Skip to main content

300 nya studentbostäder i Bredäng

Pressmeddelande   •  Jan 30, 2012 11:17 CET

Folkpartiet i Stockholms stadshus

Madeleine Sjöstedt (FP)
Kultur- och fastighetsborgarråd

Ulrika Frändén
pressansvarig
076-122 93 97

300 nya studentbostäder i Bredäng

Fastighetsnämnden kommer på sammanträdet den 7 februari att besluta om att uppföra uppemot 300 tillfälliga studentbostäder i Bredäng. Det är sedan tidigare klart att den nuvarande bebyggelsen på platsen, som tillhör Björksätra skola vilken byggdes 1954 och lades ner 1988, ska rivas och ersättas med bostadsbebyggelse. Studentbostäderna kommer efter uppförande att kunna vara kvar åtminstone ett tiotal år.

- Stockholm har ett stort underskott av studentbostäder. Vi gav därför under förra året fastighetskontoret i uppdrag att inventera möjligheterna att inom det egna beståndet upprätta studentbostäder. Det är oerhört glädjande att detta uppdrag nu har givit resultat, säger Madeleine Sjöstedt (FP), kultur- och fastighetsborgarråd.

- Ett av de snabbaste sätten att få fram nya studentbostäder i staden är att ställa upp färdiga paviljonger på mark som är lämplig för ändamålet, med närhet till kollektivtrafik och goda anslutningsmöjligheter för värme, vatten och avlopp samt el. Det nu aktuella området uppfyller alla dessa förutsättningar. Jag hoppas kunna se fler liknande lösningar under året, säger Madeleine Sjöstedt (FP), kultur- och fastighetsborgarråd.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.