Skip to main content

Erosionsskador antas öka hos unga – 1200 ungdomar i Folktandvårdens studie

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2011 10:25 CET

1 200 ungdomar, 15- och 17-åringar som kallas till undersökning hos Folktandvårdens kliniker i Sollentuna, Södertälje och Brommaplan har möjlighet att vara med i en studie. Syftet är att studera erosionsskador, frätskador, på tänderna.

– Erosionsskador tycks bli allt vanligare hos barn och ungdomar idag och de antas förvärras över tid, säger Maria Jarkander, projektledare och tandläkare specialiserad på barntandvård, Folktandvården Sollentuna och Eastman barntandvård.

– Livsstilen hos ungdomar har förändrats mycket under de senaste årtiondena. Vi valde att titta på de här åldersgrupperna för att de börjar skapa sina egna levnadsvanor. Idag sitter många ungdomar vid datorn och dricker läsk - eller tränar idrott och dricker sportdryck. De här sura dryckerna fräter på tänderna.

Erosionsskador kan vara svåra att upptäcka och patienten behöver inte få några symptom. En erosionsskada läker inte av sig själv och är svår att åtgärda. Porslinskronor och skalfasader behövs ofta för att reparera de grava skadorna och kan oftast inte göras före vuxen ålder. Det är också en dyr och tidskrävande behandling.

– Om vår tes stämmer att erosion är vanligt hos ungdomar och gravare hos 17åringar än hos 15åringar, kan det bli aktuellt med riktade förebyggande insatser till de här ungdomarna.  Men också öka kunskapen till tandvårdspersonal om tanderosioner. Vi vill fånga in de här patienterna i tid, säger Maria Jarkander. Skadorna är svåra att upptäcka i ett tidigt stadium.  När behandling väl sätts in har ofta mycket tandvävnad redan förlorats.  

Samarbetet mellan tandvård och sjukvård måste också bli ännu bättre, menar Maria Jarkander. Om en patient har magproblem eller till exempel ätstörningar kan lätt sura uppstötningar eller kräkningar uppstå som ökar risken för erosion. Då är det värdefullt med en bra dialog mellan tandläkare och läkare för att patienten ska få bästa möjliga hjälp. 

– De tre klinikerna som genomför studien ligger i områden med olika socioekonomiskt status. Vi vill studera hur livsstil och erosionsskador ser ut i de olika områdena, säger Maria Jarkander och menar att det är svårt att säga om det är vanligare med erosionsskador i områden med lägre socioekonomisk status. Det kan vara så att föräldrarna arbetar och inte kan se vad deras barn äter eller dricker.

Folktandvårdens studie så här går det till
1200 ungdomar tillfrågas om deltagande i studien som är anonym och helt frivillig.  De fyller i en enkät med olika livsstilsfrågor samt frågor om vad de äter, dricker och hur ofta. Ungdomarna genomgår också en tandundersökning där eventuella erosionsskador fotograferas. I början av nästa år kommer ett preliminärt resultat av studien.

 Fakta: Vad är tanderosion?
Tanderosion är en kemisk nötning av tänderna. Tanderosion beror på yttre och/eller inre faktorer. De yttre faktorerna är det vi äter och dricker, vissa mediciner. Inre faktorerna är de som leder till att surt maginnehåll når munhålan och tänderna, som kräkning och sur uppstötning. Ofta beror tanderosion på en kombination av flera olika orsaker. Saliven är tändernas försvar. Den neutraliserar syran. Personer som lider av muntorrhet löper ökad risk för erosionsskador.

 Fakta: Så minskar du risken för erosionsskador:

  • Minska intaget av sura drycker som läsk, juice, sportdryck. Drick istället vatten när du är törstig,
  • Vänta minst en timme innan du borstar tänderna om du druckit juice eller läsk, kräkts eller fått en sur uppstötning, Skölj istället munnen med vatten eller använd fluorprodukt,
  • Använd mjuk tandborste, fluortandkräm och fluorskölj.
  • Gå regelbundet till tandvården.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera