Skip to main content

Studie om tandvårdsrädsla bland barn med utländsk bakgrund

Nyhet   •   Jan 05, 2018 12:55 CET

Personen på bilden har inget samband med artikeln.

En studie av tandvårdsrädsla bland barn som har genomförts av medarbetare på Folktandvården Stockholm visar att barn med utländsk bakgrund i större utsträckning lider av tandvårdsrädsla än jämnåriga barn med svensk bakgrund. I studien ingick 230 sjuåriga barn som har undersökts på Folktandvården Södertälje. Hälften av dessa hade utländsk bakgrund, vilket stämmer överens med demografiska studier. 

Resultatet visar att barn med utländsk bakgrund i större utsträckning lider av tandvårdsrädsla än jämnåriga svenska barn. Förutom utländsk bakgrund påverkades tandvårdsrädslan av tidigare smärtsam behandling och föräldrarnas grad av tandvårdsrädsla. Projektet har finansierats med forskningsmedel från Folktandvården Stockholm. Studien, ”Dental Fear among children of foreign background in a multicultural area in Stockholm”, har nyligen publicerats i European Journal of Paediatric Dentistry. 
Läs artikel: Dental Fear among children of foreign background in a multicultural area in Stockholm

Intervju med övertandläkare Andreas Dahlander, ansvarig för studien

Hur startade arbetet med studien?

– Projektet är en fortsättning på en tidigare studie där vi undersökte hur patienter med utländsk bakgrund behandlades jämfört med barn som har svensk bakgrund. De parametrar som studerades var val av sedering och invänjning.

Hur har arbetet fungerat?

– Materialet har samlats in på allmäntandvården i Södertälje av tandläkarna Magdalena Tanase och Annastina Lidén. Totalt har 230 barn i sjuårsåldern undersökts. Materialet har sammanställts och bearbetats statistiskt. Vi fick stor hjälp med detta av klinikchef och övertandläkare Leif Jansson på Folktandvården Stockholm.

Allt har tagit ganska lång tid, jag tror att planeringen av studien började för fem eller sex år sedan. Det är en ganska tidskrävande process och jag har inte arbetat heltid med projektet.

Vad blev resultatet?

– Resultatet visar att barn med utländsk bakgrund är mer tandvårdsrädda än barn med svensk bakgrund oavsett behandlingsbehov. Förhoppningsvis medför ökade kunskaper om tandvårdsrädsla till bättre och mer ändamålsenliga förhållningssätt i behandlingen.

Eftersom det är en longitudinell studie kommer snart ett nytt resultat att redovisas av en uppföljande studie.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy