone 20-30 är ett omedelbart hot.

Portendo’s nSure-teknik har visat lovande resultat i tester och är fokuserad på att lösa många av de problem som finns i dagens detekteringsutrustning. Framförallt handlar det om att kunna detektera en mängd olika ämnen, genom att erhålla en hög detekteringskänslighet, och samtidigt presentera en utrustning som är kostnadseffektiv och lättanvänd.

– Portendos SERS-baserade detektionsteknik är typiskt en teknik som har en möjlighet att göra detektorer effektiva och billiga och således kunna avvärja terrorattacker i tunnelbanor och andra kollektivtrafiknät, säger Henric Östmark. – Portendos nytänkande och nya idéer är en nytändning på marknaden för explosivämnesdetektion, säger Henric Östmark. Därför passar det här samarbetet väldigt bra.

Samarbetet mellan FOI och Portendo syftar främst till att vidareutveckla Portendos SERS-baserade nSure-teknik och anpassa den för explosivämnesdetektering. Men arbetet syftar också till en studie av möjligheten att kommersialisera ESSEX, en detekteringsteknik som utvecklats på FOI, som är ett steg mer avancerad och där tidiga resultat tyder på att man kan erhålla väldigt hög precision samtidigt som man minskar mängden falsklarm.

– Samarbetet med FOI ger oss tillgång till världsledande expertis inom explosivämnesforskning samtidigt som vi får tillgång till ett välutrustat laboratorium för att testa nSure-tekniken på explosivämnen, säger Pierre Strömbeck, VD för Portendo.

För mer information, kontakta:
Daniel Svensson, marknadschef Portendo, 0709-781248, daniel.svensson@portendo.com
Henric Östmark, forskningschef FOI Vapen och Skydd, 08 – 5550 4191, henric.oestmark@foi.se
Anna Kristiansson, presskontakt FOI, 08 – 5550 3155, anna.kristiansson@foi.se

Om Portendo
Portendo utvecklar och marknadsför detekteringsteknik främst för explosivämnesdetektering och larmsystem för hot. Bolaget grundades 2005 av Pierre Strömbeck, Peter Strömbeck, Daniel Svensson och Hans Mellström och har idag sju anställda. Portendos patentsökta nSure-teknik har utvecklats i samarbete med flera forskningsinstitutioner och i tester uppvisat världsledande resultat. Besök www.portendo.com för mer information.

Bifogade filer

PDF-dokument