Skip to main content

Nyanlända praktiserar hos Folktandvården Skåne

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2016 08:01 CET

Folktandvården Skåne hjälper nyanlända in i det svenska samhället. I dag finns redan 19 praktiserande nyanlända på plats och fler är på gång.

- För oss är det självklart att ta ett samhällsansvar och hjälpa nyanlända in i arbetslivet. Det är viktigt att ta vara på deras kompetens, anser Marika Qvist, Vd på Folktandvården Skåne.

- Språkträningen är bra och jag lär mig de tandvårdstermer jag behöver för att kunna arbeta i Sverige, säger Husam Alsamia, tandläkare och ortodontist från Syrien.

Etableringsprojektet för nyanlända startade i höstas i samarbete med Arbetsförmedlingen. För att erbjudas praktikplats ska den nyanlända ha uppehållstillstånd, vara inskriven på Arbetsförmedlingen och ha påbörjat sfi-studier. 

Så fort Arbetsförmedlingen har en kandidat med tandvårdsutbildning blir hen placerad på en klinik som kan ta emot praktikant. Under hela praktiken går den praktiserande vid sidan om ordinarie team för att få en inblick i hur vi arbetar med tandvård i Sverige.

- Syftet med praktiken är språkträning i vardagen så att de har chans att lära sig svenska språket snabbare. Samtidigt får de en förståelse för hur det svenska tandvårdssystemet fungerar och hur tandläkaryrket utövas här, berättar Ingrid Jensen, HR-partner på Folktandvården Skåne och samordnare för praktikplatserna. 

- I dagsläget finns 31 platser tillgängliga i Folktandvården Skåne. 19 av dessa platser är redan fyllda med praktikanter som utbildats till tandläkare i sitt hemland. 

Kompetens att ta vara på

Några tandläkare som avslutat sin praktik sedan november ifjol kan bli aktuella för anställning som tandvårdsbiträden i Folktandvården Skåne. Ökad efterfrågan på tandvård, kombinerat med rekryteringssvårigheter till vissa orter i Skåne, gör att nyanlända med tandvårdsutbildning är viktiga framtida resurser.

- De som praktiserar hos oss är potentiella medarbetare som vi behöver och vill ta vara på, säger Agneta Viterius, HR-chef på Folktandvården Skåne.  

Folktandvården Skåne har alltid tagit emot personer som är utbildade till tandläkare utanför EU och behöver klinisk praktiktjänstgöring för att få en svensk legitimation. 30 tandläkare som gjort praktik hos Folktandvården Skåne är idag anställda i företaget.

Husam Alsamia - på väg mot drömmen att bli svensk legitimerad tandläkare 

En av de som fått praktikplats i Folktandvården Skåne är Husam Alsamia, tandläkare och ortodontist från Syrien. Han uppskattar både praktikplatsen och det svenska tandvårdssystemet. 

- Jag har träffat underbara kollegor som jag kan diskutera både tandvård och livet med. Det är bra språkträning och jag lär mig de tandvårdstermer jag behöver för att kunna arbeta som tandläkare i Sverige. Jag imponeras av det förebyggande arbete man gör här, med regelbundna kontroller istället för att enbart behandla vid behov, som man gör i mitt hemland.

- Jag hoppas att jag så fort som möjligt kan börja jobba som allmäntandläkare. Eftersom jag redan är utbildad ortodontist kommer jag att kämpa för att få svensk legitimation. Jag är medveten om att det kommer att ta tid innan jag når mitt mål men ser optimistiskt på framtiden, säger Husam.


För mer information och en intervju med Husam Alsamia kontakta:

Emelie Andersson Mills, kommunikatör, tel: 040-623 02 63, emelie.anderssonmills@skane.se


Folktandvården Skåne är Skånes största tandvårdsföretag med över en miljon besök varje år. Vi är summan av ytterst professionella medarbetare som varje dag – tillsammans – jobbar för att alla skåningar ska vara stolta över sina tänder. Vi erbjuder komplett och modern tandvård, baserad på gedigen erfarenhet, kunskap och forskning.

Folktandvården Skåne är ett bolag, helägt av Region Skåne med cirka 1 400 anställda. Vi finns på 44 orter runtom i Skåne och består av 70 kliniker för allmäntandvård, specialisttandvård och sjukhustandvård.