Skip to main content

Folktandvården Skåne fortsatt bra på hygien

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2015 07:23 CET

Folktandvården Skåne nådde i höstens mätning 82 procent följsamhet till de basala hygienrutinerna och klädreglerna och har därmed uppfyllt årets mål.

- Mätningen ger ett mycket bra resultat som vi kan glädjas åt och resultatet är viktigt för vårt fortsatta arbete. För medarbetarna är det en självklarhet att följa de basala hygienrutiner och klädregler vi har, vilket är centralt för att kunna förbättra patientsäkerheten, säger Kerstin Friberg, ansvarig för hygienarbetet i Folktandvården Skåne.

Att rutinerna följs är av största vikt för att undvika vårdrelaterade infektioner inom vården. Resultatet från mätningen används i Folktandvården Skånes kontinuerliga förbättringsarbete. Klinikerna planerar redan nu för nästa års arbete med att utveckla och kvalitetsförbättra vårdhygienen.

- Hygienarbetet är ett fokusområde i Folktandvården Skåne. Vi ska analysera resultaten djupare på alla nivåer och arbeta vidare för att bli ännu bättre. Ett förbättringsområde vi uppmärksammat är momentet att sprittvätta händerna före och efter användning av handskar, samt användning av engångsförkläde vid stänkande arbetsmoment, berättar Kerstin.

Fakta om basala hygienrutiner respektive klädregler
Basala hygienrutiner omfattar handhygien och användning av skyddshandskar och skyddskläder. Klädreglerna innebär att arbetskläderna ska vara korrekta och bytas minst dagligen, att händer och underarmar ska vara fria från ringar, klockor och armband samt att håret ska vara kort eller uppsatt. Syftet är att förebygga vårdrelaterade infektioner.

För mer information, kontakta gärna Emelie Andersson Mills, kommunikatör på telefon 040-623 02 63, eller via mejl till emelie.anderssonmills@skane.se.


Folktandvården Skåne är Skånes största tandvårdsföretag med över en miljon besök varje år. Vi är summan av ytterst professionella medarbetare som varje dag – tillsammans – strävar efter att skåningarna ska ha noll hål och en miljon leenden. Folktandvården Skåne är sedan 2014 ett helägt bolag till Region Skåne, och har runt 1 300 anställda. Verksamheten bedrivs vid 66 allmäntandvårdskliniker på 44 orter runtom i Skåne, samt vid fyra centrum för specialisttandvård i Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö.