Senaste nyheterna

Sociala medier

Folkbildningsrådet har rekommenderat folkhögskolorna att följa Folkhälsomyndighetens rekommendation till den övriga… https://t.co/JIVuVr3G1n

Regeringen meddelade den 29 maj att Folkhälsomyndigheten nu lättar på rekommendationerna om distansundervisning och… https://t.co/OHpgNKuv6A

RT @linusolofsson: Bra skrivet! "– Det är inte alla som har uppkoppling. När man bor på landsbygden så är det svårt. Det är inte för alla ä…

Frukostseminarium om rapporten När tilliten prövas

Frukostseminarium om rapporten När tilliten prövas

Seminarium om folkbildning och demokratins gränser

Seminarium om folkbildning och demokratins gränser

Folkbildning i marginaliserade stadsdelar - seminarium på Järvaveckan 2019

Folkbildning i marginaliserade stadsdelar - seminarium på Järvaveckan 2019

Folkbildningsrådet – Om studieförbund

Folkbildningsrådet – Om studieförbund

Folkbildningsrådet – Om folkhögskolan

Folkbildningsrådet – Om folkhögskolan

Folkbildningsrådet – Om folkbildning

Folkbildningsrådet – Om folkbildning

Folkbildningsrådet – Om Folkbildningsrådet

Folkbildningsrådet – Om Folkbildningsrådet

Om Folkbildningsrådet – översättning till teckenspråk

Om Folkbildningsrådet – översättning till teckenspråk

Folkbildningen i förorten

Folkbildningen i förorten

Presskontakt

Rebecka Svensén

Rebecka Svensén

Presskontakt Kommunikationsansvarig +46 (0)70 588 61 99

Folkbildningsrådet fördelar statsbidrag och utvärderar folkbildningen

Folkbildningsrådet är en ideell förening med myndighetsuppdrag från regering och riksdag.
Folkbildningsrådet fördelar statsbidrag till studieförbund och folkhögskolor samt följer upp och utvärderar folkbildningens verksamhet.
www.folkbildningsradet.se

Folkbildningsrådet
Box 38074
100 64 Stockholm