Skip to main content

Frankrike motor i europeiskt försvar

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2003 17:00 CET

I diskussionen om gemensamma försvarsansträngningar inom EU spelar Frankrike en viktig roll.

Arvet från de Gaulle genomsyrar fortfarande fransk försvars- och säkerhetspolitik. Ett starkt och oberoende Frankrike av nationalstatskaraktär skall utgöra en motor och drivkraft för ett gemensamt europeiskt försvars- och säkerhetspolitiskt samarbete(EFSP).

I en rapport från FOI går forskaren Anna Sundberg igenom såväl arvet som nuläget och framtiden för Frankrike inom EFSP.

Gamla franska paroller om oberoende mot USA, en stark euroepisk aktör (stormakten Europa, läs EU) och denna styrka byggd på militära muskler lever fortfarande.

Franska framtidsvisioner rymmer ett starkare fransk-brittiskt samarbete. Det handlar inte minst om en medvetenhet från franskt håll om att Storbritannien behövs för att EFSP ska bli just så kraftfullt och trovärdigt som Frankrike vill.

Det kan, skriver Anna Sundberg, tyckas paradoxalt att Frankrike som betonar nationellt beroende och ser det nationella försvaret som det ultimata uttrycket för detta oberoende, är en av de drivande i utvecklingen av ett europeiskt försvars- och säkerhetspolitiskt samarbete.

Men EFSP är med franska ögon en absolut nödvändig komponent av EU-projektet. Bara med en trovärdig militär förmåga kan medlemsländerna hävda och försvara Europas intressen och värderingar. ”Tiden är inne för Europa att växa upp och sluta luta sig mot USA”.

För ytterligare information kontakta:
Anna Sundberg 08-55 50 38 34