Skip to main content

Doktorander kombinerar forskning och kliniskt arbete på Folktandvården Stockholm

Nyhet   •   Apr 05, 2018 09:38 CEST

Doktoranderna Carolina Modin och Alina Wikström kombinerar forskning och kliniskt arbete på Folktandvården Stockholm.

Möjligheten att kombinera forskning och kliniskt arbete ser både Carolina Modin och Alina Wikström som en stor fördel. Båda har idag doktorandtjänster inom Folktandvården Stockholm, helfinansierade av Folktandvården.

Alina Wikström forskar om pulpanekros och oavslutad rotutveckling

Alina Wikström är endodontist på Endodontikliniken på Eastmaninstitutet. Sedan 1 juli har hon också en dokto­randtjänst och forskar i hur man på bästa sätt kan behandla unga traumaskadade permanenta tänder med pulpanekros och oavslutad rotutveckling.

– Att kombinera forskning och kliniskt arbete, att få vara i två världar samtidigt känns fantastiskt bra. Det ger mig också en utmärkt plattform för samarbete med kolleger och möjlighet att kunna lämna ett ”odontologiskt avtryck”, säger Alina Wikström.

När en ung och ännu inte färdigutvecklad tand går i nekros, alltså när pulpan dött efter en skada uppstår en bakteriell infektion och rotutvecklingen stannar av.

– Att den unga tanden har en speciell rotanatomi med vida kanaler, tunna rot­väggar och öppna rotspetsar innebär extra komplikationer som försvårar behandlingen och möjligheten att utföra optimal antibakteriell behandling, förkla­rar hon.

Alina Wikströms forskningsprojekt planeras pågå till år 2026.

Patienter med aggressiv parodontit i forskningsstudie av Carolina Modin

Carolina Modin, parodontolog på Folktandvårdens specialistavdelning för parodontologi sedan 2007, och på Eastman sedan 2016 må vara ny som doktorand, men forskning har hon redan en hel del erfarenhet av.

Förra hösten publicerades hennes masterarbete ”Treatment Compliance in patients with aggressive periodontitis”, i tidskriften Acta Ordontologica. Artikeln bygger på en studie av hur patienter med aggressiv parodontit, alltså grav tandlossning fullföljer sin behandling.

– I den upptäckte vi att patienter med den här diagnosen oftare avbröt sin behandling jämfört med patienter med den vanligare formen, kronisk parodon­tit, berättar Carolina Modin.

Artikeln utgör nu den första av fyra delstudier i det som ska bli Carolina Modins doktorsavhandling.

Övriga tre ska baseras på en uppföljningsstudie. Cirka 100 patienter med aggressiv parodontit och en lika stor kontrollgrupp med patienter med kronisk parodontit ska följas upp. Hur har det gått tio år efter att de avslutat sin behandling på specialistkliniken för parodontologi? Har sjukdomen försäm­rats eller inte? Sköter de den livslånga stödbehandlingen som sjukdomen kräver? Carolina Modin kommer att forska på halvtid och arbeta kliniskt med patienter halvtid.

– Att forska är spännande och roligt och utgör ett stimulerande komplement till den kliniska vardagen. Men att dokto­rera är inget självändamål för mig. Det är möjligheten att vi kan lära oss att bättre ta hand om de här sjuka personerna, som är det viktiga, säger Carolina. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.