Skip to main content

Tandläkare Linda Rosén, Eastmaninstitutet: Hjärtsjuka barn har mer karies än friska barn

Nyhet   •   Feb 24, 2011 14:02 CET

Barn med hjärtsjukdomar har mer karies än friska barn och samarbetet mellan tandvården och barnhjärtläkare måste förbättras. Slutsatserna kommer från den avhandling som Linda Rosén, tandläkare vid Eastman, ska försvara vid Umeå Universitet den 25 februari.

Omkring 1000 eller cirka en procent av alla barn som föds i Sverige per år har hjärtfel. Dessa barn är extra utsatta för karies och riskerar en sämre munhälsa.

Linda, varför började du forska om sambandet hjärtsjuka barn och karies?

– I början av år 2000, när jag gick min grundutbildning på tandläkarhögskolan i Umeå, uppmärksammade vi i arbetet att det började dyka upp hjärtbarn med stor oral ohälsa. Min lärare var i startgroparna att dra igång en studie med syfte att utreda varför det var så och jag blev erbjuden att vara med. Det var grunden till fortsatta forskningsstudier.

Vad har du kommit fram till?

– Barn med hjärtsjukdom är extra utsatta och riskerar sämre munhälsa. Avhandlingen visar att vissa hjärtmediciner innehåller mycket socker och några är dessutom mycket sura. Vissa barn har låg salivproduktion och lider av muntorrhet. Kräkningar är vanligt under de första åren och barnen kan behöva småäta flera gånger om dagen. Sammantaget får detta svåra effekter för tand- och munhåla.

– Tänderna hos barn med hjärtsjukdom bör hållas så friska som möjligt av flera anledningar då en frisk munhåla är ett bra skydd mot endokardit och obehandlad karies kan vara ett hinder för hjärtkirurgi.

Säger din studie något om lösningar?

– Eftersom fler barn med svår hjärtsjukdom överlever idag än för 10 år sedan har vi på Folktandvården fått en ny patientgrupp. Tyvärr får vi reda på att de här barnen finns alldeles för sent då de redan har hål i tänderna. Vi måste få in dem i tandvården i tid, helst innan mjölktänderna har kommit fram.

– Samarbetet mellan barnhjärtläkare och barnspecialisttandvården måste förbättras. I Stockholm och Umeå fungerar det idag bra, men det varierar stort i övriga delar i landet.

– I studien tillfrågades 183 allmäntandläkare vad de tycker om tandvården till barn med hjärtsjukdom. Många saknar kompletterande utbildning för att ta hand om de här barnen. Hälften har en eller flera patienter med hjärtsjukdomar och majoriteten märkte en ökad kariesförekomst. I motsats till tandläkarnas önskemål, utförs vården av de här barnen ofta till stor del av tandsköterskor, tandhygienister och allmäntandläkare. Tandläkarnas önskemål är att den ska bedrivas på specialistnivå.

Nu har du berättat om din forskning. Kan du rekommendera andra att börja forska?

– Det har varit fantastiskt roligt! Fördelen har varit att kombinera klinisk forskning med kliniskt arbete. Om man arbetar kliniskt kan man stöta på problem hos patienterna, det i sin tur ger upphov till olika forskningsuppslag. För mig är syftet med forskningen att den på något sätt ska komma till nytta för patienten.

Linda, vi önskar dig stort lycka till på din disputation på fredag!

Fakta:
Avhandlingen tittar i huvudsak på barn med svåra hjärtfel. Målsättningen med studien har varit att kartlägga kariesförekomsten och potentiella bakgrundsfaktorer hos barn med hjärtfel.