Zjbdgscocgdnymqvr9fh
Ephrrljmm3si4h3h9zfh Vixycuktyoac73ihbhzl

Kartläggning av karies hos barn i högriskområden ökar kunskapen om förebyggande tandvård

Nyheter   •   Nov 23, 2017 19:49 CET

Karies är vanligare hos barn i länets högriskområden. Forskningsprojektet Stop Caries Stockholm visar att fluorlackning ger marginell förbättring. Folktandvårdens ordinarie preventionsprogram där föräldrar lär sig att borsta sina barns tänder med fluortandkräm bedöms vara rätt väg för bättre tandhälsa. Det visar en avhandling vid KI av Maria Anderson, övertandläkare Folktandvården Stockholm.

Zn2h4wskoxaeopc348im

Redo för tatuering på Swedental-mässan?

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2017 22:43 CEST

Brinner du, precis som Folktandvården Stockholm, för allas rätt till friska tänder? Visa det genom att skaffa en snygg nollhålstatuering designad av Salong Betong!

L33icuwct4xxyvth64fh

Folktandvårdens Joakim Levin Årets förändringsledare 2017

Nyheter   •   Okt 10, 2017 09:00 CEST

Tandläkaren och klinikchefen Joakim Levin har vunnit Stockholms läns landstings nyinstiftade ledarskapspris "Årets förändringsledare" för sitt arbete med Folktandvårdens klinik i Märsta.

Media no image

Rökning ökar risken för tandlossning

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2013 07:55 CET

Visste du att rökning ökar risken för tandlossning (parodontit) upp till 3-5 gånger, jämfört med den som inte röker?


Rökningens risker
Tandlossning debuterar mycket tidigare hos rökare än hos icke-rökare. Det är svårt att upptäcka tandlossning och andra infektioner i tandköttet hos rökare. De vanliga tecknen på inflammation är att tandköttet rodnar, ömmar och svullnar. Men hos dem som röker är tandköttet ofta blekare – även om de har en inflammation. Det beror på att rökare har sämre blodcirkulation. Det i sin tur gör att det tar betydligt längre tid för sår att läka efter till exempel en operation eller tandutdragning.

Rökare drabbas dessutom oftare än andra av missfärgade tänder, dålig andedräkt, svårigheter att uppfatta lukter och smaker samt cancer i munhålan. Dessutom drabbas rökare oftare av muntorrhet som ökar risken för karies som kräver lagningar.

Snus blottlägger tandhalsar
Även snusning påverkar hälsan i munnen på flera sätt. Tänderna blir missfärgade, tandhalsar blottläggs - en typ av skada som inte kan repareras. Tänderna förlorar benfäste där prillan läggs.Snus
leder ofta till skador på munnens slemhinnor, speciellt där prillan brukar sitta. Tandköttet förvandlas från en sund ljusrosa slät yta till ett blekt, räfflat och hårt tandkött, som liknar elefanthud. Det är skador som kan läka om du slutar snusa.

Folktandvårdens tobaksavvänjare
Folktandvården har professionella tobaksavvänjare. Med dem kan stock­holmarna hitta sina individuellt anpassade sätt att sluta – med eller utan nikotin­ersättning, enskilt eller i grupp, med eller utan stöd från Sluta-Röka-Linjen.

Folktandvården Stockholms län AB är ett landstingsägt bolag och omsätter drygt 1,4 miljarder
kronor per år.  Folktandvårdens cirka 2 000 medarbetare erbjuder varje år över 750 000 kunder allmän- och specialisttandvård.

Rökning ökar risken för tandlossning upp till 3-5 gånger. Dessutom debuterar tandlossning mycket tidigare hos rökare än hos icke-rökare. Det är svårt att upptäcka tandlossning och andra infektioner i tandköttet hos rökare. De vanliga tecknen på inflammation är att tandköttet rodnar, ömmar och svullnar. Men hos dem som röker är tandköttet ofta blekare – även om de har en inflammation

Läs vidare »
Media no image

Erosionsskador antas öka hos unga – 1200 ungdomar i Folktandvårdens studie

Pressmeddelanden   •   Nov 02, 2011 10:25 CET

1 200 ungdomar, 15- och 17-åringar som kallas till undersökning hos Folktandvårdens kliniker i Sollentuna, Södertälje och Brommaplan har möjlighet att vara med i en studie. Syftet är att studera erosionsskador, frätskador, på tänderna.

– Erosionsskador tycks bli allt vanligare hos barn och ungdomar idag och de antas förvärras över tid, säger Maria Jarkander, projektledare och tandläkare specialiserad på barntandvård, Folktandvården Sollentuna och Eastman barntandvård.

– Livsstilen hos ungdomar har förändrats mycket under de senaste årtiondena. Vi valde att titta på de här åldersgrupperna för att de börjar skapa sina egna levnadsvanor. Idag sitter många ungdomar vid datorn och dricker läsk - eller tränar idrott och dricker sportdryck. De här sura dryckerna fräter på tänderna.

Erosionsskador kan vara svåra att upptäcka och patienten behöver inte få några symptom. En erosionsskada läker inte av sig själv och är svår att åtgärda. Porslinskronor och skalfasader behövs ofta för att reparera de grava skadorna och kan oftast inte göras före vuxen ålder. Det är också en dyr och tidskrävande behandling.

– Om vår tes stämmer att erosion är vanligt hos ungdomar och gravare hos 17åringar än hos 15åringar, kan det bli aktuellt med riktade förebyggande insatser till de här ungdomarna.  Men också öka kunskapen till tandvårdspersonal om tanderosioner. Vi vill fånga in de här patienterna i tid, säger Maria Jarkander. Skadorna är svåra att upptäcka i ett tidigt stadium.  När behandling väl sätts in har ofta mycket tandvävnad redan förlorats.  

Samarbetet mellan tandvård och sjukvård måste också bli ännu bättre, menar Maria Jarkander. Om en patient har magproblem eller till exempel ätstörningar kan lätt sura uppstötningar eller kräkningar uppstå som ökar risken för erosion. Då är det värdefullt med en bra dialog mellan tandläkare och läkare för att patienten ska få bästa möjliga hjälp. 

– De tre klinikerna som genomför studien ligger i områden med olika socioekonomiskt status. Vi vill studera hur livsstil och erosionsskador ser ut i de olika områdena, säger Maria Jarkander och menar att det är svårt att säga om det är vanligare med erosionsskador i områden med lägre socioekonomisk status. Det kan vara så att föräldrarna arbetar och inte kan se vad deras barn äter eller dricker.

Folktandvårdens studie så här går det till
1200 ungdomar tillfrågas om deltagande i studien som är anonym och helt frivillig.  De fyller i en enkät med olika livsstilsfrågor samt frågor om vad de äter, dricker och hur ofta. Ungdomarna genomgår också en tandundersökning där eventuella erosionsskador fotograferas. I början av nästa år kommer ett preliminärt resultat av studien.

 Fakta: Vad är tanderosion?
Tanderosion är en kemisk nötning av tänderna. Tanderosion beror på yttre och/eller inre faktorer. De yttre faktorerna är det vi äter och dricker, vissa mediciner. Inre faktorerna är de som leder till att surt maginnehåll når munhålan och tänderna, som kräkning och sur uppstötning. Ofta beror tanderosion på en kombination av flera olika orsaker. Saliven är tändernas försvar. Den neutraliserar syran. Personer som lider av muntorrhet löper ökad risk för erosionsskador.

 Fakta: Så minskar du risken för erosionsskador:

 • Minska intaget av sura drycker som läsk, juice, sportdryck. Drick istället vatten när du är törstig,
 • Vänta minst en timme innan du borstar tänderna om du druckit juice eller läsk, kräkts eller fått en sur uppstötning, Skölj istället munnen med vatten eller använd fluorprodukt,
 • Använd mjuk tandborste, fluortandkräm och fluorskölj.
 • Gå regelbundet till tandvården.

1200 ungdomar, 15 och 17 åringar som kallas till undersökning hos Folktandvårdens kliniker i Sollentuna, Södertälje och Brommaplan har möjlighet att vara med i en studie. Syftet är att studera erosionsskador, frätskador, på tänderna.

Läs vidare »
Media no image

Lokal- och dagspress: Oroväckande att unga vuxna lämnar tandvården

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2011 09:44 CEST

– Vi vill att unga vuxna ska fortsätta komma till oss även när de måste börja betala för tandvården, säger Irene Smedberg, chef för tandvård- och utvecklingsavdelningen, Folktandvården. Kommer man hit regelbundet kan man undvika dyra och obehagliga överraskningar senare. Många unga tar för givet att de har bra tänder och vad de inte tänker på är att det är de regelbundna besöken hos tandvården, med information om hur man sköter sina tänder, som bidragit till att de har bra tandhälsa. Väntar man för länge med att besöka tandvården kan tandhälsan försämras utan att man märker det. Följden blir onödigt lidande och höga kostnader.

Unga vuxna prioriterar ofta bort regelbunden tandvård av varierande orsaker.* Det kan vara att de inte vet vad en undersökning kostar, att de tycker att det är dyrt och skulle gå oftare om det var billigare. Andra argument är att de vill ha en kallelse, annars undviker de besök hos tandvården eler att de tycker att pengar läggs ut i onödan vid en undersökning om det inte finns något att åtgärda.

– Folktandvården erbjuder Frisktandvård som hjälper dig att slippa tråkiga överraskningar och dyra kostnader, säger Irene Smedberg. Frisktandvård innebär att man betalar en fast summa varje månad i tre år och får på så sätt kontroll på tandvårdskostnaderna. Folktandvården kallar dig regelbundet och från några tior i månaden ingår all vanlig tandvård samt akuttandvård på alla folktandvårdskliniker i hela landet. Du kan också ta med ditt frisktandvårdsavtal om du flyttar inom Sverige.

Folktandvården har frågat en grupp 19 och 20-åriga ungdomar om tandvård. De tycker att Folktandvården borde vara bättre på att informera om företagets tjänster. I dagarna startar Folktandvårdens frisktandvårdskampanj och kommer att synas i bland annat tunnelbanan, tidningen Metro, bussar samt på Internet på Spotify och Facebook, kanaler som ungdomarna använder sig av.

– Ungdomarna ser gärna också att föräldrarna betalar Frisktandvård så länge som de bor hemma, säger Irene Smedberg.

Källa:
*Nyttjande av det statliga tandvårdsstöd som infördes 1 juli 2008 – analys utifrån ett demografiskt
och socioekonomiskt perspektiv. Dnr 74853-2008, Försäkringskassan.

För mer information:
Irene Smedberg, chef för tandvård- och utvecklingsavdelningen, Folktandvården,
telefon: 08-123 166 98

Besöksfrekvensen hos tandvården är som lägst i åldrarna 20-29 år*. Dyrt är en av orsakerna och det upplevs som onödigt att gå dit om det inte är akut. Folktandvården vill stoppa den oroväckande trenden och genomför i dagarna en stor Frisktandvårdskampanj som ska få unga vuxna tillbaka till tandvården.

Läs vidare »
Media no image

PR/Mediapress: Unga vuxna måste tillbaka till tandvården

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2011 09:41 CEST

Folktandvårdens frisktandvårdskampanj kommer att synas på stortavlor i tunnelbanan, i tidningen Metro, skyltar på pendeltåg och bussar, Roslagsbanan, Saltsjöbanan samt på Arlandabussar. Folktandvården kommer även att annonsera på Internet som Spotify och Facebook.

Folktandvårdens Frisktandvårdskampanj pågår den 3 oktober till 6 november. Frisktandvård är ett unikt koncept och erbjuds bara av Folktandvården och inte av privattandvården.

– Vi vill att unga vuxna ska fortsätta komma till oss även när de måste börja betala för tandvården, säger Irene Smedberg, chef för tandvård- och utvecklingsavdelningen, Folktandvården. Kommer man hit regelbundet kan man undvika dyra och obehagliga överraskningar senare. Många unga tar för givet att de har bra tänder och vad de inte tänker på är att det är de regelbundna besöken hos tandvården, med information om hur man sköter sina tänder, som bidragit till att de har bra tandhälsa. Väntar man för länge med att besöka tandvården kan tandhälsan försämras utan att man märker det. Följden blir onödigt lidande och höga kostnader.

– Folktandvården erbjuder Frisktandvård som hjälper dig att slippa tråkiga överraskningar och dyra kostnader. Frisktandvård innebär att man betalar en fast summa varje månad i tre år och får på så sätt kontroll på tandvårdskostnaderna, säger Irene Smedberg. Vi kallar dig regelbundet och från några tior i månaden ingår all vanlig tandvård samt akuttandvård på alla folktandvårdskliniker i hela landet. Du kan också ta med ditt frisktandvårdsavtal om du flyttar inom Sverige.

– Ungdomarna som vi intervjuade ser gärna också att föräldrarna betalar Frisktandvård så länge som de bor hemma, säger Irene Smedberg.

Stor kampanj i hela Stockholm

Folktandvården har intervjuat en grupp ungdomar som är 19 och 20 år om tandvård. De tycker att Folktandvården borde vara bättre på att informera om företagets tjänster. Folktandvårdens frisktandvårdskampanj kommer att synas på stortavlor i tunnelbanan, i tidningen Metro, skyltar på pendeltåg och bussar, Roslagsbanan, Saltsjöbanan samt på Arlandabussar. Folktandvården kommer även att annonsera på Internet som Spotify och Facebook.

– De sistnämnda är kanaler som ungdomarna ofta använder, men vi vill också nå en bredare grupp som deras föräldrar, därför har vi valt att även annonsera på dn.se, blocket.se och aftonbladet.se, säger Mikael Klöväng, marknadsansvarig, Folktandvården. Kampanjen kommer att visa unga vuxna i olika situationer där tänderna är i fokus. Bilderna befinner sig nära modevärlden men med charm och värme. Tanken är att friska tänder också är hälsa, påpekar Mikael Klöväng.

– Vi vill öka kännedomen om Frisktandvård och visa att Folktandvården erbjuder tandvård till både vuxna och barn, säger Mikael Klöväng. Självklart hoppas vi naturligtvis kunna stärka Folktandvårdens varumärke med tjänsten Frisktandvård som vi är stolta över att kunna erbjuda.

Fakta

Unga vuxna prioriterar ofta bort regelbunden tandvård av varierande orsaker.* Det kan vara att de inte vet vad en undersökning kostar, att de tycker att det är dyrt och skulle gå oftare om det var billigare. Andra argument är att de vill ha en kallelse, annars undviker de besök hos tandvården eller att de tycker att pengar läggs ut i onödan vid en undersökning om det inte finns något att åtgärda.

Källa

*Nyttjande av det statliga tandvårdsstöd som infördes 1 juli 2008 – analys utifrån ett demografiskt och socioekonomiskt perspektiv. Dnr 74853-2008, Försäkringskassan.

För mer information

Frisktandvård: Irene Smedberg, chef tandvård- och utvecklingsavdelningen,
Folktandvården, telefon 08-123 166 98

Frisktandvårdskampanj: Mikael Klöväng, marknadsansvarig,
Folktandvården, telefon 08-123 166 93

Folktandvården genomför i dagarna en stor Frisktandvårdskampanj som kommer att synas i stora delar av Stockholm. Kampanjen ska få unga vuxna tillbaka till tandvården.

Läs vidare »
Media no image

Stop Caries Stockholm – Projekt för att utjämna skillnader i tandhälsa hos små barn i Stockholms län

Pressmeddelanden   •   Sep 08, 2011 12:37 CEST

Folktandvården Stockholms län AB deltar i forskningsprojektet Stop Caries Stockholm. Projektet går ut på att minska karies hos små barn i socioekonomiskt svaga områden där man har märkt att karies har starkt fäste.

Vetenskapliga studier visar att barn som växer upp i socioekonomiskt svaga områden löper större risk att drabbas av karies än barn i andra områden. Det innebär att drygt 4 500 barn i varje åldersgrupp är mer utsatta än andra.

 – I de områden med sämst tandhälsa bor många invandrare, de har till exempel inte haft samma tillgång till fluortandkräm och fått information om bra tandhälsa i hemlandet, säger Margaret Grindefjord, projektledare, Folktandvården.

 Folktandvården har fått uppdraget att genomföra projektet, tillsammans med Distriktstandvården. Drygt 4 500 ettåringar har förmånen att delta i projektet.

Barnen har lottats in i två grupper.
I båda grupperna blir barnen undersökta och föräldrarna får kost- och tandvårdsinformation tillsammans med tandborstinstruktion.

 Ena barngruppen kallas varje halvår från ett till treårsålder. Förutom undersökning och information, fluorlackas barnens tänder. I den andra gruppen blir barnen kallade en gång per år när de har fyllt två och tre år.

 – Det är första gången som vi riktar oss mot ettåringar och till så många barn och följer upp dem i så många år, säger Margaret Grindefjord. Vi kommer att följa de här barnen i sju år. En första analys kommer år 2014 och den andra år 2018.

Mera information om Stop Caries Stockholm:

www.stopcariesstockholm.se

För mer information kontakta:

Margaret Grindefjord, projektledare samt klinikchef för specialiserad barntandvård,
telefon: 08-123 165 36

margaret.grindefjord@ftv.sll.se

Britt-Mari Stenman, utvecklings- och folkhälsosamordnare,
telefon: 08-123 66 89

britt-mari.stenman@ftv.sll.se

Folktandvården Stockholms län AB deltar i forskningsprojektet Stop Caries Stockholm. Projektet går ut på att minska karies hos små barn i socioekonomiskt svaga områden där man har märkt att karies har starkt fäste.

Läs vidare »
Media no image

Folktandvården Stockholms län vill minska karies hos små barn i socialt utsatta områden

Pressmeddelanden   •   Apr 07, 2011 10:00 CEST

Folktandvården har fått uppdraget att genomföra projektet, tillsammans med Distriktstandvården. Cirka 4300 ettåringar har förmånen att delta i projektet. Barnen har lottats in i två grupper.

I båda grupperna blir barnen undersökta och föräldrarna får kost- och tandvårdsinformation.

Ena barngruppen kallas från ett till treårsålder varje halvår. Förutom undersökning och information, fluorlackas barnens tänder.

I den andra gruppen blir barnen kallade en gång per år när de har fyllt två och tre år.

– Det är första gången som vi riktar oss mot ettåringar och till så många barn och följer upp dem i så många år, säger Margaret Grindefjord, projektledare för Stop Caries Stockholm och klinikchef för specialiserad barntandvård. Vi kommer att följa de här barnen i sju år. En första analys kommer år 2014 och den andra år 2018.

Den 8 april klockan 14.00 vid Folktandvården Rinkeby, ger vi mera information om Stop Caries Stockholm. På plats finns bland andra:  • Catrin Mattsson, ordförande (C) för Tandvårdsberedningen i Stockholms läns landsting
  • Förskolelärare som berättar om samarbetet med öppna förskolan
  • Margaret Grindefjord, projektledare, klinikchef för specialiserad barntandvård
  • Kjell Bjerrehorn, Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltningMedia hälsas välkomna!

Mera information om Stop Caries Stockholm:
www.stopcariesstockholm.se

För mer information kontakta:

Margaret Grindefjord, projektledare samt klinikchef för specialiserad barntandvård, telefon: 08-123 165 36,
margaret.grindefjord@ftv.sll.se

Britt-Mari Stenman, utvecklings- och folkhälsosamordnare, telefon: 08-123 66 89,
britt-mari.stenman@ftv.sll.se

Ann Lindström, klinikchef Folktandvården Rinkeby, telefon: 08-123 158 95,
ann.lindstrom@ftv.sll.se

Folktandvården i Stockholms län är med i forskningsprojektet Stop Caries Stockholm.Projektet går ut på att minska karies hos små barn i socialt utsatta områden där man har märkt att karies har starkt fäste.

Läs vidare »

Bilder & Videor 10 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Tf kommunikationschef
 • asa.brandt@sll.se
 • 08-123 166 90

Om Folktandvården Stockholms Län AB

God tandvård för alla

Folktandvården Stockholms län AB är ett landstingsägt bolag och omsätter drygt 1,4 miljarder kronor per år. Våra cirka 2 000 medarbetare behandlar varje år över 500 000 kunder och tar emot 1,4 miljoner besök. Vi behandlar omkring 80 procent av alla barn i länet och över var tredje vuxen.

Adress

 • Folktandvården Stockholms Län AB
 • Magnus Ladulåsgatan 65, Box 6420
 • 113 82 Stockholm
 • Vår hemsida

Länkar