Skip to main content

"Inget mer stöd till diktaturkramare"

Pressmeddelande   •  Nov 06, 2009 11:10 CET

Kultur- och idrottsroteln i Stockholms stadshus

Pressmeddelande
2009-11-06

Madeleine Sjöstedt (FP)
kultur- och idrottsborgarråd

Simon Rothstein Frankander
pressansvarig
076-82 51 604

Inget mer stöd till diktaturkramare

- Stockholms stads kultur- och integrationsstöd ska främja demokrati och mänskliga rättigheter. Att kulturstöd i somras utbetalades till en festival med starka kopplingar till den eritreanska regimen är oacceptabelt och får aldrig hända igen. Nu sätter kulturförvaltningen igång ett ordentligt arbete för att säkra detta. Det säger kultur- och idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP) i dag med anledning av den rapport som rör Eritreafestivalen och som kommer upp på kulturnämndens bord den 17 november.

Förvaltningen lägger nu fram fyra förslag om åtgärder för att säkra att en liknande utbetalning inte kan göras igen. De är kontroller av stödsökande organisationers värdegrund genom utökad omvärldsbevakning, operationalisering av riktlinjernas krav på integration, demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet, förtydligad praxis vad gäller likabehandling av alla organisationer och institutioner avseende krav som ställs om att i integrationssyfte främja mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet och motverka utanförskap, rasism och diskriminering samt en översyn av rutinerna för hantering av projekt som genererar överskott.

- Det är ett viktigt arbete som börjar. Inget mer stöd ska ges till diktaturkramare, säger Madeleine Sjöstedt (FP).

Läs mer på Madeleine Sjöstedts blogg http://madeleinesjostedt.wordpress.com/2009/11/06/inget-mer-stod-till-diktaturkramare/.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.